Opatství bude vystavovat slavný Mendelův rukopis

Případ zmizelého Mendelova manuskriptu z roku 1865, který bez vědomí státu opustil na měsíce Česko a dlel ve Vídni, spěje ke konci. A nejspíše šťastnému. Od 27. února je totiž rukopis zpět v Brně, kde by měl být několikrát do roka i vystavován.

Gregor Johann Mendel | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Gregor Johann Mendel | foto: Lidové noviny
Gregor Johann Mendel

Zakladatelské dílo genetiky, rukopis Mendelovy práce Versuche über Pflanzen-Hybriden z roku 1865 (česky Pokusy s hybridy rostlin) zmizel už vícekrát. Po roce 1945 byl dokonce vyvezen z Československa, aby se po dekádách objevil v Německu. Po nezměrném úsilí diplomacie, kněží i akademiků se až v roce 2012 dostal zpět do Brna, kde jej Mendel napsal.

Letos v březnu LN upozornily, že cenný manuskript byl patrně na jaře 2015 potají odvezen znovu, tentokrát z brněnského opatství k augustiniánům ve Vídni. Ač je majetkem řádu, na tak staré dílo se vztahují i české zákony. A protože si vývozce pro tento „předmět kulturní hodnoty“ nepořídil povolení u Moravské zemské knihovny, jak LN ověřily, hrozí mu dle dřívějšího sdělení ministerstva kultury pokuta až pět milionů korun.

V únoru 2015 se měnilo osazenstvo starobrněnského opatství. Po dlouhých letech skončil opat Lukáš Evžen Martinec, přišli noví bratři; spřízněný advokát Zdeněk Koudelka psal tehdy na svém blogu o „uchvatitelích opatství“ a „převzetí cizinci“.

V únoru 2015 se měnilo osazenstvo starobrněnského opatství. Po dlouhých letech skončil opat Lukáš Evžen Martinec, přišli noví bratři; spřízněný advokát Zdeněk Koudelka psal tehdy na svém blogu o „uchvatitelích opatství“ a „převzetí cizinci“. Otci Evženovi se asi pryč nechtělo, pár let už u sebe schraňoval i rukopis. Patrně jej pak právě on odvezl ke známým augustiniánům do Vídně, jak stojí v předávacím protokolu z letošního 27. února. Od té chvíle je dílo v Brně. Martinec na dotazy LN nereagoval, dříve sdělil: „Je otázkou, zda by rukopis neměl být prohlášen národní kulturní památkou, aby jej už žádný cizinec nechtěl privatizovat či vyvézt.“

To by se již nemělo stát. Zájem na vystavování a uložení díla, jež je významem srovnatelné s Darwinovými spisy, mají jak augustiniáni, tak Masarykova univerzita i Mendelovo muzeum sídlící přímo v opatství.

„Rukopis měl pohnutou historii. Ztracen i nalézán, objevující se v různých dobách a na různých místech. Je zpět tam, kde vznikl. Těch pár listů, na něž Mendel shrnul své objevy, jsou dokladem geniality lidského ducha... Mendel jej stvořil v opatství, kde žil téměř 42 let, je proto vhodné, aby rukopis byl i zde vystavován,“ sdělil LN ředitel muzea Ondřej Dostál.

„Mendelovo muzeum poskytne veškeré kapacity k představení tohoto díla světu. Rukopis bude důstojně a bezpečně vystaven v prostorách stávající mendelovské expozice. Je to velká čest, ale i odpovědnost být v místě, o kterém můžeme říci, že je kolébkou genetiky, a starat se o odkaz jejího objevitele Gregora Mendela,“ říká Dostál.

Na Mendela jsou augustiniáni pyšní

„Jde nám především o vzdělávání. Mendelův cenný rukopis bychom chtěli vystavovat v brněnském opatství,“ říká otec Juan Provecho, augustiniánský delegát-provinciál pro Česko.

LIDOVÉ NOVINY: Otče Juane, od února 2015 máte v pozici delegáta-provinciála českých augustiniánů správu i nad starobrněnským opatstvím. Proč tehdy musel skončit opat Lukáš Evžen Martinec?

OTEC JUAN: Generální představený našeho řádu totiž dospěl k názoru, že už bylo načase, aby se v Brně založila nová augustiniánská komunita. Skončení otce Evžena (působil v brněnském opatství plné dvě dekády – pozn. red.) jako opata bylo na rozhodnutí představeného. U nás tato služba není na doživotí.

