Papež nechce, aby to vypadalo, že je Bůh pokušitel. Změnil Otčenáš

Podle hlavy katolické církve současný překlad Otčenáše není dobrý, protože Bůh svádí k pokušení. „Ten, kdo podléhá pokušení, jsem však já sám; on mě do pokušení netlačí. Do pokušení nás uvádí Satan,“ vysvětlil důvod změny papež.

Papež František při návštěvě Bulharska. foto: Reuters

Papež František při návštěvě Bulharska.

Pilíř všech křesťanů, modlitba Otčenáš, se dočká nového překladu. Papež František schválil změnu jejího znění. Upravený překlad se ale týká jen italštiny. Jestli se přizpůsobí český text, jasné není. Klíčové rozhodnutí má vydat Česká biskupská konference (ČBK). „ČBK zatím žádné změny znění modliteb neplánuje,“ sdělil LN generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl. Podobně se vyjádřil i sekretář Komise ČBK pro liturgii Jan Šlégr. „Domnívám se, že se neuvažuje o tom, že by se modlitba u nás měnila,“ potvrdil. Papež již v minulosti ujistil, že nechce měnit obsah modlitby, žádá jen o opravu nesprávného překladu. Namísto fráze „... a neuveď nás v pokušení“ bude proto v italské verzi platný výraz „... nedopusť, abychom podlehli pokušení“.

Podle hlavy katolické církve současný překlad není dobrý, protože hovoří o Bohu, který svádí k pokušení. „Ten, kdo podléhá pokušení, jsem však já sám; on mě do pokušení netlačí. To Otec nedělá; Otec ti pomáhá okamžitě vstát. Do pokušení nás uvádí Satan, je to jeho působiště,“ vysvětlil papež.

O překladové změně začal papež uvažovat předloni. Podporu tehdy vyjádřil i pražský arcibiskup Dominik Duka. Ten LN potvrdil, že neochota ke změně z jeho strany není. „Připomínka papeže Františka je samozřejmě relevantní, věta překladu modlitby Otčenáše ‚… neuveď nás v pokušení…‘ opravdu může působit problém, protože chápání kauzality v semitské kultuře je jiné než chápání naší řecké mentality a řeckého paradigmatu kauzality,“ sdělil. Podle něj jde o otázku překladu.

Přijetí změny není v jeho pravomoci. Tu má Česká biskupská konference (ČBK). Změna překladu Otčenáše navíc není jen věcí katolické církve. Je to i otázka ekumenického rázu.

„Kristus neučil apoštoly tuto modlitbu latinsky, museli bychom vycházet z aramejštiny. Je třeba vysvětlovat smysl tohoto textu, který volně přeložen říká: ‚Nedopusť, abychom upadli do pokušení; aby nás přemohlo pokušení; ať podlehneme pokušení‘,“ objasnil český primas. Český překlad podle Duky prozrazuje, že jsme se modlitbu Otčenáš modlili ještě před příchodem svatých Cyrila a Metoděje, původní překlad pochází z bavorské iroskotské misie. „Změna textu se dotýká nejen celého pokladu naší duchovní kultury, ale i literatury, zpěvu a podobně. Není tedy snadné změnit text modlitby, kterou se modlíte celý život. Najde-li se vhodná příležitost a možnost, jakým způsobem vyřešit tuto otázku, není důvod, proč bychom tak neučinili,“ dodal nicméně primas.

Přijetí změny však není v jeho pravomoci. Tu má Česká biskupská konference (ČBK). Změna překladu Otčenáše navíc není jen věcí katolické církve. Je to i otázka ekumenického rázu. „Ve chvíli, kdy by se uvažovalo o překladu, muselo by se jednat s dalšími součiniteli,“ doplnil sekretář komise ČBK pro liturgii Jan Šlégr. K prosazení změny nestačí v současné době ani papežův podpis pod italským rozhodnutím. Ten totiž učinil z pozice římského biskupa.

„Žádost o schválení úpravy textu modliteb podala Italská biskupská konference již v roce 2018, tedy se jedná o lokální záležitost a výhradně italského jazyka. Dalších jazykových mutací se změna zatím netýká. Na schválení ze strany papeže bychom v tomto případě měli nahlížet také z jeho postavení římského biskupa – primase Itálie,“ konstatoval Stanislav Přibyl, generální sekretář sboru biskupů ČR.

Papežský dekret

Pokud by papež chtěl změny překladu prosadit v celém světě, možnosti k tomu má. „Aby se to udělalo, mohl by například vydat papežský dekret,“ řekl Šlégr s tím, že ve chvíli, kdy by takový dekret přišel, biskupské konference by to musely splnit. Změna by ale musela být dobře zdůvodněna a musela by proběhnout celoplošná příprava, která by to věřícím vysvětlila.

Negativně se k překladu vyjádřili už například britští katolíci. Nevoli vzbudil návrh i v Německu. Naopak Francie nic měnit nemusí. Jejich současná verze Otčenáše už totiž upravená je.

Podle římskokatolického kněze a pedagoga Marka Orka Váchy je změna liturgických textů čas od času nutná. „Jinak přestaneme chápat, co vlastně říkáme. Změna ale vždycky nastane tak, že stará generace a s ní naše stará slova modliteb vymřou a mladá generace nemá s novým textem problémy. Já se tedy určitě budu modlit Otčenáš ‚postaru‘, ale je docela dobře možné, že i u tak důležité modlitby se jednou slova změní,“ konstatoval.

Negativně se k překladu vyjádřili už například britští katolíci. Nevoli vzbudil návrh i v Německu. Naopak Francie nic měnit nemusí. Jejich současná verze Otčenáše už totiž upravená je.

Názory expertů na změnu pasáže v modlitbě Otčenáš

  • S překladem biblických textů je problém. Usuzuje se, že Ježíš mluvil aramejsky a možná řecky. Evangelia se nám dochovala v řečtině. Při překladu textu jde navíc i o širší kontext, a názory odborníků se proto různí.
  • „Papež nemůže mluvit do práce překladatelům. Vyjadřuje ale svůj názor. Současný překlad je doslovný překlad originálního textu. Doslovný překlad ale nemusí být vždy významově přesný. V Bibli21 je doslovné znění. Já osobně bych se ale papežem navrhované změně nebránil,“ uvedl pro Lidové noviny Alexandr Flek, teolog a spoluautor biblického překladu Bible21, což je jeden z nejnovějších překladů bible do češtiny.
  • Podle děkana Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Jiřího Mrázka je navrhovaná změna v souladu s intencí. „Ježíš například v Getsemanské zahradě vyzývá své učedníky, aby se modlili a nepodlehli pokušení.“

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.