Ondřej Liška: Tím, kdo by dostal pětku, je Dobeš. A Bátora je Klausova sonda.

Na ministerstvu školství vládne podle předsedy Strany zelených Ondřeje Lišky klientelismus po ose Dobeš–Bátora–Klaus-Klaus mladší.

Bátorou chválený spis Zkáza Slovanů je výblitkem toho nejhoršího českého antisemisimu nejhrubšího zrna, říká nesmlouvavě bývalý ministr školství Ondřej Liška, který kritizuje i počínání svého nástupce Josefa Dobeše. foto: © ČTKČeská pozice

Bátorou chválený spis Zkáza Slovanů je výblitkem toho nejhoršího českého antisemisimu nejhrubšího zrna, říká nesmlouvavě bývalý ministr školství Ondřej Liška, který kritizuje i počínání svého nástupce Josefa Dobeše.

Kymácející se vláda ČR přímo vyzývá neparlamentní strany, aby ze situace těžily. Náboje na své ostřelování dodává i ministr školství Josef Dobeš (VV), jenž angažoval na radu Hradu kontroverzního Ladislava Bátoru, šéfa uskupení D.O.S.T. Nové video, které Strana zelených objevila v televizním archivu a ČESKÁ POZICE nabízí ke shlédnutí, ukazuje, že se Bátora zúčastnil ultrapravicové demonstrace ještě v říjnu 2008, tedy dva roky po své kandidatuře za Národní stranu.

Kdyby se něco takového stalo v Německu, skončil by nejen účastník demonstrace, ale i jeho šéf, jen přesvědčen Liška„Video bylo znovuobjeveno teprve nedávno. Kdyby se něco podobného stalo například v německé politice, tak by skončil nejen ten člověk, ale jistě i jeho nadřízený,“ říká v rozhovoru pro ČESKOU POZICI Ondřej Liška, předseda Strany zelených, která usiluje o návrat do parlamentu. 

ČESKÁ POZICE: Vy jste jako bývalý ministr školství zahajoval školní rok na pražském Havlíčkově náměstí, kde se vzdělávají sociálně znevýhodněné děti, a ostře jste kritizoval prezidenta Václava Klause za otvírání školy PORG jeho syna v Ostravě. Proč vám to tolik vadí?

LIŠKA: Kam jde prezident zahájit školní rok, má velkou symbolickou váhu. Václav Klaus zneužil svoji ústavní funkci k reklamě na soukromou školu, kterou vede jeho syn. Myslím, že Klaus nemá pravdu, když říká, že je možné jít do kterékoliv školy, jež se přihlásí se zájmem jako první. I při rozhodování o takových „drobnostech“ musí prezident zvažovat symbolický a etický rozměr.

ČESKÁ POZICE: Ani když je PORG republikovým premiantem, jak ukázaly zveřejněné výsledky ve státních maturitách?

LIŠKA: Ten žebříček vypovídá o jediné věci: že na soukromé gymnázium do dvou tříd chodí děti, které jsou ve skutečnosti již „předvybrány“, a proto se ani nelze podivovat tomu – dokonce je to logické –, že dosahují nejlepších výsledků. Proč? Protože v ČR dosáhnete úspěchu ve vzdělání spíše podle toho, jaké je sociálně-ekonomické zázemí vašich rodičů, a nikoliv jen tím, jestli jste nadané dítě, nebo ne. V tomto je český vzdělávací systém oproti jiným, třeba finskému, nespravedlivý a zcela selhává.

ČESKÁ POZICE: Proč by občan, včetně prezidenta, neměl mít právo dělat si, co chce a vybrat si, kam půjde otevírat školu?

LIŠKA: To právo samozřejmě má. Jenže ne všechno, nač má člověk právo, je správné.

ČESKÁ POZICE: Takže to vnímáte jako společensky nevhodný čin?

Ne všechno, nač má člověk právo, je správnéLIŠKA: Je to prostě špatný příklad, protože ukazuje na nepotismus, zvýhodňování, klientelismus; věci, které zde fungují. Ukazuje to, že jsou důležitější různé rodinné a ekonomické vazby, nežli to, že se má podporovat veřejný zájem. Nemyslím, že je úplně ve veřejném zájmu, aby prezident jel navštívit novou školu svého syna. Klausovo 1. září bylo podivuhodné i v tom, že hned poté navštívil školu, do níž jej pozvala Liana Janáčková, bývalá senátorka, která se nezvykle hrubým a rasistickým způsobem vyjadřuje o Romech. A tak během jediného dne dokázal prezident dát dvojnásobně špatný příklad, že důležitější než podpora veřejného školství je reklama na novou školu jeho syna, a za druhé, že je v pořádku podporovat bývalé politiky, kteří zastávají rasistické postoje.

