Odpad bude dál zasypávat Česko, klíčový zákon jde k ledu

Jednání o budoucnosti odpadů v České republice zkrachovala, takže se dále pojede podle deset let starého plánu.

foto: © ČTK, ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Ministerstvo životního prostředí mělo připravit nový zákon o odpadech. Deset let starý plán odpadového hospodářství totiž stanovuje cenu za skládkování komunálního odpadu tak nízko, že je tento způsob likvidace odpadu suverénně nejlevnější. Na skládkách tak ročně končí více než polovina odpadů z domácností. Nejenže skládky škodí životnímu prostředí a hyzdí krajinu, ale končí na nich i odpady, jež by mohly být materiálově nebo energeticky využity.

Odstupující ministr Tomáš Chalupa (ODS) tvrdil, že si přípravu nové legislativy vezmou za svou. Ale asi to neučinil dostatečně. Za dva a půl roku, kdy byl ve funkci, nepřipravil v této oblasti prakticky nic. Svolal sice čtyři pracovní skupiny, kde zasedli například zástupci spaloven, obcí i provozovatelů skládek, ale ani po nedávném závěrečném jednání se jednotlivé strany téměř na ničem nedohodly. Vznikla sice rámcová dohoda o tom, že skládkování by mělo být výhledově ukončeno (to už víme dávno, a požaduje to i EU), ale stále není shoda na tom, zda se má poplatek za skládkování zvyšovat a o kolik, případně v jakém poměru vybrané peníze rozdělit mezi obce, kraje a ministerstvo.

Ministr Tomáš Chalupa slibovaný zákon o odpadech, který už měl být hotový dávno, již nestihne předložitCo to znamená? Ministr Chalupa slibovaný zákon, který už měl být hotový dávno, již nestihne předložit. A zřejmě tak neučiní ani nový ministr životního prostředí, jímž se má stát Chalupův nynější náměstek Tomáš Podivínský. Dle informací ČESKÉ POZICE je totiž zákon natolik nepřipravený, že by ho nestihl dokončit ani ten nejpilnější ministr. Navíc to zatím ani nevypadá, že by životní prostředí mělo ve vládě Jiřího Rusnoka prioritu.

ČR je bez dlouhodobého výhledu

Vláda v demisi Petra Nečase na dokončení zákona v podstatě rezignovala, když  19. června přijala usnesení, ve kterém prodlužuje platnost současného plánu odpadového hospodářství (POH) minimálně o další rok. Jeho platnost přitom měla skončit v roce 2013 a fakticky to znamená, že se Česká republika bude nejméně další rok řídit odpadovým zákonem z roku 2003. S poplatkem pouhých 500 korun za tunu komunálního odpadu vyvezeného na skládky.

Plán odpadového hospodářství České republiky stanovuje konkrétní cíle a opatření pro nakládání s odpady na území České republiky. Závazná část plánu byla vyhlášena v nařízení vlády č. 197/2003 Sb. a jeho platnost byla určena na deset let, tedy na roky 2003 – 2013.

Se zdržováním odpadové legislativy nejsou spokojeni především zástupci spaloven odpadu, kteří byli na jednáních ministerstva také přítomni. Odpad by raději chtěli energeticky využít. Kritizují tedy jak liknavost ministerstva, tak rozhodnutí vlády řídit se starým plánem odpadového hospodářství.

„Tento plán je poplatný době svého vzniku a nezohledňuje evropskou legislativu, která byla od té doby přijata. Bez nového plánu odpadového hospodářství chybí dlouhodobá perspektiva pro investory. Stát tím sděluje, že neví, co chce vlastně v odpadovém hospodářství dosáhnout a jaké pro to využije prostředky,“ uvedl Martin Hájek z Teplárenského sdružení ČR. Podle Hájka je toto provizorium nešťastné pro všechny s výjimkou skládkařů, kterým samozřejmě vyhovuje status quo a jsou proti zdražování léta neměněného poplatku.

Podle České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), která sdružuje nejvýznamnější firmy na trhu s odpadem včetně provozovatelů skládek, je však cesta navrhovaného zdražení poplatku zbytečná a bude mít sociální dopady. Systém dosud podle ČAOH kvalitně fungoval na bázi volného trhu.

