Optimalizací nákladů k nižším poplatkům konečného spotřebitele

Od jara jezdila Alena Vitásková po regionech a bavila se o ceně elektřiny. Z výjezdů má dva poznatky – lidé netuší, z čeho se cena energie skládá, a nastavení plateb podle jističe nezavede. V rozhovoru říká: „Chceme zapojit distributory, aby nebyli jen pasivními hráči.“

Alena Vitásková Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřad, kde vstoupila ve známost jako odpůrkyně společností provozujících solární elektrárny, o nichž hovořila jako o mafii. Před soudem později dostala 8,5 roku za neoprávněné licence solárním elektrárnám na Chomutovsku. Rozsudek byl později zrušen, zabývat se jím bude Nejvyšší soud. Zeman dříve prohlásil, že stíhání Vitáskové mohli iniciovat solární baroni. foto: MAFRA

Alena Vitásková Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřad, kde...

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková v rozhovoru mimo jiné říká: „Pokud budeme neustále zvyšovat náklady a nebudeme se dívat na to, že můžeme využít současnou síť pro další připojení, je nebezpečí, že decentrální zdroje se začnou odpojovat. Na straně spotřeby bude klesat počet klientů, náklady distributorů na síť ale zůstanou stále stejné, takže se to rozpočítá na zbytek spotřebitelů a cena neúměrně poroste. Příběhy z regionů ukázaly, že ne všichni distributoři mají zájem na nápravě.“

LIDOVÉ NOVINY: Když nastavení na jistič padlo, co ho nahradí?

VITÁSKOVÁ: V každém případě se budeme zabývat matematickým modelem jako základem pro výpočet, ale zavedeme takzvaný koeficient soudobosti. Protože ne všechny spotřebiče jednoho zákazníka zatěžují síť v jeden moment. Matematický model teď se soudobostí nepočítá a je to rozhodně jeden z prvků, které budeme uplatňovat.

LIDOVÉ NOVINY: Soudobost vyjadřuje, kolik spotřebičů v domě je v jeden čas opravdu připojeno do sítě?

Budeme se zabývat matematickým modelem jako základem pro výpočet, ale zavedeme takzvaný koeficient soudobosti. Protože ne všechny spotřebiče jednoho zákazníka zatěžují síť v jeden moment.

VITÁSKOVÁ: Nejenom jednoho spotřebitele, ale celého uzlu. Distribuční síť je vždycky někde lokálně připojená k transformátorům a technologiím distributora, takže nejde o hodnotu jen jednoho bytu nebo rodinného domku, ale celé té lokálně připojené skupiny. Odhaduji, že koeficient, kterým se matematický model vynásobí, bude 0,2. A to se pak bavíme o úplně jiných číslech.

LIDOVÉ NOVINY: Jde tedy o to, aby nebyla kapacita zbytečně dimenzována na velikost, která se nevyužívá.

VITÁSKOVÁ: Přesně tak. Aby zákazník nemusel platit i za nevyužitou dimenzi. A druhá důležitá věc je spoluúčast distributorů na optimalizaci nákladů, to souvisí se soudobostí. Optimalizace nákladů vede k nižším poplatkům konečného spotřebitele. Proto chceme distributory zapojit, aby nebyli jen pasivními hráči.

LIDOVÉ NOVINY: Jak?

VITÁSKOVÁ: V prvním kroku by si měli udělat revizi, aby pak nastavili nejlepší možnou spotřebu a rezervovaný příkon u zákazníků. Nechci přímo říkat, že budou snižovat jističe, ale měli by se podívat na velkou část svých klientů, jestli u nich může dojít k optimalizaci příkonu.

Jde o to, že distributoři budou moci na současnou velikost sítí připojit další spotřebitele, aniž by do sítě museli investovat, což znamená, že cena buď zůstane stejná, nebo se bude snižovat, protože klesnou náklady

Při konzultacích jsme se dozvěděli, že například školka v jednom regionu už dva roky žádá svého distributora o optimalizaci příkonu, ale distributor nemá zájem. Protože nemusí, prostě náklad vezme a rozpočítá mezi všechny zákazníky.

LIDOVÉ NOVINY: To znamená, že se distributoři mají podívat, jaká je kde reálná spotřeba, a pokud je nižší než jistič, pak rezervovaný příkon snížit?

VITÁSKOVÁ: Ano.

LIDOVÉ NOVINY: Čímž klesne cena?

VITÁSKOVÁ: Jde o to, že distributoři budou moci na současnou velikost sítí připojit další spotřebitele, aniž by do sítě museli investovat, což znamená, že cena buď zůstane stejná, nebo se bude snižovat, protože klesnou náklady.