ČESKÁ POZICE: Není v tom spíše než věcná kritika Václava Klause váš hluboký ideologický spor a vymezování, jak cílit vzdělání?

LIŠKA: Je to věcné, ale zároveň to ukazuje na ideologický spor. Ano, hlásím se k tomu. Vzdělávání není hodnotově neutrální. V demokratické společnosti má vést děti a mladé lidi k hodnotám, které jsou pro demokracii a otevřenou společnost životně důležité; zatímco já si myslím, že jsou to hodnoty respektu, tolerance, otevřenosti a schopnosti spolupracovat, tak Václav Klaus svou politikou podporuje vypjaté národovectví, svobodu bez odpovědnosti, izolaci ČR.

Ideologický spor se však především týká hlubokého rozporu v naší školské politice, který dřímá a není vyřešen. Symbolizují to Klausové senior i junior: jde o „privatizaci“ veřejného sektoru, v tomto případě školství, protože model, který uplatňují, je elitářský – soustřeďmě se na elity, protože ty nás i zbytek společnosti vytáhnou nahoru. To je hrubý neoliberální omyl. Když se podíváte do Finska, kde mají snad nejúspěšnější vzdělávací systém na světě, tak tam je to naopak: jakákoliv selekce je mezi 1. až 9. třídou vyloučena, všichni dostanou stejně kvalitní šanci rozvíjet se dle maxima svých možností. A podle toho také ta společnost vypadá.

ČESKÁ POZICE: To je závažná otázka na širokou, samostatnou debatu. Držme se spíše vašich nynějších sporů s Hradem: nedávno jste kritizovali i Klausova tajemníka Ladislava Jakla za podíl na knize Deset tisíc extremistů. Vy sám jste řekl, že jeho vazby na neonacisty „mohou ohrozit český stát“.

LIŠKA: My jsme podali podnět Národnímu bezpečnostnímu úřadu, aby prověřil Jaklovu bezpečnostní prověrku. Ilustruji to příkladem, který možná znáte, ale nevědí to možná čtenáři ČESKÉ POZICE. Získat vyjádření Ladislava Jakla – třeba jako novinář – není vůbec jednoduché; on se často opakovaně dotazuje, k čemu bude jeho vyjádření, kdo je tím, který se ptá, dalekosáhle si prověřuje, kde a v jakém kontextu se jeho výrok objeví, a že by si pak nepamatoval, komu dal tak obsáhlý rozhovor o svobodě slova? Jeho výpadek paměti zpochybnil i samotný spoluautor oné knihy.

ČESKÁ POZICE: Takže Jaklovu zdůvodnění pro Mladou frontu DNES, že „takovou knihu nezná“, nevěříte?

LIŠKA: Nevěřím. V tom kontroverzním interview říká, že by si neonacistické hudební skupiny měly naprosto svobodně zpívat, co se jim zachce, aniž by byly monitorovány a omezovány. Já říkám, že každý, kdo se pohybuje ve veřejném životě, by si měl prověřit, zda budou jeho slova užita v zamýšleném  kontextu. Což prý pan Jakl zpravidla dělá. Je nepravděpodobné, že by to v tom případě podcenil. A pokud se tenhle člověk schází a komunikuje s předními exponenty nejtvrdší německé neonazi scény a jejich českými epigony (s manažerem kapely Conflict 88 – pozn. red.), tak ten člověk nemá na Hradě a ve veřejných funkcích co pohledávat.

ČESKÁ POZICE: Minulý týden jste organizoval před ministerstvem školství akci proti kontroverznímu úředníkovi Ladislavu Bátorovi a přišlo tam jen 300 lidí. Čekala se asi větší účast. Není to pro organizátory zklamání?

LIŠKA: Nebyl jsem vůbec zklamán. Očekávali jsme mezi stovkou a pěti sty lidmi. Konalo se to v první školní den a Češi nemají navíc příliš ve zvyku demonstrovat. Pro mne měla ta událost velký význam; jednak se k ní na Facebooku přihlásilo 1500 lidí během dvou týdnů, ale nadále mi chodí množství e-mailů, abychom v „kauze Bátora“ neustali. Lidí, kteří cítí vážné nebezpečí v tom, pokud se dá krajní pravici volný průchod, je mnoho.

ČESKÁ POZICE: S doktorem Bátorou naše redakce mluvila, zkoumala důkladně i jeho profesní životopis z různých firem, činy, projevy i dizertační práci. Ale přeci jen: když nahlížíte všechnu tu mediální paniku kolem jeho osoby, stále to jsou jen věci typu: někde asi byl, mluvil s extremistou. Ale skutečně přímé důkazy, že by se dopustil vyloženě něčeho xenofobního, stojí stále na vodě...

LIŠKA: Na vodě? To jistě ne. Informace jsou již veřejně k dispozici a dám vám dva jasné příklady. Tím prvým je Bátorova publikace Česká revue, ve které komentuje a doporučuje knihu Zkáza Slovanů od Rudolfa Vrby, předního českého antisemity. Tato kniha je, jak to říci, doslova výblitkem toho nejhoršího českého antisemisimu nejhrubšího zrna.

ČESKÁ POZICE: Dnes Bátora své vyjádření, že jde o „skvělou“ práci bagatelizuje tím, že ji četl v mládí, kdy na něj zapůsobila, a berme to tedy s rezervou.

LIŠKA: Napsal, že je skvělá a doporučuje ji ve svém spisku. Mohl byste o Hitlerově Mein Kampfu napsat, že to je skvělá práce? Přitom jejich charakter je velmi podobný. Vrbovu knihu jsem na základě toho z větší části přečetl, zná ji asi málokdo, má kolem 500 stránek, a píše se v ní široce o židovských parazitech, krvelačných zrůdách, které vysávají společnost a je třeba se jich zbavit. Pan Bátora neměl ani vteřinu váhat a absolutně se distancovat od tohoto komentáře a oné knihy. Dodnes se nic takového se nestalo.

ČESKÁ POZICE: A jaký je ten druhý „nezvratný“ důkaz?

LIŠKA: Bátora v roce 2006 kandidoval za Národní stranu Petry Edelmannové, což je strana, která měla ve svém programu „konečné řešení cikánské otázky“, abych citoval.

ČESKÁ POZICE: Bátora se hájí, že nebyl členem NS...

LIŠKA: ... a že to byla jen krátkodobá záležitost. Nicméně existuje video z roku 2008, kde je Ladislav Bátora nafilmován jako účastník ultrapravicové demonstrace, jež byla rozpuštěna, protože se jeden z řečníků dopustil hrubých rasistických urážek, vyjádření, že „Čechy nejsou pro barevné“, a dalšího šíření nenávisti. Bátora na ní byl přítomen až do jejího zrušení. Video bylo znovuobjeveno teprve nedávno a je v archivu České televize ze dne 20. ledna 2009 – každý se na něj může podívat. Kdyby se něco podobného stalo například v německé politice, tak by skončil v úřadu nejen ten člověk, ale jistě i jeho nadřízený.

ČESKÁ POZICE: Jak si vysvětlujete, že dr. Bátora, jenž studoval kultury Dálného východu a napsal i mnohasetstránkovou dizertaci o Arušském tribunálu ke genocidě ve Rwandě, má tak blízko k české extrémní pravici?

LIŠKA: Pan Bátora je podle všeho vzdělaný člověk, který má široký rozhled, nicméně jeho názory na národní existenci, na soužití různých kultur, jsou prokazatelně šovinistické, jinak by zkrátka nemohl velebit antisemitské dílo. Podívejte: Hitler byl vegetarián, miloval klasickou hudbu a obklopoval se krásným umění. Vzdělání a ultrapravicové ideologie se nevylučují. Ten člověk může být velmi vzdělaný, ale problémem je, že se hlásí k ideologii, která neuznává základní respekt k lidským právům, což je i tento případ.

ČESKÁ POZICE: Jak vy, jakožto opoziční politik, vnímáte politické krytí pana Bátory i ministra školství Josefa Dobeše, jehož rezignace už ležela na Hradě a který se omlouval za svého úředníka... Co za tím vidíte vy, jak to čtete?

