Opsaná diplomka poslance Svobody, díl II. Oponentka odpovídá.

Podle profesorky Hamerníkové by dnes bylo neseriózní, aby přesně odpovídala, kolik času prostudování práce v roce 2007 věnovala.

Poslanec Miroslav Svoboda má problém s obšlehnutými částmi inženýrské práce. Čtou vůbec oponenti absolventské texty? foto: © ČESKÁ POZICE, Jan KunderaČeská pozice

Poslanec Miroslav Svoboda má problém s obšlehnutými částmi inženýrské práce. Čtou vůbec oponenti absolventské texty?

Kolik času věnovala profesorka Bojka Hamerníková pročtení opsané diplomové práce poslance ing. Miroslava Svobody (ČSSD) na Vysoké škole finanční a správní (VŠFS), že nebyla schopna odlišit tolik nepůvodních pasáží od myšlenek adepta inženýrského titulu? Četla text vůbec? Zeptali jsme se takto řečnicky v komentáři z minulého týdne, protože současná rektorka Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) byla na dovolené a nemohla tehdy ČESKÉ POZICI odpovědět. Dva diskutující pod článkem, který se obecněji zabýval kvalitou oponentur na soukromých vysokých školách, to považovali za skandální, neboť šlo o dehonestující výrok, který je „nadzvedl ze židle“, za nějž se máme veřejně omluvit...

Je možné odlišit plagovaný text z roku 2006, nebo to ani nešlo?Pro jejich klid (a naši férovost) plníme to, co jsme slíbili. Paní prof. ing. Bojce Hamerníkové, CSc. jsme zaslali otázky, přičemž její odpovědi otiskujeme v plném znění. Nechť si vážení čtenáři udělají úsudek, zda je, anebo není možné plagovaný text z ročníku 2006/2007, v němž se objevilo až deset stran kontinuálně zkopírovaného textu, odlišit.

ČESKÁ POZICE: Kolik času a péče jste věnovala kontrole diplomové práce poslance Svobody na VŠFS?

V roce 2006 nebyly pokusy o plagiátorství rozšířené a ani školy ani učitelé nebyli na to připraveni...HAMERNÍKOVÁ: Časová náročnost posouzení kterékoli diplomové práce se odvíjí od jejího rozsahu a uplatňovaných kritérií. I když různé školy mají odlišnou formu posudků, kritéria jsou si dost podobná: význam tématu, cíle práce, struktura, znalost problematiky, stylistika apod.

V roce 2006 nebyly pokusy o plagiátorství rozšířené a ani školy ani učitelé nebyli na to připraveni, současně chyběl software na testování. Avšak vedoucí diplomové práce, který průběžně konzultuje vypracování jednotlivých částí práce v průběhu minimálně dvou semestrů, má možnost odhalit pokus o opisování a nebo nekázeň diplomanta při odkazování.  Do studijních programů vysokých škol jsou zahrnuty tzv. diplomové semináře, v rámci kterých se diskutují nejen otázky formálního zpracování, ale i otázky obsahové a diplomanti prezentují nejdříve teze a pak i celé části své budoucí diplomové práce.

Na VŠFS jsem v tomto období působila velmi krátce a nevím, jak probíhala práce na diplomce u p. M. Svobody. Bylo by ode mě neseriózní, abych vám odpověděla kolik hodin nebo dnů jsem jejímu prostudování věnovala. S odstupem času je to i nereálné. Neměla jsem ale důvod věnovat této práci méně času a pozornosti, než bylo třeba. O tom, kdo je p. M. Svoboda, jsem se dozvěděla ze zpráv ČT1.

ČESKÁ POZICE: Shledala jste nějaká pochybení v textu či absenci vlastních myšlenek autora? Bylo možné odhalit plagované části?

HAMERNÍKOVÁ: Pochybení ve smyslu věcných nebo nepravdivých tvrzení v textu, který jsem měla k dispozici jen v tištěné podobě, jsem neshledala. Oponent může odhalit pokusy o opisování v případech známějších odborných textů (učebnice, monografie apod.). V tomto případě se jednalo o články ze sborníků z konference nebo z neimpaktovaných časopisů (AOP VŠE) apod. I dnes by bylo obtížné odhalit pokus o plagiátorství bez příslušného softwaru, tím spíše, je-li kompilace převzatých textů prováděna zručně. Dostupnost zdrojů v elektronické podobě z celého světa je tak velká, že kdo bude chtít opisovat, najde mnoho informací. Mnoho diplomových prací před pěti lety, ale i teď, v tak široké oblasti, jako bezesporu oblast ekonomických disciplín je, má selektivní charakter, a pokud v zadání chybí konkrétní problém předpokládající uplatnění určitých vědeckých metod, pak i výsledek bude neurčitý.

JUDr. Hulinský z Bratislavy

Mezitím přinesl server Aktuálně.cz novou politicko-akademickou kauzu. Rigorózní práce JUDr. Petra Hulinského na bratislavské Akadémii policajného zboru čítala 88 (slovy osmdesátosm) stran a přišla s převratným výzkumným výstupem: Korupce tu je a škodí! Objevný badatelský text oponoval advokát a slovenský vysokoškolský pedagog prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc. Autorovi nic nevytkl a doporučil práci k obhajobě.

Máme mu také napsat na Panevropskou vysokou školu v Bratislavě otázky, aby občanům vysvětlil, kolik času jejímu pročtení v roce 2003 věnoval?