LIDOVÉ NOVINY: Distributoři to dostanou nařízeno povinně?

VITÁSKOVÁ: Požádáme je o to. Je to i v jejich zájmu. Když nebude mít distributor spotřebitele, síť mu bude padat. Navzájem se obě strany potřebují úplně stejně. V důsledku bude optimalizace nákladů a příkonu někde znamenat i změnu jističů. Pak je šance udržet samovýrobce na síti.

Když nebude mít distributor spotřebitele, síť mu bude padat. Navzájem se obě strany potřebují úplně stejně. V důsledku bude optimalizace nákladů a příkonu někde znamenat i změnu jističů. Pak je šance udržet samovýrobce na síti.

Pokud budeme neustále zvyšovat náklady a nebudeme se dívat na to, že můžeme využít současnou síť pro další připojení, je nebezpečí, že decentrální zdroje se začnou odpojovat. Na straně spotřeby bude klesat počet klientů, náklady distributorů na síť ale zůstanou stále stejné, takže se to rozpočítá na zbytek spotřebitelů a cena neúměrně poroste. Příběhy z regionů ukázaly, že ne všichni distributoři mají zájem na nápravě.

LIDOVÉ NOVINY: Jak je tedy chcete přimět, aby se do toho teď pustili?

VITÁSKOVÁ: Požádáme je dopisem, aby nápravy udělali, což budeme chtít kontrolovat. Věřím, že budou spolupracovat. Pokud ne, použijeme všechny zákonné možnosti, abychom je přesvědčili. Věřím ale, že jsou rozumní a vědí, že je to i v jejich zájmu, aby se volné kapacity využily, aniž by se muselo do sítí investovat znovu.

LIDOVÉ NOVINY: Počítáte s novým tarifem pro decentrální zdroje?

VITÁSKOVÁ: Ano. Musíme si připomenout, proč se vlastně tarifní systém musí změnit. Jeden z důvodů je, že se očekává, že od roku 2040 by mělo být na nízkém napětí asi 60 procent spotřebitelů samovýrobců. To jsou asi tři miliony z pěti milionů českých spotřebitelů. Proto se chystá nový tarifní systém, ale vzhledem k tomu, že jde o rok 2040, není důvod ke spěchu.

LIDOVÉ NOVINY: Kolik samovýrobců je v těch pěti milionech teď?

Chceme zavést tarify pro decentrální zdroje, aby všichni, kdo si budou samovýrobu budovat, dopředu věděli, že nebudou parazitovat na síti, nebudou ji využívat jako pojistku zadarmo, přičemž síť pak zaplatí zbytek zákazníků

VITÁSKOVÁ: Teď je to asi 0,5 procenta, tedy asi 35 tisíc spotřebitelů. Cesta k předpokládaným 60 procentům je ještě hodně dlouhá. Chceme zavést tarify pro decentrální zdroje, aby všichni, kdo si budou samovýrobu budovat, dopředu věděli, že nebudou parazitovat na síti, nebudou ji využívat jako pojistku zadarmo, přičemž síť pak zaplatí zbytek zákazníků.

LIDOVÉ NOVINY: Ukazují čísla, že samovýrobců významně přibývá?

VITÁSKOVÁ: Nechtěla bych to podceňovat, protože až od letošního roku nemusejí mít malí samovýrobci licenci, živnostenský list ani zodpovědnou osobu, stačí jít do obchodu a koupit si panely. Kontrola nad přírůstkem proto bude poměrně složitá a můžeme to zjistit až za dva roky, kdy už bude dostatečně vypovídající vzorek. Pozná se to podle poklesu spotřeby elektřiny.

LIDOVÉ NOVINY: Ti, koho se to dotkne, o tom už vědí?

VITÁSKOVÁ: Hovořili jsme už s odborníky z různých asociací kolem obnovitelných zdrojů. Všichni vědí, že se s tím musí něco dělat. Nový tarif musí být nastaven dlouhodobě, aby se rozvoj decentralizované výroby mohl ubírat kupředu s vědomím, že za připojení do sítě budou něco platit, ale ne tolik, aby jim to bránilo v nákupu dalších technologií, jako jsou akumulační baterie, a aby měli zájem se odpojit.

Chci, aby ti, kdo jsou jen na síti, sami nevyrábějí a mají nízkou spotřebu, platili málo. Ale ti, kdo vyrábějí a síť využívají, i když jen jako pojistku, musejí platit.

