Padne kvůli dostavbě pražského metra trestní oznámení?

Výbušný závěr interního auditu prodloužení trasy metra A: Stavební dozor se mohl v případě „víceprací“ dopustit trestného činu.

Snímek ze stavby nově budované stanice metra Motol z loňského září. foto: © ČTK/Šimánek VítČeská pozice

Snímek ze stavby nově budované stanice metra Motol z loňského září.

Jako by jedna problematická „díra“ v zemi v Praze nestačila. Po evergreenu pražské politiky jménem Tunel Blanka se nyní ukazuje, že podobné problémy provázejí i dostavbu trasy metra A do Motolu. V obou případech hrozí milionové pokuty městu, pozastavení stavby a policejní vyšetřování.

ČESKÁ POZICE získala výsledky auditu pražského dopravního podniku (ve čtvrtek na ně upozornil deník MF Dnes). Analýza je to výbušná: hovoří o zavádějících dokumentech k výběrovému řízení, správním deliktu i možném trestném činu. Pražskému dopravnímu podniku navíc hrozí, že kvůli tomu přijde o část mnohamiliardové dotace z evropských peněz.

Rozpočet na výstavbu čtyř nových stanic a prodloužení trasy metra A až do Motolu činil vloni na podzim 22,5 miliardy korun. Od Evropské unie mělo hlavní město získat dotaci ve výši zhruba 7,4 miliardy korun, jenže kvůli chybám v projektu dostane o 3,7 miliardy méně (peníze bude muset dopravní podnik najít ve svém rozpočtu). Původní plán počítal s otevřením nového úseku v listopadu 2014, tento termín je však ohrožen.

„Vícepráce“ na pranýři

Audit dokumentů k dostavbě metra zadal letos v srpnu generální ředitel dopravního podniku Milan Křístek (v čele firmy je od loňského listopadu) odboru interního auditu, který vede zkušený auditor Lukáš Wagenknecht. Hlavním problémem je dle auditorů realizace „víceprací“ (viz níže) v hodnotě několika desítek milionů korun, které nebyly předmětem řádného zadávacího řízení a pro které jejich zhotovitel neměl smluvní základ. Na řádný průběh výstavby dohlíží společnost Inženýring dopravních staveb (IDS), zhotoviteli daných víceprací jsou sdružení Metrostav Hochtief, Skanska a sdružení Arcadis-Inset.

Problematika víceprací je upravena v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Umožňuje zadat zakázku zjednodušeným způsobem – v rámci takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) –, ale jen za předpokladu, že dodatečné práce vznikly z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností, technicky a ekonomicky nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky a celkový rozsah víceprací nesmí překročit 20 procent hodnoty zakázky.

Mezi závažnými pochybeními, jež auditoři zjistili ve stavební dokumentaci, například stojí: vícepráce zadaná v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 7. června 2013 byla již ke dni vyhlášení této JŘBU fyzicky dokončena. To znamená, že provedení stavby předcházelo výběrovému řízení. „Lze usuzovat, že IDS vytvořil dokumenty se zavádějícím obsahem za účelem zakrýt vlastní pochybení (porušení povinností), kterých se dopustil v rámci své činnosti pro dopravní podnik dle mandátní smlouvy,“ píše se v auditu. K tomuto postupu, který je v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, kontroloři dodávají, že „nic nenasvědčuje tomu, že by byl dopravní podnik o těchto skutečnostech ze strany stavebního dozoru informován“.

Nejenže se vícepráce nesmějí bez příslušného dodatku ke smlouvě zadávat, ale nemají se ani proplácetCož odporuje textu zadávací dokumentace k výstavbě metra, neboť jakékoliv vícepráce mimo zadaný výměr je možné zahájit pouze po uzavření dodatku ke smlouvě, což se však dle auditorů nestalo. A nejenže se vícepráce nesmějí bez příslušného dodatku ke smlouvě zadávat, ale nemají se ani proplácet. Jak dále podotýkají auditoři, za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek může Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zadavateli (tedy dopravnímu podniku) uložit pokutu až do výše deseti procent ceny zakázky nebo 20 milionů korun, nelze-li zjistit celkovou cenu zakázky.

„Ze zjištěného interního auditu proto jasně vyplývá, že by představenstvo podepsáním příslušných dodatků na základě JŘBU provedeného ze strany IDS spáchalo jménem dopravního podniku správní delikt. Takový postup je proto zcela logicky nezbytné odmítnout,“ upozorňují auditoři.

