Paolo Iannone: Počet kamenných poboček UniCredit je konečný

Moderní technologie podle místopředsedy představenstva UniCredit Bank CZ a SK Paola Iannoneho vedou k novému bankovnictví. „Zajímá nás internetové a mobilní bankovnictví, internetová distribuce či peer to peer služby,“ říká v rozhovoru Iannone.

Paolo Iannone, místopředseda představenstva UniCredit Bank CZ a SK. foto: Foto Petr TopičMAFRA

Paolo Iannone, místopředseda představenstva UniCredit Bank CZ a SK.

Čtvrtá největší banka v Česku UniCredit Bank se zajímá o online půjčky – mezi lidmi takzvané peer to peer půjčky. Ty si totiž za několik posledních let vydobyly ve společnosti značnou oblibu. Peer to peer půjčky totiž umožnily obejít banky, a přesto se dostat výhodně k penězům. Namísto toho, aby banky braly tyto služby jako konkurenci, v nich vidí příležitost, do které lze investovat. Teď nově například i italská skupina UniCredit.

„Ano, uvažovali jsme o tom jak my, tak celá skupina. Spíše ale jen formou partnerství a vlastnictví podílu v již existující a fungující společnosti než investicemi do start-upů. S firmami, které v něm působí, můžeme buď soupeřit, nebo spolupracovat,“ vysvětluje Paolo Iannone místopředseda představenstva UniCredit Bank v Česku a na Slovensku, který je v bance zodpovědný mimo jiné za retailové a privátní bankovnictví.

„Je to o tom, že jich využívají i někteří naši klienti. Právě proto chceme být u toho. V současnosti jsou tam bez nás. To není dobře, proto P2P sledujeme,“dodává Paolo Iannone. Velkých finančních institucí, které v půjčkách mezi lidmi vidí potenciál je však více. Ve světě například na trh P2P půjček chce se svou platformu Mosaic vstoupit investiční banka Goldman Sachs. V Česku pak za „sousedskými půjčkami“ prostřednictvím Zonky.cz stojí skupina Home Credit.

LIDOVÉ NOVINY: Za pět let se UniCredit Bank změnila z převážně korporátní banky na tu, jež se z velké části soustřeďuje i na retailové bankovnictví. Proč jste se k této změně rozhodli?

IANNONE: UniCredit Bank byla historicky velmi silnou bankou v korporátním bankovnictví, ve financování velkých firem, strukturovaném a nemovitostním financování a privátním bankovnictví. Změna přišla s nástupem krize, kdy se každý snažil snižovat náklady.

Museli jsme investovat, abychom výrazně posílili v retailové části a zároveň dále zvyšovali svůj tržní podíl u malých a středních podniků a velkých korporací

Tehdy jsme se rozhodli přijít s udržitelnějším modelem a UniCredit Bank transformovat na univerzální komerční banku. Museli jsme proto investovat, abychom výrazně posílili v retailové části a zároveň dále zvyšovali svůj tržní podíl u malých a středních podniků a velkých korporací.

LIDOVÉ NOVINY: Co stálo za tímto strategickým rozhodnutím?

IANNONE: Hlavním cílem změn byla dlouhodobá udržitelnost. Kvůli krizi jsme částečně očekávali prostředí nízkých úrokových sazeb. Pokud bychom s fungováním banky nic neudělali, museli bychom někde šetřit. Například tehdejší nastavení pobočkové sítě nebylo z hlediska prodejů ziskové. Měli jsme na výběr: investovat do poboček a expandovat, nebo utlumit činnost. To samé navíc platilo i pro segment SME (malé a střední podniky – pozn. red.). Rozhodli jsme se pro první možnost.

Naše expanze byla nejprve geografická, chtěli jsme pokrýt republiku. Z původních zhruba 50 poboček jsme vyrostli na dnešních 151 poboček. Padesát z toho jsou naše vlastní, tradiční pobočky, část jsme vyřešili formou unikátního franšízového konceptu a další část pak pomocí bankovních koutků. Například u našeho strategického partnera, kterým je poradenská společnost Partners.