LIDOVÉ NOVINY: Do opatství přišel tedy jeden Ital a dva polští spolubratři...

OTEC JUAN: My jsme mezinárodní řád, pomáháme tam, kde je potřeba. Třeba já jsem přijel do Prahy před dvaceti lety, kdy bylo zapotřebí pomoci českým bratřím. Byli jsme tu čtyři, v Brně také čtyři. Dva roky před oním rokem 2015 byli už v Brně jen dva bratři: otec Evžen a otec Jan, který předminulý týden zemřel. Nastala situace, jež je trochu proti duchu našeho řádu. Ve stanovách máme psáno, že augustiniánské komunity mají mít nejméně tři členy. Generální představený proto chtěl brněnské opatství, kde je spousta práce, obnovit, a vyslal tam nové bratry: otce Wita z Prahy, otce Angela, jenž působil v Košicích, a otce Jana z Polska, kde byl provinciálem.

LIDOVÉ NOVINY: Jak došlo roku 2015 k předání opatství a inventáře v Brně? Byl tam Mendelův rukopis?

OTEC JUAN: Inventář se předal. A Mendelův rukopis už je dnes opět v trezoru starobrněnského opatství.

LIDOVÉ NOVINY: Ale asi nebyl. Přiznávám, že nechápu, proč jej pravděpodobně právě Martinec odvezl do Vídně, když se před rokem 2012 zasadil, aby se tato památka prvně dostala zpět do ČR...

OTEC JUAN: To nevím. Když jsme dostali od představeného úkol, abychom sepsali inventář věcí v opatství, najali jsme firmu a odborníky z univerzity, aby vše kus po kusu zaevidovali. Vyšlo najevo, že originální Mendelův rukopis byl u našich spolubratří ve Vídni, nikoliv v Brně.

LIDOVÉ NOVINY: A letos 27. února jste byl za vikářem Dominikem Sadrawetzem ve vídeňském klášteře, abyste manuskript převezli zpátky do Česka. Je to tak?

OTEC JUAN: Tak si to přál náš generální představený v Římě poté, co jsme předložili inventář.

LIDOVÉ NOVINY: Nerozumím, proč měli brněnští spolubratři zaplatit 50 tisíc eur vídeňským kolegům, když se z rukopisu nedělala žádná kopie ani se nerestauroval, jak zní v předávacím protokolu.

OTEC JUAN: Už před lety se vídeňští bratři, jak mi vyprávěl otec Dominic, snažili získat rukopis z Německa, ze Stuttgartu, takže tyhle peníze, které jsme z Brna poslali, byly za historicky provedené právní služby. Tehdy je platila Vídeň a peníze byly potřeba, aby se rukopis v roce 2012 vrátil poprvé do Česka. Je to tedy kompenzace, je to spravedlivé, a navíc peníze už šly do Afriky na dobré účely. V konžské Kinshase se postaví škola.

LIDOVÉ NOVINY: Co hodláte učinit s navráceným Mendelovým rukopisem?

OTEC JUAN: Jsme v jednání s ředitelem Mendelova muzea ve starobrněnském opatství a s rektorem Masarykovy univerzity, že bychom jej pravidelně vystavovali v muzeu, v nějaké vitríně a za zvláštních bezpečnostních podmínek. Nebyl by vystaven stále, ale jen při zvláštních příležitostech, přednáškách nebo výročích – dejme tomu dvakrát třikrát ročně. Jinak tam bude kopie. Je to něco mimořádného, takže nechceme, aby to zevšednělo a bylo trvale k vidění.

LIDOVÉ NOVINY: Jste jako augustiniáni na Gregora Mendela hrdí?

OTEC JUAN: Samozřejmě, je to otec genetiky! Vážíme si vzdělávání, podporujeme jeja Mendel je pro nás nejvýznamnější vědecký augustinián na celém světě. Vždyť jedna třetina z našich škol nese ve světě jméno po Mendelovi. I ve Španělsku, odkud pocházím, máme nejméně tři školy s jeho jménem, v Brazílii je také Collegium Mendel v Sao Paulu. Ale v České republice je samozřejmě Mendel bytostně spjat právě s brněnským klášterem.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.