Podle ředitele ČAOH zdražení poplatků za skládkování může přispět k opětovnému vzniku většího počtu černých skládek„V době, kdy ekonomika stagnuje, je dle našeho názoru cesta navyšování poplatku za skládkování nevhodná a znamená neopodstatněné zdražení služeb pro občany a firmy. Toto zdražení může mít reálný vliv na zhoršení výběru poplatků od občanů a může rovněž přispět k opětovnému vzniku většího počtu černých skládek,“ uvedl pro ČESKOU POZICI Petr Havelka, ředitel ČAOH.

Jako alternativní řešení potřeby postupného omezení skládek navrhuje stanovení termínu ukončení skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu. Toto opatření podle něj jednoznačně vytvoří rámec a prostor pro investiční záměry vedoucí k postupnému odklonu od skládkování odpadů, a to bez zbytečného skokového prodražení služeb pro obce, občany a firmy.

Obce jsou názorově někde mezi. Se zvýšením poplatku za skládkování souhlasí, ovšem s pozvolným a ne tak vysokým, jako navrhují spalovny (v řádech tisíců korun za tunu odpadu). „Jsme ochotni přistoupit k postupnému navýšení poplatku za odvoz odpadu na skládky na 900 až 1000 korun za tunu. Musíme však mít alternativy, třeba třídící linky nebo sběrné dvory, a ty je třeba nejprve postavit a z něčeho financovat,“ uvedl šéf Svazu měst a obcí a primátor Kladna Dan Jiránek.

Ekologové, které ministr Chalupa na schůzky nepřizval, se v tomto paradoxně nejvíce shodnou se zástupci spaloven. Jsou pro zvýšení poplatku a co nejrychlejší ukončení skládkování. To je ovšem jediné, na čem se obě skupiny shodnou. Odpad by totiž podle ekologů ze skládek rozhodně neměl být odkloněn do spaloven, ale měl by být pečlivě vytříděn.

Ekologové se však obávali, že Chalupa by v zákoně na recyklaci příliš nemyslel. „Na jednu stranu je možná dobře, že ministr Chalupa zákon nepřipravil. Dle jeho mnohých vyjádření by totiž zcela jistě šel na ruku drahým a neekologickým spalovnám, v nichž se pálí materiály, které mohou být znovu využity,“ uvedl pro ČESKOU POZICI Ivo Kropáček z Hnutí Duha, jenž doufá, že příští ministr bude recyklaci nakloněn více.

Za nevytříděný bioodpad hrozí sankce

Zároveň však Kropáček upozorňuje na to, že další vyčkávání s odpadovou legislativou se nemusí vyplatit. Evropská komise po České republice vyžaduje určité procento recyklace odpadů, v případě nedodržení hrozí sankce. V současnosti Češi recyklují asi 30 procent odpadů, komise do roku 2020 požaduje 50procentní míru recyklace, přičemž některé vyspělé státy Evropy už nyní recyklují přes šedesát procent komunálního odpadu.

V Česku není tlak na to, aby se biologická část odpadu jakkoliv separovala či kompostovala„S dodržením kvót na recyklaci plastu či papíru mít problém zřejmě nebudeme, protože Česká republika si vybrala nejměkčí variantu kvót, a navíc se o dodržení postarají obalové společnosti, jako je například EkoKom, které mají povinnost určitý podíl vyrobených obalů recyklovat. Problém ale zřejmě bude s bioodpadem, protože na něj je popelnic stále velmi málo, přitom tvoří asi 40 procent komunálního odpadu,“ říká Kropáček.

Směrnice EU o skládkování nařizuje, aby se do roku 2020 snížilo množství skládkovaných biologických odpadů (kuchyňské zbytky, dřevo, listí, papír aj.) na 35 procent hmotnosti z roku 1995. Toho zatím nedosahujeme ani zdaleka a zřejmě ani nedosáhneme. Poslanci totiž odhlasovali, že bioodpad ve směsném komunálním odpadu je brán jako obnovitelný zdroj energie a stát spalovnám za jeho pálení vyplácí desítky milionů ročně. Není tedy tlak na to, aby se biologická část odpadu jakkoliv separovala či kompostovala.

ČESKÁ POZICE se tomuto tématu věnovala mimo jiné v článku:

Počet příspěvků: 1, poslední 10.7.2013 06:48 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.