Ještě není hotovo

Správním deliktem to ale nekončí. Auditoři se dokonce domnívají, že stavební dozor se porušením předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dopustil i trestního činu: „Spáchání tohoto trestného činu předpokládá, že by IDS v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek porušila závažným způsobem závazná pravidla zadávacího řízení a tím by způsobila ve větším rozsahu újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, zadavateli nebo jinému dodavateli. S ohledem na nezbytnost dalšího řešení ze strany dopravního podniku, které si vyžádá nemalé dodatečné náklady, je tedy možné, že byla naplněna skutková podstata tohoto trestného činu.“

ČESKÁ POZICE ve čtvrtek oslovila jak radního pro dopravu Jiřího Pařízka (TOP 09), tak tiskový odbor společnosti IDS. K výsledkům auditu se však odmítli vyjádřit. Mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková pro MF Dnes uvedla, že celý audit ještě není dokončený, ale pokud se potvrdí záměrné porušení zákona, obrátí se vedení firmy na policii.

S dotazem jsme se obrátili i na generálního ředitele dopravního podniku. „Audit ještě není ukončen a předpoklad je, že bude hotov do konce října. Míra odpovědnosti se bude upřesňovat dokončením auditu. Myslím si zatím osobně, že nikdo nepostupoval v tomto směru záměrně, tedy s cílem způsobit škodu. Dopravní podnik a jeho management nemá potřebu něco zamlčovat, tedy i v tomto případě budeme postupovat zcela otevřeně. Složitější je však odstranit možné systémové chyby v minulosti, navíc u probíhající a tak velké investiční akce. Na základě doporučení našeho interního auditu jsme kvůli možným škodám s nápravou už začali,“ odpověděl Kristek.

Hrozí pozastavení výstavby?

Celý problém pak může mít v konečném důsledku negativní dopad vliv na výši dotací dopravnímu podniku poskytovaných z evropských peněz (konkrétně z Operačního programu doprava).

Dle právníka osloveného ČESKOU POZICÍ činí hledisko dotace z evropských peněz celý problém možná ještě závažnější než tunel BlankaČESKÁ POZICE ve čtvrtek oslovila významného právníka, který má zkušenosti s problematikou podobně velkých stavebních projektů v Praze – dle něj právě hledisko dotace z evropských peněz činí celý problém možná ještě závažnější než tunel Blanka: „Evropská unie si na rozdíl od našeho státu umí na případná závažná pochybení v dokumentaci došlápnout.“ Dle názoru tohoto právníka, který si nepřál být jmenován, může celý problém s dostavbou metra skončit pozastavením výstavby, neboť město, respektive dopravní podnik provedené vícepráce neproplatí.

Tento úsudek potvrzují doporučení auditu, podle nichž by připravované dodatky k původním smlouvám se zhotoviteli stavby (Metrostav Hochtief, Skanska, Arcadis-Inset) nemělo představenstvo dopravního podniku nyní podepisovat a mělo by po stavebním dozoru požadovat uhrazení veškerých náhrad škod, které kvůli postupu IDS vznikly. S ohledem na povinnost představenstva jednat s péčí řádného hospodáře by podle auditorů měl management dopravního podniku jednat velmi rychle.

Politické konsekvence

Tak jako každá velká pražská zakázka má i dostavba metra A samozřejmě politické pozadí. Dost možná již velmi brzy by se popisovaná kauza mohla promítnout v personální rošádě ve vedení dopravního podniku, který je největší městskou společností v republice. Odvolání hrozí generálnímu řediteli dopravního podniku Milanu Křístkovi. Nasvědčuje tomu několik kuloárních informací, které jsme v poslední době zaznamenali:

  • Již v srpnu ČESKÁ POZICE zachytila spekulaci, že se změnou koalice na pražském magistrátě ztrácí Křístek podporu radních. Jeho nejdůležitějším spojencem byl totiž někdejší radní pro dopravu Josef Nosek z ODS, která však z vedení radnice vypadla.
  • TOP 09 prý vadí Křístkův údajný nedostatečně razantní postup vůči firmě Škoda Transportation, která městu dodává supermoderní tramvaje. Radní z topky by nejradši smlouvu na dodávku 250 tramvají vypověděli.
  • Nelibost radních prý také vyvolalo to, že si Křístek vyšlápl právě na společnost IDS, která má mít údajně u některých předních pražských politiků z TOP 09 jisté zastání.

Zda tyto zatím nepotvrzené spekulace skutečně vyústí v Křístkovo odvolání, bychom se mohli dozvědět již příští týden ve středu, na kdy je naplánováno jednání dozorčí rady pražského dopravního podniku.

Počet příspěvků: 1, poslední 13.9.2013 06:57 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.