Odklony (ex)ministra Kocourka

Rétorikou Martina Kocourka bychom mohli jízlivě konstatovat, že byl „odkloněn“ od tendru na Temelín, kde by jistě bylo co „odklánět“.

Jan Schneider 10.11.2011

Odstoupivší ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek hledal způsob, jak své peníze „odklonit“ od problémů, které vznikly v souvislosti s jeho rozvodem. Pěkný poetický novotvar – odklonit peníze – by se dal přeložit též jako „finanční deviace“.

Celá transakce souvisí s Novým Mexikem. Přes tamější neprůhlednou firmu Eton Ventures Kocourek nejprve peníze „odklonil“, aby se vzápětí zase „přiklonily“ ke zdejší, podobně neprůhledné firmě Key Investments. Ta je „odklonila“ ve formě dluhopisů na účet Kocourkovy matky, která je obratem prodala. Utržené peníze se tak v důsledku této deviantní transakce opět „přiklonily“ poblíž Kocourka, byvše již definitivně „odkloněné“ od rozvádějící se Kocourkovy manželky.

Pak se však od Kocourka jaksi „odklonila“ štěstěna. Celá operace vešla článkem v Mladé frontě Dnes v obecnou známost, což přimělo premiéra Petra Nečase, aby se zase „odklonil“ od Kocourka. Ve výsledku tak byl Kocourek „odkloněn“ například od výběrového řízení na dodavatele dostavby jaderné elektrárny Temelín, kde by jistě bylo co „odklánět“.

O kauze exministra Martina Kocourka si přečtete podrobněji v těchto článcích: