Online výuka je minimálně stejně kvalitní a efektivní jako prezenční

„Studenti, kteří si na ni loni na jaře nemohli zvyknout, se teď k tradičním prezenčním lekcím nechtějí vracet. Lektoři oceňují možnost využívat doplňkovou online podporu k učebnicím nebo online kvízy,“ říká v rozhovoru hlavní metodička jazykové školy Skřivánek Marie Jelínek.

Online výuka (ilustrační foto). foto: ČTK

Online výuka (ilustrační foto).

Hlavní metodička jazykové školy Skřivánek Marie Jelínek v rozhovoru mluví o výhodách a nevýhodách online výuky cizích jazyků, zmiňuje nejčastější chyby, které Češi dělají, když se snaží mluvit anglicky, a také vysvětluje, jak se co nejefektivněji učit jazyk pomocí nedabovaných filmů a seriálů.

LIDOVÉ NOVINY: Pandemie přinesla velký boom výuky na dálku. Jak online lekce ve vaší škole vypadá?

Marie Jelínek

JELÍNEK: Velice zjednodušeně se dá říct, že úplně stejně jako ta prezenční, jen s tím rozdílem, že se studenti s lektorem nesejdou v tradiční, ale ve virtuální učebně. Procvičují se všechny jazykové dovednosti – tedy mluvení, čtení, poslech a psaní. Navíc je možné plně využít bohaté online podpory k učebnicím.

Online lekce vypadá úplně stejně jako ta prezenční, jen s tím rozdílem, že se studenti s lektorem nesejdou v tradiční, ale ve virtuální učebně. Procvičují se všechny jazykové dovednosti – tedy mluvení, čtení, poslech a psaní. Navíc je možné plně využít bohaté online podpory k učebnicím.

Lekce trvají nejčastěji 60 nebo 90 minut, ale máme i stodvacetiminutové – i když ty jsou spíše výjimkou, nejčastěji studenti volí již zmíněných 60 či 90 minut. Co se skupinové výuky týče, počet studentů omezujeme na maximálně šest až osm, ale nejčastěji učíme skupinky o třech až čtyřech studentech.

LIDOVÉ NOVINY: Jaké jsou výhody a nevýhody online výuky?

JELÍNEK: Mezi největší plusy patří velká flexibilita online lekcí. Můžete se učit odkudkoliv – z home office, z kanceláře, nebo pokud patříte mezi digitální nomády, i z pláže. Naši studenti a lektoři si také velmi pochvalují větší časovou úsporu, protože při online lekcích odpadá nutnost za výukou dojíždět. Další výhodou je možnost prakticky si vyzkoušet online komunikaci v cizím jazyce, připravit se třeba na pohovor přes počítač nebo si zkusit vést online schůzku.

Nevýhodou může být, že některým studentům a lektorům chybí osobní kontakt, online lekce jim připadají neosobní a nemohou se dočkat návratu k prezenční výuce. Musím ale říct, že z velké části máme na online výuku velice pozitivní zpětnou vazbu. Studenti, kteří si na ni loni na jaře nemohli zvyknout, se už teď k tradičním prezenčním lekcím ani nechtějí vracet. A lektoři v ní také našli zalíbení – oceňují možnost plně využívat doplňkovou online podporu k učebnicím, online kvízy a cvičení pro oživení lekcí.

LIDOVÉ NOVINY: Proč se část vašich klientů k prezenční výuce už nechce vrátit?

Mezi největší plusy patří velká flexibilita online lekcí. Můžete se učit odkudkoliv – z home office, z kanceláře, nebo pokud patříte mezi digitální nomády, i z pláže. Naši studenti a lektoři si také velmi pochvalují větší časovou úsporu, protože při online lekcích odpadá nutnost za výukou dojíždět.

JELÍNEK: Vyjma zmíněné úspory času je to také tím, že spousta firem kvůli pandemii přešla plně na home office a návrat do kanceláří v nejbližší době ani neplánuje. Některé dokonce uvažují o úplném přechodu na home office, což opět nahrává zachování online formy výuky.

LIDOVÉ NOVINY: Jak se liší ceny online a prezenčních kurzů?

JELÍNEK: Není v nich rozdíl. Online výuka je minimálně stejně kvalitní a efektivní jako prezenčnívýuka, není tedy důvod, aby byla levnější.

LIDOVÉ NOVINY: Souhlasíte s tím, že Češi sice celkem dobře ovládají gramatiku, ale jejich schopnost plynně komunikovat je slabá? Firmy si na to u svých zaměstnanců často stěžují.

