Obžalovaní v kauze OKD: Předvolejte Špidlovu vládu

První den soudního procesu v kauze privatizace OKD zazněla podstatná novinka. Kabinet Vladimíra Špidly, který o prodeji minoritního podílu státu v OKD na jaře 2004 rozhodoval, byl varován, že posudky s cenou přes dvě miliardy korun za těžební společnost neobsahují všechny položky.

Obžalovaní v kauze privatizace OKD (zleva) Rudolf Doucha, Pavel Kuta a Jan Škurek. foto:  Dan Materna, MAFRA

Obžalovaní v kauze privatizace OKD (zleva) Rudolf Doucha, Pavel Kuta a Jan...

Žalobce Tomáš Černý trojici na lavici obžalovaných viní z toho, že podíl státu v Ostravsko-karvinských dolech (OKD) ocenila nepřiměřeně nízkou částkou a stát kvůli tomu přišel o 5,7 miliardy korun. „Ocenění nezahrnovalo posouzení hodnoty majetkových podílů, respektive finančních investic společnosti OKD ve společnostech, které tvoří neprodukční část skupiny OKD,“ vypověděl 9. října u soudu obžalovaný Pavel Kuta. Vláda podle něj dostala jasnou informaci, že těžební společnost měla tehdy podíly v dalších 32 firmách, které však nebyly oceněny.

„Poženu k soudu ministry“

U soudu vypovídal Kuta jako obžalovaný. Hájil se tím, že žádné podstatné momenty z privatizace nezamlčel a o všem informoval své nadřízené.

Ačkoli obžaloba v jedenáct let starém příběhu privatizace těžařské společnosti OKD míří jen na tři lidi, už po prvním dni soudního líčení to vypadá, že se nepříjemným dotazům nevyhnou ani ministři kabinetu Vladimíra Špidly. „Spolu se svým advokátem budu soudu navrhovat předvolání celé vlády, která o tom rozhodovala,“ řekl LN Pavel Kuta, bývalý II. místopředseda výkonného výboru Fondu národního majetku (FNM).

U soudu vypovídal Kuta jako obžalovaný. Hájil se tím, že žádné podstatné momenty z privatizace nezamlčel a o všem informoval své nadřízené. K ruce si vzal i důvodovou zprávu, která byla součástí podkladů k jednání vlády 12. března 2004. Právě tehdy Špidlův kabinet odmával odprodej 46 procent akcií státu společnosti Karbon Invest za 2,25 miliardy.

V podkladech to bylo

LN získaly kopii této důvodové zprávy. FNM napsal, že ocenění, které zpracovala společnost Vox Consult a Komerční banka, nezahrnuje všechen majetek OKD. Navíc dokument uvádí, že znalci vycházeli z neauditovaných hospodářských výsledků.

Součástí materiálu byla tabulka, která obsahuje hned tři podstatné informace o cenovém rozptylu:

  1. Vývoj nabídek, které státu předkládal v průběhu času zájemce o doly Karbon Invest (nejvýše 2,25 miliardy korun k 12. březnu 2004).
  2. Ocenění těžební firmy od společnosti Vox Consult a Komerční banky na 2,08 miliardy.
  3. Hodnotu podílu 46 procent akcií FNM v OKD ve výši 13,48 miliardy korun. Tato účetní suma vypovídala o velikosti společnosti, nikoli však o její tehdejší finanční kondici.

Zmíněnou tabulkou se oháněl Kuta, když se snažil u soudu oponovat obžalobě. Žalobci tvrdí, že nadřízeným zamlčel, že ocenění z dílny Vox Consult neobsahuje vyčerpávající informace o ceně OKD.

Připomeňme, že předkladateli materiálu na vládu byli tehdejší ministr financí Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. „To znamená, že ti dva tehdejší ministři museli podepsat tento materiál, nechat ho interně schválit a dále distribuovat členům vlády,“ ukázal obžalovaný Kuta na sociálnědemokratické politiky Sobotku a Urbana.

Cena 2,25 miliardy byla prý výsledkem jednání ministrů Sobotky a Urbana s představiteli Karbon Investu, které proběhlo jen den před zasedáním vlády

A nejen to. Oba podle něj nesou odpovědnost i za výslednou cenu, za niž byl stát ochoten 12. března 2004 prodat svůj podíl v OKD. Konečnou částku prý neurčovala vláda na základě posudku Vox Consult ani na nějaké doporučení FNM. Cena 2,25 miliardy byla prý výsledkem jednání ministrů Sobotky a Urbana s představiteli Karbon Investu, které proběhlo jen den před zasedáním vlády.

To dostává do nepříjemného světla nynějšího šéfa kabinetu Sobotku. Premiér v návaznosti na první líčení předminulý pátek uvedl, že vláda při rozhodování vycházela ze tří nezávislých indikátorů. Jedním byl znalecký posudek, dalším pak stanovisko antimonopolního úřadu a konkurenční cenová nabídka. Svědomí má podle dřívějšího vyjádření pro LN čisté, což opírá o verdikt EU. „Všechny tyto indikátory byly posouzeny ze strany Evropské komise. Ta v roce 2011 konstatovala, že nedošlo k nedovolené veřejné podpoře,“ prohlásil Sobotka.

Šlo o akcie, ne o majetek

Každý z trojice obžalovaných zvolil odlišný způsob obhajoby. Zatímco Kuta odmítl čelit otázkám obžaloby a soudu, znalec Rudolf Doucha, který nevypovídal během přípravného řízení, naopak soudu popsal, jak vznikal jeho posudek. Podle obžaloby nezahrnul do posudku hodnotu dceřiných společností ani například směnky ve výši 1,8 miliardy korun.

Hned zkraje se Doucha obul do obžaloby, kterou viní z nepochopení elementárních pojmů důležitých pro oceňování podniků

Hned zkraje se Doucha obul do obžaloby, kterou viní z nepochopení elementárních pojmů důležitých pro oceňování podniků. „Šlo výhradně o ocenění více než jedenácti milionů kusů standardních akcií o jmenovité hodnotě 1000 korun,“ vysvětloval u soudu, proč se nezaobíral jinými položkami. Navíc zdůraznil, že na vypracování posudku měl málo času, který mu FNM ještě zkrátil z původních šesti týdnů na pouhé čtyři.

Doucha dále odmítl výtky ke svému posudku ze strany jiných znalců, které v rámci trestního řízení oslovili protikorupční detektivové. Experti kritizovali fakt, že Vox nepromítl do celkové částky ceny dceřiných společností a některých nemovitostí. Po soudu Doucha požaduje, aby si nechal k ocenění Vox Consult zpracovat revizní posudek. Před soudkyní Ivou Fialovou první den procesu vypovídal i v pořadí třetí obžalovaný Jan Škurek, který na FNM vedl sekci strategických privatizací.