Odchod Řecka z eurozóny? Nechci si ani představit...

Německý ministr financí Wolfgang Schäuble: Země EU s nadměrným deficitem je třeba začít sankcionovat co nejdříve.

Německý ministr financí Wolfgang Schäuble v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung prohlásil, že Evropská měnová unie (EMU) by utrpěla „nenapravitelnou ztrátu důvěryhodnosti“, kdyby ji Řecko nebo některý jiný její členský stát musely opustit. A dodal: „Nechci si ani představit, co by nastalo, kdyby si trhy uvědomily, že mohou nějakou členskou zemi vytlačit z eurozóny.“

Schäuble dále v rozhovoru řekl, že členské státy Evropské unie, které nedodrží odsouhlasená pravidla pro deficit státního rozpočtu, by neměly získat finanční podporu z EU. Dle něho by měla být členským zemím, jejichž rozpočtový deficit přesáhne povolenou hranici, rychle zablokovaná podpora z evropských fondů. Pakt stability a růstu EU z roku 1997 vyžaduje, aby členské státy unie dodržovaly fiskální disciplínu, zejména usilovat o maximálně tříprocentní deficit veřejných rozpočtů vůči HDP a v době vysokého hospodářského růstu o rozpočtové přebytky.

Eurozóna zápolí s dluhovou krizí, již částečně způsobily některé její členské státy, protože nedodržovaly meze stanovené paktem. A Schäuble v rozhovoru uvedl, že by EU neměla čekat, až se situace v budoucnu vymkne kontrole. Unie se v současnosti snaží posílit způsoby, jimiž by sankcionovala své členské státy, které neprokazují dostatečnou rozpočtovou disciplínu.

Dle několika členských zemí eurozóny by měla být finanční pomoc Řecku, Portugalsku a Irsku, aby se vyhnuly bankrotu, podmíněna tvrdšími sankcemi vůči těmto zemím. Evropský parlament zase uvažuje o finančních pokutách zemím s vysokými deficity státních rozpočtů. Eurozóna v březnu schválila návrh plánu kontroly státních deficitů, ale její členské státy se snažily omezit rozsah automatických sankcí, protože si chtěly zachovat některé politické pravomoci.