Pět otázek nad „divnou“ transakcí Karolíny Peake

Narazili jsme na nejméně pět nejasností, které souvisejí s tím, že Peakovi uzavřeli obchod s firmou s anonymními akciemi.

foto: © ČTK, montáž ČESKÁ POZICEČeská pozice

Na začátku byla jedna otázka: „Proč Karolína Peake neuvedla do čestného prohlášení více než osmnáct milionů z prodeje nemovitostí v Troji, které získala již v době poslancování?“ Vicepremiérka Peake je názoru, že jde o jedinou nejasnost spojenou s realitní transakcí manželů Peakových, a s médii komunikuje v tom smyslu, že vše podstatné už řekla.

ČESKÁ POZICE obchod zkoumala z mnoha stran s poctivým úmyslem potvrdit či vyvrátit různé verze příběhu; o tom jsme informovali v textu Zachová se Karolína Peake jako bývalý ministr kultury Jiří Besser? Napsali jsme mimo jiné: „Dalším scénářem, se kterým jsme pracovali, byla verze, že v pozadí je finanční injekce pro stranu Věci veřejné, která v době transakce právě expandovala. Nevylučovali jsme ani možnost, že šlo o transakci pražských kmotrů.“ Poslední uvedenou verzí se zabývají kolegové z časopisu Týden, kteří v pondělním vydání publikovali článek dovozující, že v pozadí se skrývá Roman Janoušek. My jsme důkazy pro takové tvrzení nezískali a máme za to, že ani článek Týdne nic takového neprokazuje.

Přesto není úvodní otázka jediná, kterou můžeme odpovědně ve veřejném prostoru klást. Narazili jsme na nejméně pět nejasností, které souvisejí s tím, že Peakovi uzavřeli obchod s firmou s anonymními akciemi. Dříve než je položíme, zopakujme pro orientaci základní fakta.

V roce 2003 koupila Karolína Peake s manželem Charlesem v Troji dům s pozemkem za 9,7 milionu korun. O tři roky později přikoupili sousední pozemek od magistrátu a ve stejném roce, tedy 2006, získali stavební povolení. V roce 2009 nemovitosti Peakovi prodali společnosti Nice View, která má akcie na majitele. V kupních smlouvách, byly uzavřeny dvě – jednou se převáděl pozemek, druhou dům –, byl detailně popsán splátkový kalendář. Většinu z celkové kupní ceny, která byla dohodnuta na částku 57 milionů korun, dostali Peakovi v průběhu roku 2010. ČESKÁ POZICE poukázala na „opomenutí“ Karolíny Peake. V čestném prohlášení, které každoročně odevzdávají veřejní funkcionáři, tedy i poslanci, neuvedla částku více než 18 milionů korun, které Peakovi dostali od společnosti Nice View v době, kdy Karolína Peake již působila v poslanecké sněmovně. Chybu Peake svedla na svou účetní a částku přesahující 18 milionů korun dodatečně doplnila do čestného prohlášení.

Transakce je „divná“

Tak průzračný se nám však případ stále ještě nejeví. Redakce ČESKÉ POZICE (vybavena příslušnými dokumenty o transakci, získanými z veřejných zdrojů) konzultovala některé detaily s partnery právních kanceláří, bankéři, majiteli realitní kanceláře, která má v nabídce i luxusní vily, a daňovým poradcem. Většina oslovených se shodla: Transakce je „divná“. Mnoho jednotlivých kroků je značně neobvyklých. Vzápětí ale dodali, že bez dalších informací není možné s jistotou říci, zda byl spáchán nějaký nekorektní čin. Pokusili jsme se tyto informace získat.

Akcionář společnosti Nice View Luboš Říha (dále ozřejmíme, z čeho vyvozujeme, že je Říha držitelem cenných papírů Nice View) s redakcí nekomunikuje, na sms ani telefonát nereagoval. Také Karolína Peake se k dotazům na podrobnosti k prodeji nemovitostí v Troji „postavila čelem“. Od redakce ČESKÉ POZICE obdržela 29. října následující otázky (k jejich smyslu se dostaneme ve druhé části tohoto článku):

  1. Proč byla kupní smlouva nemovitostí v Troji rozdělena na dva kontrakty (jedním se převáděly pozemky, druhým dům)? Proč byla rozdělena celková kupní cena (57 milionů korun) na 29,1 milionu korun (dům) a 27,9 milionu korun (parcely)?
  2. Jak vysoké jste měli s manželem hypoteční úvěry, které souvisely s nákupem a modernizací domu v Troji?
  3. Kolik činily měsíčně splátky těchto úvěrů?

Odpověď od vicepremiérky a šéfky strany LIDEM přišla záhy. A byla stručná. „Vše podstatné k této věci jsem již řekla. S pozdravem, KP.“ (Odpověď na jednu z těchto otázek přináší zmíněný článek v Týdnu: Peakovi investovali do koupené nemovistosti zhruba 13 milionů korun, které jim půjčila tehdejší Živnostenská banka, později UniCredit bank.)

Kdyby nebyla Karolína Peake vicepremiérkou pro koordinaci boje s korupcí a kdyby v době, kdy domlouvala obchod s nemovitostmi v Troji, nekandidovala ve volbách do parlamentu, byla by její odpověď naprosto dostačující. Do jejích soukromých aktivit by nebylo nikomu nic. Vezmeme-li v úvahu tyto okolnosti, jeví se chování Karolíny Peake jako značně cynické.

Ale k věci: Na jaké nejasnosti jsme při studování souvisejících dokumentů narazili?

1. Kdo je akcionářem, či kdo jsou akcionáři, společnosti Nice View?

Jak jsme již zmínili, společnost Nice View má akcie na majitele. Z veřejných zdrojů tedy nelze zjistit, kdo jsou jejími vlastníky. Předsedkyní představenstva, jak vyplývá z obchodního rejstříku, je Marie Vernerová. Členy představenstva jsou Věra Schusterová a Miroslav Šilhan.

Kupní smlouvy s Peakovými však za Nice View uzavíral na základě plné moci od představenstva společnosti MUDr. Luboš Říha, mimo jiné majitel společnosti Diamonds International Corporation. Jeho jméno se však objevuje i v jiném dokumentu, a to v jiné pozici. Splátky kupní ceny byly totiž zajištěny zástavní smlouvou, protože kupní cena nebyla uhrazena najednou, ale ve splátkách. A v zástavní smlouvě už vystupuje Luboš Říha jako akcionář firmy. Jak jsme dříve uvedli, „podpisem zástavní smlouvy se zaručil, že společnost bude disponovat dostatečnou hotovostí, aby dostála všem svým závazkům ze splátkového kalendáře“.

Kolegům z Týdne se podařilo získat Říhovo vyjádření, které zní překvapivě. Prostřednictvím e-mailu novinářům odpověděl: „Nejsem akcionářem jmenované společnosti. Firma mi nepatřila a nepatří.“ V kontrastu s tímto prohlášením se transakce jeví ještě podivněji. Pokud jsme z osoby Říhy dovozovali, že s nejvyšší pravděpodobností byl akcionář Nice View dostatečně solventní (za rok 2011 firma Diamonds International Corporation vykázala a zdanila zisk okolo 40 milionů korun), tento předpoklad by nyní padl. Další mlha pak nad transakcí vyvstává spolu s otázkou, proč za Nice View a v jakých pozicích podepisoval smlouvy právě Říha.

Kromě toho nikde není uvedeno, že je jediným majitelem akcií Nice View. Pokud by jím byl, měla by být informace o tom, že má firma pouze jediného akcionáře, uvedena v obchodním rejstříku. „Opomenutí“? Možností též je, že Říha je skutečně pouze jedním ze společníků. Kdo jsou pak ti ostatní? Teoreticky jimi mohou být dokonce i Peakeovi.

2. Kde vzala společnost Nice View peníze na pořízení nemovitosti?

Firma Nice View byla založena 3. listopadu 2009, přesně v den, kdy s ní Peakovi podepsali rezervační smlouvu na prodej své vily. To by ještě nebyl takový problém jako fakt, že od té doby o sobě nepodává žádné – ani zákonem předepsané – informace. V obchodním rejstříku najdeme založeny pouze dva dokumenty, a to notářský zápis pořízený při podpisu zakladatelské smlouvy a podpisové vzory. Rejstříkový soud by měl firmu vyzvat k doplnění materiálů. Pokud tak společnost neučiní, hrozí jí pokuta.

Z veřejných zdrojů, vzhledem k výše uvedenému, tedy není možné vyčíst, jak byl financován nákup nemovitosti v Troji a zda byl skutečně uhrazen tak, jak ho nastínil splátkový kalendář v kupních smlouvách. To nahrává spekulacím. Předesíláme, že pro následující verzi nemáme žádný důkaz, oslovení odborníci ji však na základě dostupných informací nevylučují. Teoreticky totiž mohli peníze Nice View poskytnout manželé Peakeovi. Pokud by obchod proběhl podle tohoto scénáře, mohli by dnes být Peakovi přímými vlastníky nikoliv nemovitosti v Troji, nýbrž akcií společnosti Nice View a celou transakci takto uskutečnili proto, aby se stali anonymními vlastníky nemovitostí. Proč by tak činili, bez dalších podkladů nedovozujeme.