JELÍNEK: Nemyslím si, že by zrovna perfektní znalost gramatiky a špatná schopnost komunikace byla typickým znakem Čechů. Máme studenty, kteří bojují s gramatikou, další s poslechem, někteří potřebují v cizím jazyce co nejvíce konverzovat, jiní mají problém s psaným projevem. Hodně záleží na tom, jestli v práci v daném jazyce na denní bázi komunikují, nebo spíše jen píšou e-maily anebo třeba ani s cílovým jazykem do kontaktu nepřijdou.

Pokud bych nejčastější chyby Čechů hodně zobecnila, řekla bych, že spousta studentů vymýšlí zbytečně složité a dlouhé větné konstrukce, v nichž se pak snadno udělá chyba, anebo znějí kostrbatě. Přitom by kolikrát stačilo tvořit kratší a jednodušší věty, zejména pokud si nejsou v komunikaci jistí. Takže pokud bych měla dát pouze jedno doporučení pro české studenty, bylo by to „nebojte se krátkých vět ani toho, že uděláte chybu – chyby dělá každý, i rodilý mluvčí“.

LIDOVÉ NOVINY: Řada lidí začala v době pandemie více sledovat filmy a seriály v originálním znění. Jak tím lze zlepšit jazykové schopnosti?

Spousta firem kvůli pandemii přešla plně na home office a návrat do kanceláří v nejbližší době ani neplánuje. Některé dokonce uvažují o úplném přechodu na home office, což opět nahrává zachování online formy výuky.

JELÍNEK: Filmy a seriály v původním znění jsou skvělým doplňkem ke studiu. Zábavnou formou vám mohou pomoci s poslechem, rozšíří vaši slovní zásobu a seznámí vás s různými variantami cizího jazyka.

LIDOVÉ NOVINY: Můžete poradit, jak na takovou „výuku filmem“, aby byla efektivní?

JELÍNEK: Pokud vás baví dívat se na filmy a seriály, oceníte třeba Netflix a jeho nabídku různých žánrů. Můžete si tam zapnout anglické titulky, což ocení zejména středně pokročilí studenti. Ti pokročilejší mohou titulky úplně vypnout a snažit se pochytit co nejvíce. Ze začátku to možná bude nezvyk, ale po čase si na pořady v angličtině zvyknete natolik, že o možnosti zapínat titulky ani nebudete uvažovat. Pro začátečníky bych doporučila třeba sitcom Friends, How I Met Your Mother nebo The Big Bang Theory.

Pokud byste hledali něco jednoduchého, budete se muset podívat spíše po videích již upravených pro výukové účely, jako jsou Learn English na stránkách British Council, ESL Lab nebo na YouTube kanálu Learn English With TV Series či Learn English through Story. Dětské kreslené filmy nebo pohádky jsou také možnost, jak se zlepšit, ale z mojí zkušenosti dospělé studenty tento žánr začne rychle nudit a může je od cizího jazyka i trochu odradit.

LIDOVÉ NOVINY: Kdy je lepší používat při sledování filmu titulky v cizím jazyce a kdy ty české? Někdo tvrdí, že mu pomáhají, jiný, že ho spíše ruší a odvádějí pozornost od soustředění na mluvené slovo.

Pokud bych nejčastější chyby Čechů hodně zobecnila, řekla bych, že spousta studentů vymýšlí zbytečně složité a dlouhé větné konstrukce, v nichž se pak snadno udělá chyba, anebo znějí kostrbatě. Přitom by kolikrát stačilo tvořit kratší a jednodušší věty, zejména pokud si nejsou v komunikaci jistí.

JELÍNEK: To je velmi individuální. Záleží to na úrovni znalostí a na náročnosti daného filmu či seriálu. Pokročilejší studenti mohou titulky úplně vypnout, ale neměli by se nechat odradit, když nebudou rozumět každému slovu nebo když narazí na film s pro ně náročným přízvukem. Méně pokročilým bych doporučila titulky v cílovém jazyce a dívat se na film či seriál, který už znají v češtině.České titulky mohou být natolik rušivé, že cílový jazyk ani nebudete vnímat a budete pouze číst český překlad.

LIDOVÉ NOVINY: Jaké výukové metody cizích jazyků jsou v současné době trendem? Objevují se nějaké nové přístupy, které dobře fungují?

JELÍNEK: Už několik let je velmi populární komunikativní metoda. Jak sám její název napovídá, soustřeďuje se na rozvoj komunikačních dovedností, na reálné situace, na kontext a na schopnost reagovat v cizím jazyce bez dlouhého přemýšlení či překládání si věty z mateřštiny. Trend komunikativní metody, aktivního používání cílového jazyka a zasazení jeho výuky do reálných situací, bude hojně využíván i v budoucnu.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.