Ostrava už dýchá na dluh

Víkend Ostravanům ulehčil dýchání. Přerušil dvouměsíční období, během něhož vytrpěli celoroční přípustnou zátěž polétavým prachem.

foto: © ČTKČeská pozice

Značná část obyvatel Ostravska bude až do konce roku dýchat polétavý prach (PM10) a další nečistoty „na dluh“. Zákon připouští překročení denních zdravotních limitů polétavého prachu jen 35 dnů v roce, jenže na Ostravsku si svou celoroční dávku jakž takž únosného znečištění vybrali už před koncem února. ČESKOU POZICI o tom informoval lékař Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví. Bilance je následující:

  • Ostravě-Radvanicích byl povolený roční počet dnů vyčerpán už 18. února. K dnešnímu dni, pondělí 4. března, prožily Radvanice od začátku roku už 44 dní s nadlimitním zatížením.
  • Bohumín, Orlová a Havířov na dalších místech „Smogové ligy“ měly za dva měsíce letošního roku jen jedenáct normálních dní, 38 jich bylo nadlimitních.
  • Roční kvótu překročily i ostravské části Zábřeh, Přívoz a Fifejdy a rovněž města Karviná a Český Těšín.
  • Na samou hranu zákona vyšplhaly i hodnoty ve Frýdku-Místku a části Třince.

Ostrava má však dlouhodobé problémy také s překračováním limitů pro znečištění oxidem dusičitým a rakovinotvorným benzo(a)pyrenem. To je velice nebezpečný mix pro zdraví občanů. Příznivá předpověď pro nadcházející dny jim sice dovolí se na čas zdravěji nadechnout, inverze ovšem přijdou znovu a východisko ze znepokojivé situace veškeré žádné.

Přijdou sankce od Evropské komise?

V minulosti podobná situace potkala Francii, která „neřešitelný případ“ prý pod tíhou sankcí poměrně brzy sprovodila ze světa„Ostravané a další obyvatelé Moravskoslezského kraje dýchají ovzduší zamořené škodlivinami natolik, že překračuje nejen doporučení Světové zdravotnické organizace, ale i platné limity stanovené směrnicí pro kvalitu ovzduší,“ upozornil Šuta. A to brzy může způsobit velký problém s Evropskou komisí.

Česká republika se to v minulosti snažila u Evropské komise zařídit výjimkou z povinnosti dodržovat v  Moravskoslezském kraji limity znečištění stanovené evropskou směrnicí o ovzduší. A skutečně výjimku dostala, jenže ta vypršela už v červnu 2011. Naděje na její prodloužení je nulová, protože by nikdo nebyl schopen dát záruky, že do konce výjimky bude problém vyřešen.

Nezákonný stav dále trvá a můžeme se nadát, že jednoho dne přijdou sankce. Jak poukázal Šuta, v minulosti podobná situace potkala Francii. A ta „neřešitelný případ“ prý pod tíhou sankcí poměrně brzy sprovodila ze světa.

Žádný eurovrtoch

Snížení emisí polétavého prachu není žádný komisní vrtoch. Ohrožení zdraví obyvatel exhalacemi je více než reálné (více se dozvíte v článku Jemný polétavý prach zabíjí a jeho regulace vázne). Připomeňme si zprávu Státního zdravotního ústavu za rok 2011, dle níž má znečištění ovzduší prachem v České republice na svědomí přes 6400 předčasně zemřelých lidí a dva tisíce nemocných, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže.

Obyvatelé Moravskoslezského kraje se stále dožívají o několik let méně než v jiných regionech České republikySilně znečištěné ovzduší v Moravskoslezském kraji prokazatelně poškozuje zdraví lidí a zkracuje životy obyvatel. Oficiální statistiky ukazují, že obyvatelé regionu se stále dožívají o několik let méně než v jiných regionech České republiky.

V čem konkrétně to vězí? Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti, vysvětluje Šuta. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

Ostravské koňské dávky

Na výsledcích není děsivá jen doba trvání nadlimitního zatížení, ale i samy denní dávky, které lidé musejí vdechovat. Neštěstí přitom nechodí samo, ale hned ve trojici.

  • Limit pro přijatelné zatížení je 50 mikrogramů popílku v metru krychlovém. Maximální denní hodnoty naměřené v lednu a v únoru tento limit mnohonásobně překračují. Rekordní denní množství PM10 letos naměřili v Bohumíně – 271 mikrogramů na metr krychlový je pětapůlkrát víc, než stanovuje limit. V ničem si s rekordmanem nazadají ani další oblasti, jako Orlová (239 mikrogramů na metr krychlový), Ostrava-Zábřeh (239) či Karviná (232).
  • Velice nebezpečné pro lidské zdraví je, když se na miniaturní prachové částice naváže benzo(a)pyren. Spolu proniknou do celého organismu. (Benzo(a)pyren je rakovinotvorný polyaromatický uhlovodík, který se do ovzduší uvolňuje jako výsledek nedokonalého spalování.) Roční limitní hodnota pro benzo(a)pyren je 1 nanogram v metru krychlovém vzduchu. V Ostravě jsou však opakovaně měřeny hodnoty mnohonásobně vyšší. Například v roce 2011 byl limit v Ostravě-Radvanicích překročen více než desetkrát.
  • Do třetice má Ostrava problém s ročním limitem pro znečištění oxidem dusičitým, který činí 40 mikrogramů na metr krychlový a v některých místech bývá opakovaně překračován. Oxid dusičitý je dráždivý plyn, který se spolupodílí na zvýšení srdečně-cévní a respirační úmrtnosti. Vystavení se oxidu dusičitému znamená zejména pro děti zvýšené riziko onemocnění dýchacího ústrojí v důsledku snížené obranyschopnosti vůči infekci.
    Česká republika využila ustanovení Evropské komise, podle kterého může lhůtu pro splnění limitu prodloužit maximálně do roku 2015. Musí však prokázat, že limity nebylo možné splnit do 1. ledna 2010, a dále vypracovat plány kvality ovzduší, které zajistí splnění limitů před uplynutím prodloužené lhůty. Jenže Evropská komise proti tomuto prodloužení lhůty v Moravskoslezském kraji vznesla námitky, protože Česko nepředložilo záruky, že do 1. ledna 2015 bude v kraji kýženého limitu oxidu dusičitého dosaženo.

Ostravské ovzduší nejen sužuje obyvatele kombinací tří nebezpečných látek ohrožujících život, ale vytváří velmi riskantní prostředí pro vyjednávání s Evropskou komisí.

A tak jediným povzbuzením v rámci tomto tématu je aktuální sdělení Českého hydrometeorologického ústavu na stránkách věnovaných stavu ovzduší: „V nejbližších dnech neočekáváme nebezpečné hydrometeorologické jevy.“