LIDOVÉ NOVINY: Jakého výsledku jste dosáhli?

Naše expanze byla nejprve geografická, chtěli jsme pokrýt republiku. Z původních zhruba 50 poboček jsme vyrostli na dnešních 151 poboček.

IANNONE: Za uplynulých pět let náš zisk vzrostl o více než 70 procent. Bankovní trh jako celek přitom za stejnou dobu expandoval o šest až sedm procent ročně. Dokázali jsme investovat a zároveň dosahovat rychlé návratnosti investic. V současnosti přemýšlíme o další fázi růstu.

LIDOVÉ NOVINY: Má podle vás retailové bankovnictví větší potenciál než korporátní?

IANNONE: Když se podíváte na retailové bankovnictví před krizí, tržby v něm rostly pět- až šestkrát rychleji než u korporátního bankovnictví. V současnosti je všeobecně retailové bankovnictví z hlediska efektivnosti na svém maximálním potenciálu.

Primárně jde o to, jak k retailu přistupujete. Pokud do něj jdete se spoustou kamenných poboček a s velkým množstvím personálu, retail být ziskový nemůže. Pokud se do něj pustíte inovativně a s nižšími náklady, můžete být stále ziskoví. Tudy chceme jít do budoucna i my. S dalším růstem pobočkové sítě již nepočítáme, počet našich kamenných poboček je konečný.

LIDOVÉ NOVINY: Kde v dnešních podmínkách nízkých sazeb a klesajících příjmů z poplatků vidíte potenciál pro retail?

Využijeme jakoukoliv formu, která nám umožní být s klientem, ale nemusí přitom jít o tradiční pobočku

IANNONE: Retailové bankovnictví se dnes týká distribuce a rozdělení jednotlivých klientů. Distribuce tradičně znamená pobočky, pak je tu přímá distribuce v podobě mobilního a internetového bankovnictví a elektronických služeb. Provoz přímé distribuce musí být určitě levný. Nejdříve však do ní musíte investovat.

Jsou i jiné způsoby, jak se ke klientům dostat. Chceme například zvýšit počet finančních kiosků a koutků u svých partnerů. Přemýšlíme o větší spolupráci s velkými operátory a poskytovateli služeb. Jejich klientům bychom přímo nabízeli bankovní produkty. Využijeme jakoukoliv formu, která nám umožní být s klientem, ale nemusí přitom jít o tradiční pobočku.

LIDOVÉ NOVINY: V minulosti jste se spojili s poradenskou společností Partners. Hodláte rozšiřovat tuto spolupráci, nebo hledáte například ještě nějakého partnera?

IANNONE: Nehledáme, svoji současnou spolupráci s Partners chceme ještě zintenzivnit. Chceme mít více prodejních míst tam, kde jsou oni. V rozšiřování své distribuce rovněž zvažujeme jednotlivé akvizice v odvětví FinTech firem. (Zkratka slov finance a technologie. Jde o fúzi správy financí s technologickou sférou, která zahrnuje internet, mobilní a sociální technologie, cloud computing a mnoho dalších – pozn. red.)

Obecně nám však jde o přístup ke klientům, a to včetně klientů jiných institucí

Zatím nemohu říct více. Obecně nám však jde o přístup ke klientům, a to včetně klientů jiných institucí. Z hlediska brokerské sítě posílíme strategickou spolupráci s Partners, stejně budeme pokračovat ve spolupráci se současnými třetími stranami.

LIDOVÉ NOVINY: Máte někoho konkrétního, například některého z mobilních operátorů, pojišťovnu, popřípadě obchodní řetězec?

IANNONE: Jde o společnosti s velkým počtem klientů a s daty o nich. Správně zmiňujete mobilního operátora či pojišťovnu, ti mohou být cílem naší spolupráce. Obchodní řetězce však ne. Jde i o to, aby tyto společnosti přistupovaly k obsluze klientů podobně jako my. Z analýzy nám vyplynulo, že je pro nás nejlepší spolupracovat s nějakým poskytovatelem služeb nebo pojišťovnickou skupinou. Historicky máme v Česku tradiční partnery mezi pojišťovnami a diskutujeme o možnostech spolupráce.

LIDOVÉ NOVINY: Zvažujete se zcela zbavit pobočkové sítě a jen si pobočky pronajímat?

IANNONE: V případě strategických poboček nic takového pro tuto chvíli určitě nezvažujeme. Kdo ale ví, co bude za deset let. Možná budeme mít za deset let jen několik poboček, které budou silně specializované. Na zbytek pak bude stačit mobil a online bankéř.

LIDOVÉ NOVINY: Jaké konkrétní změny připravujete?

Možná budeme mít za deset let jen několik poboček, které budou silně specializované. Na zbytek pak bude stačit mobil a online bankéř.

IANNONE: Přemýšlíme o změně vnímání šíře retailového bankovnictví. Dnes je například mnoho malých a středních firem považovaných za pevnou součást retailového bankovnictví. Máme dlouhodobě obrovské zkušenosti v korporátním financování a ve spolupráci s velkými firmami. Důkazem je, že jsme u naprosté většiny velkých obchodů, které se v Česku či na Slovensku odehrají.

Strategickým rozhodnutím nyní je, že tuto svoji zkušenost rozšíříme i na menší společnosti. Chceme jim tak nabídnout více možností a individuálnější přístup, aby mohly lépe růst. Ve velmi krátké době proto chceme zvýšit kvalitu jim poskytovaných služeb. To je jedna věc. Druhou jsou změny pro afluentní klientelu.

LIDOVÉ NOVINY: Které klienty označujete za „afluentní“?

IANNONE: V současnosti jsou u nás afluentní klienti s aktivy do deseti milionů korun. Nad tuto hranici jde pak o privátní klienty. Teď se ale chystáme nabízet služby privátního bankovnictví i klientům pod touto hranicí. Dosáhnou tím na mnohem širší škálu nabízených produktů a větší investiční možnosti. Pokud budou souhlasit, poskytneme jim i odborné poradenství. Na mysli mám například daňové poradenství nebo investice do umění.

LIDOVÉ NOVINY: O kolik chcete snížit hranici? Alespoň o polovinu, na pět milionů?

Máme dlouhodobě obrovské zkušenosti v korporátním financování a ve spolupráci s velkými firmami. Důkazem je, že jsme u naprosté většiny velkých obchodů, které se v Česku či na Slovensku odehrají.

IANNONE: To vám nemohu říci, protože přesné číslo jsme ještě nerozhodli. Ale o podobné hranici se bavíme. Možná, že to dokonce bude ještě o něco méně.

LIDOVÉ NOVINY: Kolik dnes máte privátních klientů a kolik jich snížením hranice „získáte“?

IANNONE: Dnes máme asi 2500 rodin a očekáváme, že se číslo díky tomuto kroku ztrojnásobí.

LIDOVÉ NOVINY: Nezvažujete se nějakým způsobem vrátit ke značce Živnobanka – názvu předchůdce UCB?

IANNONE: Stále to nosíme v hlavě, zejména náš generální ředitel Jiří Kunert. Přemýšlíme o tom, ale v současnosti s Živnobankou žádné plány nemáme. Jako skupina máme jednu značku, do které investujeme. Tou je na všech úrovních UniCredit. Investice do značky je nákladná, a přestože UniCredit Bank hodně rostla, máme toho i v oblasti značky dost na práci.

LIDOVÉ NOVINY: Hodně se v současnosti mluví o nabízení služeb, které jdou za „hranice bankovnictví“. Například o mobilních službách či energiích. Vidíte v tomto trendu příležitost i pro vás?

IANNONE: Když máte fyzickou distribuční síť, přemýšlíte o různých možnostech, aby byla co nejefektivnější. Když nabízíte bankovní produkty, samozřejmě můžete nabízet i další služby. Problém je, že to v tuto chvíli nepovoluje centrální banka. V pobočkové síti proto jiné produkty než vlastní nabízet nesmíme.

V současnosti s Živnobankou žádné plány nemáme. Jako skupina máme jednu značku, do které investujeme. Tou je na všech úrovních UniCredit.

Například UniCredit v Itálii je zcela jiný případ. Tamním klientům nabízíme realitní služby, jako je prodej bytů a domů. To má samozřejmě spojitost s hypotékami. Na našich tamních pobočkách lze rovněž koupit za lepší ceny mobilní telefony či televize od Samsungu. Naší přidanou hodnotou je pak financování těchto produktů. Máme ale stále na čem pracovat, abychom lépe a efektivněji dělali svoji současnou bankovní práci.

LIDOVÉ NOVINY: Poslední dobou se mluví o restrukturalizaci a prodeji části vaší mateřské Bank Austria. Jaký dopad to bude mít na Česko?

IANNONE: Myslím, že už to skupina jasně řekla, ale přesto to zopakuji. Přesun pravomocí z Rakouska do Itálie pro nás znamená jediné: snazší přístup ke kapitálu, pokud by to bylo třeba. Naše vedení dalo jasně najevo, že v regionu střední a východní Evropy vidí větší potenciál než v západních zemích. Prioritou skupiny je investovat v Česku, na Slovensku a v Polsku. Lze tak mluvit o tom, že to na Česko či Slovensko bude mít pozitivní dopad.

LIDOVÉ NOVINY: Před dvěma lety přišla UniCredit Bank s U kontem, které nabízelo vedení účtu bez poplatků. Rovněž takzvané nízkonákladové banky spustily cenovou válku, když prakticky snížily poplatky na nulu. Proč velké banky následovaly tento trend?

IANNONE: My jsme tento trend nenásledovali. Začali jsme nabízet bezpoplatkový účet s neomezenými výběry doma i v zahraničí zdarma jako první. Účty zdarma jsou realitou, na kterou tlačí trh i regulace. Například na Slovensku ale už existuje zákon, který nutí banky nabízet základ bankovní služby zdarma.

LIDOVÉ NOVINY: V Česku se připravuje něco podobného – zákon o základním platebním účtu, ale nebude to zadarmo...

Naše vedení dalo jasně najevo, že v regionu střední a východní Evropy vidí větší potenciál než v západních zemích. Prioritou skupiny je investovat v Česku, na Slovensku a v Polsku.

IANNONE: Možná nebude zdarma, ale rozhodně bude levný. I tak je to ale trend. Samozřejmě, že nejsme naivní a naším hlavním cílem je vydělávat. Na druhou stranu ale vždy chceme, aby byl klient spokojený a zůstal s námi. Takže ano, máme takový účet. Má to jen jednu podmínku. Klient musí být aktivní a dělat transakce. Na účtu musí být pohyb. Takový účet může být zdarma a zároveň ziskový.

LIDOVÉ NOVINY: Evropská unie požaduje, aby měl každý jedinec právo na základní platební účet. Nemůže to změnit, respektive poškodit jinak konkurenční trh?

IANNONE: Jsem zastáncem deregulace, aby se banky mohly rozhodovat o cenách a svých aktivitách. Takže ano, je to špatně, rozhodně to nevidím jako pozitivum. Nejsme veřejnou společností a dostáváme peníze od svého akcionáře. Pokud ten přestane kvůli nízké ziskovosti investovat, může to mít velký dopad na ekonomiku. V tomto směru je třeba být opatrný. Pokud jste povinni dělat spoustu věcí, které nejsou ziskové a produktivní, má to své následky. A ty se jednou určitě projeví.