LIŠKA: Vidím v tom následující příběh: Josef Dobeš je obecně považován za člověka ve stínu, ale ve skutečnosti hraje Dobeš přinejmenším stejně důležitou roli ve Věcech veřejných jako Bárta, ne-li důležitější. Oba jsou hlavními architekty VV, což se dá doložit už i jejich úzkou spoluprací v agentuře ABL. Bárta se s Dobešem osobnostně dobře doplňují, a oba musejí především vědět, že VV jsou odepsaný projekt. Věci veřejné už nemají šanci. Žádná strana, která se v minulosti České republiky propadla během vládnutí pod pětiprocentní hranici, se už nedostala zpět do Poslanecké sněmovny...

ČESKÁ POZICE: A vy, zelení, se vrátíte?

Bátora je Klausovým lakmusovým papírkem, na němž se zkouší, kolik Čechů zvolí šovinistickou a homofobní stranu...LIŠKA: My se vrátíme. Budeme první, kdo to prolomí, protože jsou za námi čitelné hodnoty a program. Ale: Věci veřejné vědí, že existují jenom dvě cesty. Buď založí nový subjekt, nebo se k někomu přimknou. Podle mého existují jen tři subjekty, které mohou v příštích volbách nově proniknout do parlamentu: a sice zelení, lidovci a nacionalisticko-populistické uskupení, které bude mít krytí od Václav Klause a které propojí politickou scénu mezi Suverenitou Jany Bobošíkové, ultranacionalistou Tomášem Vandasem, Bátorovým D.O.S.T. a Hradem. Takže Bátoru nyní považuji za převodní kolečko mezi roztříštěnou českou „nahnědlou“ scénou a budoucím projektem, který zaštítí Václav Klaus. Bátora je jakýmsi Klausovým lakmusovým papírkem, na němž se zatím jen zkouší, jak velká část společnosti je schopná volit antievropskou, šovinistickou a homofobní stranu.

ČESKÁ POZICE: Sedíme spolu v kavárně na Senovážném náměstí v Praze. Kousek odtud sídlí bývalý Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), o jehož lukrativních budovách, jak jsme první upozornili, se mezi zasvěcenými povídá jako o objektu pro eventuální zbudování soukromé vysoké školy typu PORG. Jsou to jen povídačky?

LIŠKA: Mně to potvrdili lidé z nejvyšších míst na MŠMT; v jeho kuloárech se o tom skutečně hovoří. Viděl jsem dokumenty, které byly výsledkem zadání na ocenění budov ÚIV tady a v Mikulandské ulici; tenhle dům byl oceněn na asi 60 milionů korun, což je neuvěřitelně nízká částka, protože v této lokalitě stojí jen byt malého rozměru asi sedm milionů korun! Pro takto vlivné zakladatele soukromé školy musí znamenat toto prestižní místo neodolatelnou příležitost.

ČESKÁ POZICE: Může být tedy záměr reálný?

LIŠKA: Vzhledem k tomu, jaké klientelistické sítě nyní na MŠMT existují, tak ano. Do očí bijící propojení mezi Klausem starším, jeho synem, poradcem Dobeše a ředitelem školy PORG, a předsedou tamní správní rady Martinem Romanem z ČEZ, který jim dal 100 milionů, pana Bátory, jenž má na starosti prodej majetku, a ministra Dobeše, který se do tohoto klubu snaží integrovat, ukazuje, že kuloární zvěsti o tomto záměru dobře zapadají do současného dění na ministerstvu školství.

ČESKÁ POZICE: Pan prezident Klaus označil 1. září ministra Dobeše za nejlepšího ministra školství od roku 1989. Co podle vás udělal dobrého, co se mu povedlo?

LIŠKA: Pozitivně hodnotím... Nechte mě chvíli přemýšlet. Podařilo se mu získat mírné navýšení platů pedagogům, ale celé to kazí fakt, že způsob rozdělení je absolutně nevyhovující, neboť poškozuje ty starší, zkušenější. Myslím, že je naprosto správné učitelům přidat, ale nikoliv Dobešovým způsobem, protože tím se problém pouze odsouvá na jinou věkovou kategorii učitelů. Neřeší se to jako celek. Co bych mu vytknul nejvíce, je právě nekoncepčnost kroků: místo aby se pokusil zredukovat počet víceletých gymnázií, tak namísto toho zavádí systém plošného testování 5. a 9. tříd, což povede k ještě většímu nárůstu nerovnosti ve veřejném základním školství.