3. Proč byla založena společnost Nice View?

Společnost Nice View má sice v obchodním rejstříku uveden jako předmět činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jenže žádný důkaz o tom, že nějakou podnikatelskou činnost skutečně vykonává, není. Opět narážíme na chybějící dokumenty v obchodním rejstříku.

„Nevěřím, že by si někdo založil společnost jen proto, aby si jejím prostřednictvím koupil nemovitost,“ řekl ČESKÉ POZICI partner jedné advokátní kanceláře. S tímto názorem naopak nesouhlasí daňový poradce. „Znám spoustu lidí, kteří si pořídí bydlení na právnickou osobu a zůstanou tak v anonymitě. Má to své důvody – nejsou vydíráni a nejsou ani lehce vydíratelní. Rozumím tomu, že někteří lidé mají obavu zveřejnit svůj majetek," tvrdí poradce.

4. Proč byly pořízeny nemovitosti v Troji na akciovou společnost?

Realitní obchod uzavřený mezi fyzickou osobou a právnickou osobou dává smysl tehdy, pokud firma skutečně vyvíjí podnikatelskou činnost a využívá k ní pořízené nemovitosti. Logiku má také v případě, pokud je dnes již zřejmé, že majitel či majitelé hodlají firmu v budoucnu prodat. V takovém případě se nebudou převádět nemovitosti, ale akcie společnosti. Prodávající se tím vyhne dani z převodu nemovitostí. Pokud by se navíc transakce odehrála až po uplynutí pětiletého lhůty (zákon uvádí pojem „test“) vlastnictví akcií, neodvádí se ani daň z příjmu z jejich prodeje. Oslovení právníci a daňový poradce tvrdí, že takováto daňová optimalizace je celkem běžná. V případě, že by firma prodávala nemovitost fyzické osobě, musela by vždy platit daň z převodu nemovitostí, přestože by byla v předchozích letech užívána k bydlení.

5. Proč byl prodej nemovitostí v Troji rozdělen na dvě kupní smlouvy?

„V životě jsem se s tím nesetkal,“ uvedl pro ČESKOU POZICI vysoce postavený bankéř, který je specialistou na realitní sektor. Obdobně se vyjádřili právníci, majitel realitní kanceláře i daňový poradce. Dodejme, že dům stojí téměř přesně v polovině pozemku. Není proto racionální předpokládat, že by parcelu a dům užívali dva odlišní majitelé. Dům a pozemek totiž tvoří jeden logický celek. Zbývají opět jen spekulace. Byl skutečně naplněn obsah obou kupních smluv? Nedohodly se strany na tom, že od jedné z nich odstoupí? (Opět proto, aby se zakrylo – ať už z jakéhokoli důvodu – spoluvlastnictví nemovitostí.)

Závěr?

Na některé z těchto otázek může odpovědět společnosti Nice View, na jiné, máme na mysli zejména na otázku pátou, by se dala čekat odpověď od Karolíny Peake. Protože však obě strany transakce mlčí, což je v případě vicepremiérky zarážející, je třeba shrnout několik teoretických zdůvodnění, proč byl obchod proveden právě popsaným způsobem:

  • Může jít o naprosto triviální prodej nemovitosti, ve které bydlí její skutečný majitel. Objekt vlastní prostřednictví firmy s akciemi na majitele, protože chtěl zůstat v anonymitě.
  • Vyloučit nelze ani promyšlený podnikatelský záměr. Nemovitosti koupila firma, kterou majitel po určité době hodlá se ziskem prodat.

Protože však množství informací, jimiž disponujeme, je omezené, nelze vyloučit ani další možnosti, byť pro ně nemáme hmatatelné důkazy:

  • daňová optimalizace,
  • v krajním případě nejasný původ peněz.

Realitní příběh z Troje bychom s trochou nadsázky mohli nazvat „Jak anonymní akcie doběhly vicepremiérku“. Hlavní příčinu k různým spekulacím totiž zavdal fakt, že Peakovi uzavřeli obchod s firmou s anonymními vlastníky, která o sobě nezveřejňuje zákonem vyžadované informace.

Yossarian00 A plínky... ...plínky už ti vyměnili? 19:57 13.12.2012

Počet příspěvků: 46, poslední 8.2.2013 10:55 Zobrazuji posledních 46 příspěvků.