LIDOVÉ NOVINY: Banky musejí investovat do nových technologií, zároveň jejich příjmy klesají, a do toho přichází stále přísnější regulace a vyšší kapitálové požadavky. Nejsou banky trochu v pasti?

IANNONE: Myslím, že jste si na otázku odpověděl sám. Je to skutečně začarovaný kruh, ze kterého musíme hledat cestu.

LIDOVÉ NOVINY: Zatímco banky jsou tvrdě regulovány, FinTech a další nebankovní instituce už tolik ne. Jak vnímáte tento odlišný přístup?

Pokud chce FinTech investovat do bankovních služeb, měl by mít stejné podmínky jako banky, které v tomto odvětví podnikají. Rozhodně to není fér. Zatímco banky jsou regulovány příliš, FinTech je regulován příliš málo. Ideální by to bylo někde napůl cesty.

IANNONE: V současnosti jsou banky regulovány zejména proto, že spravují vklady klientů, což FinTech nedělá nebo dělá jen částečně. Pokud chce ale FinTech investovat do bankovních služeb, měl by mít stejné podmínky jako banky, které v tomto odvětví podnikají. Rozhodně to není fér. Zatímco banky jsou regulovány příliš, FinTech je regulován příliš málo. Ideální by to bylo někde napůl cesty.

FinTech ale rozhodně nachází nové cesty, jak se dá bankovnictví dělat. Tyto firmy budou určitě ovlivňovat naše podnikání. Skupina UniCredit je proto jedním z největších investorů v tomto odvětví a investuje v různých oblastech a s různými partnery do vývoje, aby z něj v budoucnu mohla těžit.

LIDOVÉ NOVINY: Budou mít tyto investice dopad i na Česko?

IANNONE: Myslím, že pokud se objeví příležitost v oblasti inovací, která bude spojena s distribucí našich služeb, nějakou menší akvizici zvážíme. Nebo lépe řečeno již zvažujeme.

LIDOVÉ NOVINY: Můžete být konkrétnější?

IANNONE: Jde o něco, o čem zatím přemýšlíme. Zajímá nás ale oblast internetového a mobilního bankovnictví, internetové distribuce, lead generation (oblast marketingu, která slouží k získávání kontaktů a poptávek – pozn. red.) nebo peer to peer služeb.

LIDOVÉ NOVINY: Přemýšleli jste někdy konkrétně o peer to peer?

Nechceme být provozovatelem a poskytovatelem P2P služeb. Spíše jde o to, že jich využívají i někteří naši klienti. Právě proto chceme být u toho, v současnosti jsou tam bez nás.

IANNONE: Ano, uvažovali jsme o tom jak my, tak elá skupina. Spíše ale jen formou partnerství a vlastnictví podílu v již existující a fungující společnosti než investicemi do startupů.

LIDOVÉ NOVINY: Chcete dát klientům možnost investovat a půjčovat jiným klientům prostřednictvím P2P platformu?

IANNONE: To není ten důvod. My vůbec nechceme být provozovatelem a poskytovatelem P2P služeb. Spíše jde o to, že jich využívají i někteří naši klienti. Právě proto chceme být u toho, v současnosti jsou tam bez nás. To není dobře, proto P2P sledujeme i touto formou. S firmami, které v něm působí, můžeme buď soupeřit, nebo spolupracovat. Nic konkrétního ale zatím na stole nemáme.

Paolo Iannone (55)

  • S kariérou bankéře začínal v Itálii v bance Credito Italiano.
  • Ve skupině UniCredit byl odpovědný za rozvoj retailového bankovnictví v Chorvatsku, Turecku, Rumunsku a na Slovensku.
  • Rovněž se podílel na přípravě fúzí a akvizic v uvedených zemích a také ve Slovinsku.
  • Od roku 2002 působil také v polské Bank Pekao SA.
  • Od roku 2009 působí v České republice jako místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele UniCredit Bank CZ a SK, a. s.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.