ČESKÁ POZICE: Česká společnost asi většinou ministra Dobeše chválí za spuštění státních maturit, že je konečně po letech rozjel. Bylo to odvážné?

Dobešovi nejvíce vytýkám nekoncepčnost jeho krokůLIŠKA: Odvážné to bylo, ale s tím modelem úplně nesouhlasím. Třeba ústup od povinné maturity z cizího jazyka je strašná chyba, která se projeví v konkurenceschopnosti a dovednostech studentů. Namísto, aby Josef Dobeš vytvořil podmínky pro to, aby studenti mohli zkoušku složit, tak ji zruší, což jsou protichůdné věci: na jednu stranu chce zvyšovat laťku zavedením státní maturity, ale zároveň snižuje úroveň maturity jako takové.

ČESKÁ POZICE: Proč myslíte, že se ministr Dobeš ze všech předchozích ministrů trefuje nejvíce do vás? Jste kritizován i v tiskových zprávách... Je to tím, že si netroufá na exministry za ODS či ČSSD? Anebo jste udělal tolik chyb?

LIŠKA: Myslím, že se trefuje do mne především proto, že mnoho kroků, které dělá, jsou v přímém rozporu s tím, co jsem dělal já. Možná jsem jeho špatné svědomí. To, že Dobeš rozprášil skupinu pro vzdělávání znevýhodněných dětí, nejen romských, má a bude mít přímou souvislost s nárůstem etnické nesnášenlivosti na severu Čech i ve zbytku republiky. Těmto dětem se nedostává dobrého vzdělání, protože šanci na to, aby ho získaly, jim tento ministr školství radikáně zhoršil, tu šanci jim vzal. Ale jde i o děti nadané, o systematickou podporu učitelů a další klíčové oblasti. Ministr Dobeš by udělal nejlépe, kdyby se namísto přemýšlení, jak se v příštích volbách dostat znovu do politiky na nějaké populistické vlně, raději obklopil dobrými odborníky a naučil se jim naslouchat.

ČESKÁ POZICE: Máte v médiích daleko menší prostor než pan ministr, takže řekněte nyní vy, co považujete za tři nejhorší Dobešovy kroky v úřadě?

LIŠKA: Za prvé rozcupování a destabilizace sekce evropských fondů...

ČESKÁ POZICE: To se již ale podařilo překlenout, velké projekty v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace se už začínají budovat: centra ELI, CEITEC, ICRC...

LIŠKA: Máte pravdu, to sice běží, ale Dobeš paralýzou fondů ztratil minimálně půl roku, kdy se již mohlo čerpat, čímž způsobil významné komplikace včetně ohrožení části peněz. Za druhé: udělal obrovskou chybu, když povyhazoval odborníky na inkluzivní vzdělávání; protože jediným výsledkem je, že se zhorší vzdělávácí šance nejen pro znevýhodněné, ale i pro děti průměrné a nadané! Pro tu část nadaných dětí, jejichž rodiče na to finančně mají, je tu PORG a jiné soukromé školy. Zatímco veřejné škoství ale má být pro úplně všechny.

ČESKÁ POZICE: A třetí věc?

LIŠKA: Absolutní chaotičnost opatření, jež Dobeš prosazuje, což bych ilustroval dvěma příklady. Jedním je snaha zavést ono plošné testování, které může mít mimořádně zhoubný vliv na regionální školství. A druhým rozprášení odborných týmů a zrušení prací na systémové podpoře učitelů, jejich ohodnocení, standardům a kariérním řádu.

ČESKÁ POZICE: Prezident Klaus označil Dobeše za nejlepšího ministra; já se vás zeptám, kterého ministra školství považujete za nejhoršího od roku 1989?

LIŠKA: Asi bych se rozhodoval mezi několika adepty a Josefem Dobešem. Ale vzhledem k tomu, že je nejen špatným ministrem školství, ale zároveň i člověkem, který umetá cestu ultrapravicovým radikálům do nejvyšších pater politiky, tak pětku dostává jednoznačně on.

Počet příspěvků: 3, poslední 27.11.2011 08:04 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.