Ožije v Česku mecenášství vědy?

Nadační fond Karla Janečka pro podporu vědy se změnil na Neuron, přibyli dva další dárci, čtvrtý je jistý. Přidají se čeští milionáři?

Z Nadačního fondu Karla Janečka (na snímku vpravo) se po třech letech činnosti stal nadační fond Neuron na podporu vědy. Chce dávat vzkaz, že péče o vědu je společenskou prioritou. foto: © archiv NFKJ / NF NeuronČeská pozice

Z Nadačního fondu Karla Janečka (na snímku vpravo) se po třech letech činnosti stal nadační fond Neuron na podporu vědy. Chce dávat vzkaz, že péče o vědu je společenskou prioritou.

K vynikající vědě patří nezbytné podmínky. Třeba klid na soustředění a na práci, ale i peníze. K nim se vědci dostanou díky grantovým agenturám, prostředkům z jejich domovských institucí nebo vlastní tvůrčí činností. Dalším typem je konkrétní mecenášství, které má obrovskou výhodu: dar od někoho, kdo si jej může dovolit, se dostane k příjemci celý – nikde se cestou přes byrokratické zákruty nerozkutálí...

Takovou grantovou podporu pro svůj výzkum dostalo pět mladých vědců, jimž nadační fond Neuron (dříve Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy) rozdělil čtyři miliony korun. Po milionu dostali Filip Pertold (ekonomie), profesor František Štepánek (medicína), Michal Malinský (fyzika) a milion napůl si rozdělili matematici Jan Kalina a docent Michal Koucký. O tom, kdo bude podpořen, rozhodují experti a významní vědci v daných oborech.

Fond vznikl v roce 2010, ale nyní chce pokročit dál a zacílit na širší aktivity včetně popularizace vědy – nově pod jménem Neuron. „Novými mecenáši jsou Libor Winkler z RSJ a Dalibor Dědek z Jablotronu, kteří chtějí po boku Karla Janečka oživit tradici mecenášství vědy a vzdělávání, jejímž představitelem byl Josef Hlávka,“ sdělila ČESKÉ POZICI ředitelka fondu Neuron Monika Vondráková. Fond má nejen podporovat mladé výzkumníky přímou peněžní „injekcí“, ale inspirovat i další úspěšné podnikatele, aby si více všímali rozvoje vědy, vzdělávání a toto téma se stalo celospolečenskou prioritou.

Janeček, Kellner, Bakala...

Poslední dobou takových podporovatelů přibývá – i ve třídě těch nejbohatších. Petr Kellner z PPF, který si hodně slibuje od výzkumu ve firmě Sotio, nedávno podpořil protirakovinný výzkum nejcitovanějšího Čecha profesora Jiřího Bártka, jehož práci ČESKÁ POZICE několikrát představila. Nadace dalšího miliardáře Zdeňka Bakaly zase udílí od roku 2010 stipendia vybraným studentům na elitních zahraničních univerzitách.

Nadační fond ale nerozdával jen peníze, udílel též ceny Neuron za celoživotní vědecko-výzkumné dílo:

  • Prof. Jiří Vítek (medicína)

Odborník na prevenci mozkové mrtvice pomocí katetru. Vítek vyvinul speciální tvar katetru, který se snadno aplikuje a snižuje riziko komplikací (lékaři katetru přezdívají i „Vítek“). Od roku 1969 pracuje v zahraničí, ale pravidelně jezdí přednášet do ČR.

  • Prof. Jan Vaňous (ekonomie)

Odborník na ekonomickou a průmyslovou strategii SSSR a zemí střední a východní Evropy; Vaňous v době studené války pracoval mimo jiné v týmu, jenž pro americkou vládu připravoval studii, zda a za jak dlouho lze ekonomicky vyčerpat Sovětský svaz.

  • prof. Bedřich Velický (fyzika)

Uznávaný teoretický fyzik v oblasti elektronové struktury pevných látek. Velický objevuje vlastnosti látek, které se vyjeví teprve, když se na skupinu atomů působí například teplem, světlem či tlakem a vznikají nepředvídatelné a někdy až magické jevy.

  • prof. Vojtěch Rödl (matematika)

Odborník na kombinatoriku a teorii grafů. Rödl je první český matematik, který byl pozván přednést jednu z hlavních plenárních přednášek na světovém kongresu všech matematiků, který se koná jednou za čtyři roky. V roce 2005 dostal od ČVUT Felberovu medaili.

V příštím roce se chystá podle informací ČESKÉ POZICE několik novinek: třeba podpora chemie, jež je – alespoň podle moderátora Michaela Londesborougha – tou nejzajímavější vědou vůbec. Možná se dočkáme i rozšíření cen o společenské vědy a také rozšíření počtu mecenášů, kteří budou dávat nejen peníze, ale i dobrý příklad dalším; ten čtvrtý je prý už dokonce teď i jistý.

„Dárcovství je vrozená záležitost. Když začnete přemýšlet o smyslu naší existence, uvědomíte si, že lidský život je smysluplný, jen pokud je užitečný druhým... Řada podnikatelů už pomáhá, chtějí, aby peníze směřovaly do smysluplných projektů. Bohužel se nelze spolehnout na to, že peníze, které stát vybere, budou použity rozumně. Leckdy ale pomůže takzvané zapalování pochodní,“ řekl před pár dny týdeníku Ekonom jeden ze dvou nových mecenášů Neuronu, podnikatel Dalibor Dědek. Kolik dalších to asi zapálí?

Počet příspěvků: 1, poslední 12.11.2013 01:19 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.