Ceska Pozice

Ostrava-Radvanice už 70 dnů ve smogu. Dvakrát déle, než je za rok povoleno.

V této ostravské části je počet dětí s astmatem, alergickou rýmou či ekzémem několikrát vyšší než ve zbytku města. Protiopatření chybějí.

Jan Charvát 3.5.2013

Na konci dubna dosáhl v Ostravě-Radvanicích počet dnů, během nichž smí být za rok legálně překročen limit pro polétavý prach (PM10), dvojnásobku, tedy 70. Tato ostravská část sousedící s hutním kombinátem ArcelorMittal je kromě vysokého znečištění ovzduší proslulá i extrémním překračováním limitů pro rakovinotvorný benzo(a)pyren.

„Překročit denní limit pro znečištění prachem je povoleno 35 dnů během roku. Podle údajů ČHMÚ monitorovací stanice Ostrava-Radvanice překročila limit 70krát už 29. dubna,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z neziskové organizace Centrum pro životní prostředí a zdraví v tiskové zprávě.

A dodává: „Obyvatelé Radvanic dýchají ovzduší zamořené škodlivinami natolik, že překračuje nejen doporučení Světové zdravotnické organizace, ale i platné limity stanovené směrnicí pro kvalitu ovzduší. Česká republika požádala Evropskou komisi o výjimku pro překračování hodnoty pro znečištění prachem, ale její platnost vypršela v červnu 2011. Česku proto hrozí citelná sankce.“

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 µm (PM10). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění. Benzo(a)pyren je rakovinotvorný polyaromatický uhlovodík, který se do ovzduší uvolňuje jako výsledek nedokonalého spalování. V roce 2011 byl v Radvanicích limit překročen více než desetkrát, což byla v Česku bezkonkurenčně nejvyšší hodnota.

Nedávno zveřejněná studie vědců z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd navíc ukázala, že v této ostravské části je počet dětí s astmatem, alergickou rýmou či ekzémem několikrát vyšší než ve zbytku Ostravy. U dětí narozených a bydlících šest let v oblasti Ostrava-východ (Radvanice, Bartovice, Slezská Ostrava) byl třikrát vyšší výskyt lékařem diagnostikovaného průduškového astmatu a nejméně dvakrát atopického ekzému a alergické rýmy než u těch narozených a žijících v jiných ostravských částech.

Z oficiálních statistik pak vyplývá, že obyvatelé regionu se dožívají o několik let nižšího věku než v jiných oblastech České republiky. Ani tyto informace však zatím bohužel nepřiměly státní správu či samosprávu provést skutečně účinná opatření na ochranu obyvatel Ostravy-Radvanic a dalších oblastí před znečištěným ovzduším.

zpět na článek


© 2021 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.