Bude kolem toho obrovský kravál, ale je to nutné. Tarif se dotkne všech, kdo jsou připojeni na síť a vyrábějí, protože kvůli nim se dělají investice a jejich účast na jejím splacení je v této chvíli minimální. Chci, aby ti, kdo jsou jen na síti, sami nevyrábějí a mají nízkou spotřebu, platili málo. Ale ti, kdo vyrábějí a síť využívají, i když jen jako pojistku, musejí platit.

LIDOVÉ NOVINY: Od jakého počtu samovýrobců bude nutné změnit tarifní strukturu?

VITÁSKOVÁ: Když jejich podíl vzroste nad deset procent. Máme čas zhruba do roku 2030.

LIDOVÉ NOVINY: Zohlední nový tarif typ obnovitelného zdroje? Protože výroba z vody je stabilnější než ze slunce či větru.

VITÁSKOVÁ: To bych nechtěla zatím předjímat, to je práce speciálního týmu, na kterém jsme se už domluvili s představiteli výrobců obnovitelných zdrojů. Sami vítají, že pravidla budou nastavena dopředu, že to nebude jako s podporou solárů v letech 2009 a 2010, kdy se investoři nejdřív nalákali a pak se s nimi zatočilo. Chceme dát lidem možnost, aby si obnovitelné zdroje instalovali. Prosazujeme nové trendy, ale za rozumnou cenu a v podobě přijatelné pro všechny, ne jen pár vyvolených.

LIDOVÉ NOVINY: Přibude ještě jiný tarif?

Chceme dát lidem možnost, aby si obnovitelné zdroje instalovali. Prosazujeme nové trendy, ale za rozumnou cenu a v podobě přijatelné pro všechny, ne jen pár vyvolených.

VITÁSKOVÁ: Ne, v této chvíli nevidíme na nízkém napětí (domácnosti a malé podniky – pozn. red.) nutnost rychlé změny tarifní struktury. Pokud se začne počet decentrálních zdrojů zvyšovat velmi rychle, což uvidíme za rok až dva, pak bude nutné udělat další kroky. Teď nic dalšího nehoří. Budeme připravovat tarify na velmi vysokém a vysokém napětí (velkoodběratelé, jako jsou továrny, nákupní centra či sídla velkých firem nebo státních institucí – pozn. red.), protože tam můžeme začít s novým nastavením dřív.

LIDOVÉ NOVINY: Shrnuto: tarifní struktura zůstane, udělá se optimalizace příkonů a přibude tarif pro obnovitelné zdroje?

VITÁSKOVÁ: Ano, k jiným změnám nedojde v roce 2017, 2018, neočekávám je ani v roce 2019.

LIDOVÉ NOVINY: Je možné, že opatření povedou ke snížení ceny energie?

Navzdory nutným investicím do distribuční sítě číslo na složence nebude vyšší

VITÁSKOVÁ: To ne, tím dosáhneme toho, že navzdory nutným investicím do distribuční sítě číslo na složence nebude vyšší.

LIDOVÉ NOVINY: Odkdy by tyto změny měly začít platit?

VITÁSKOVÁ: Tarif pro decentrální zdroje lze zavést od roku 2018 či 2019. Letošní a příští rok věřím, že distributoři spolu s námi věnují nápravě, udělají hloubkové kontroly a uvolní kapacity v síti pro decentrální zdroje bez dalších investic.

Z čeho se skládá cena elektřiny

údaje platné pro rok 2016

Tržní část

 • Poplatky za odběrné místo: 6,3 procenta
 • Cena silové elektřiny 23,5 procenta

Státem regulovaná část

 • Daň z přidané hodnoty: 17,4 procenta
 • Ekologická daň z elektřiny: 0,5 procenta
 • Poplatek operátorovi trhu: 0,7 procenta
 • Poplatek správci přenosové soustavy ČEPS: 2 procenta
 • Příspěvek na podporované zdroje: 9,6 procenta
 • Poplatek za jistič: 9,4 procenta
 • Poplatek za distribuci: 30,6 procenta

Zdroj: Energetický regulační úřad

16 200 DOTAZŮ přišlo na Energetický regulační úřad v rámci veřejných konzultací k nové skladbě ceny elektřiny.

 • 41 procent podnětů vyjadřovalo strach z toho, že se elektřina zdraží.
 • 33,8 procenta podnětů uvádělo názor, že nastavení ceny na jistič podporuje plýtvání energií.
 • 92 procent reakcí na to, aby se cena počítala podle velikosti jističe, bylo negativních.

Počet příspěvků: 4, poslední 28.7.2016 09:01 Zobrazuji posledních 4 příspěvků.