Obvinění Metrostavu: Už samo vyšetřování může firmu nevratně poškodit

Orgány činné v trestním řízení mohou firmě vyšetřované v kauze „Rath“ pozastavit činnost a omezit nakládání s majetkem.

foto: © montaž ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

Jaké dopady může mít na společnost Metrostav trestní stíhání, které proti ní bylo zahájeno v souvislosti s kauzou Davida Ratha? ČESKÁ POZICE oslovila tři renomované advokátní kanceláře, bankovního experta, profesora trestního práva či bývalého policejního vyšetřovatele. Podle jejich mínění může být stavební činnost Metrostavu vzhledem k vyšetřování skutečně ohrožena – a to i v době, než by vůbec kauza doputovala k soudu a vynesení rozsudku. K zásadním opatřením totiž mohou státní zástupci a soudci přistoupit již nyní, v přípravném řízení.

Metrostav má jen v Praze na starost stavbu významných projektů v hodnotě desítek miliard korun, například tunel Blanka nebo prodloužení trasy metra „A“. Dokončení těchto veleděl ovlivňuje a nadále bude ovlivňovat politický vývoj na pražské radnici. Nyní je otázkou, zda vyšetřování Metrostavu neohrozí dokončení zmiňovaných staveb, které jsou spojeny s érou vládnutí exprimátora Pavla Béma (ODS). Není ani vyloučeno, že obvinění společnosti způsobí jisté změny v mocenském a vlivovém prostředí propojeném se světem politiky, které se kolem Metrostavu vytvořilo.

Generální ředitel firmy Metrostav Pavel Pilát a obchodní náměstek společnosti Jiří Anděl jsou v kauze „Rath“ obviněni kvůli zakázce na stavbu pavilonu kolínské nemocnice za 110 milionů korun. Obvinění vedoucích manažerů i samotného Metrostavu se týká podezření z přijetí úplatku, podplacení, poškození finančních zájmů Evropské unie a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Po zatčení skupiny kolem Davida Ratha nakonec vedení nemocnice zakázku raději zrušilo. Jak ukázaly odposlechy zveřejněné v denících MF Dnes a Lidové noviny, trojice dnes obžalovaných Pancová-Kott-Rath i obviněný šéf Metrostavu Pavel Pilát o zakázce hovořili.

Co nelze vyloučit aneb Jak to vidí právníci

Novinka českého trestního práva, že trestně stíhány mohou být i právnické osoby, je účinná teprve od začátku roku 2012Z právního hlediska je obvinění Metrostavu významným momentem. Vždyť novinka českého trestního práva, že trestně stíhány mohou být i právnické osoby, je účinná teprve od začátku roku 2012. „Zvláštností této kauzy je to, že došlo k obvinění velké právnické osoby, patrně největší právnické osoby, která dosud byla obviněna. Dosud malý počet stíhaných či odsouzených právnických osob je odůvodněný skutečností, že jde o relativně komplikovanou právní úpravu, která si vyžaduje určitou dobu na to, aby si ji orgány činné v trestním řízení osvojily,“ komentuje situaci například vedoucí katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Jiří Jelínek.

Trestní stíhání osob či jejich případné vzetí do vazby – v tomto případě šéfa Metrostavu Pavla Piláta či obchodního náměstka Jiřího Anděla – může podle právníků způsobit komplikace při plnění daných smluv.

Důležitou pasáží zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je § 33 Zajišťovací opatření:

  • „Hrozí-li důvodná obava, že obviněná právnická osoba bude postupovat způsobem uvedeným v § 67 písm. C) trestního řádu (důvodná obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil – poznámka redakce), může již v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce a v řízení před soudem předseda senátu obviněné právnické osobě dočasně pozastavit výkon jednoho nebo více předmětů činnosti nebo uložit omezení nakládání s majetkem této právnické osoby.“
  • „Předseda senátu a v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce může obviněné právnické osobě uložit omezení nakládání s jejím majetkem, je-li stíhána pro trestný čin, za který je třeba vzhledem k povaze a závažnosti činu a poměrům právnické osoby očekávat uložení peněžitého trestu, a je-li obava, že výkon tohoto trestu bude zmařen nebo ztížen.“

Hypoteticky z výše uvedeného vyplývá: V případě rozhodnutí soudce na návrh státního zástupce by Metrostav nemohl – kdyby mu byl pozastaven výkon činností odpovídajících plnění smlouvy a omezeno nakládání s majetkem (včetně peněz) – pokračovat v plnění stávajících smluv o dílo. To by se mohlo týkat i aktuálních zakázek na stavbu tunelu Blanka nebo dostavbu metra na trase „A“. Tím by pak mohlo dojít k pozastavení těchto pro Prahu klíčových a investičně nejvýznamnějších projektů posledních let.

Tři významní pražští právníci z renomovaných advokátních kanceláří, se kterými ČESKÁ POZICE minulou středu a čtvrtek hovořila, tuto variantu vývoje označili za reálnou a uvedli, že bude záležet na vyšetřování, které ukáže, jakým směrem se přípravné řízení bude ubírat.

Na trestní stíhání obchodních společností dnes pamatují i některé smlouvy. Objednavatelé do smlouvy uvedou podmínku, že v případě, že je firma obviněna, mohou kontrakt s danou společností vypovědět. Podíváme-li se na případ výstavby tunelu Blanka, ve smlouvě mezi Prahou a Metrostavem z roku 2006, která je dostupná na webu magistrátu, však možnost vypovědět smlouvu na základě trestního stíhání firmy obsažena není. 

„Tyto věci řeší sám obchodní zákoník a obecné právo, nikoli smlouva. Navíc se nevyjadřujeme k probíhajícím kauzám dříve, než je soud u konce, omlouváme se,“ sdělila ČESKÉ POZICI mluvčí magistrátu Tereza Králová. (Informace od dopravního podniku o smlouvě s Metrostavem se nám i přes opakovanou výzvu do vydání článku nepodařilo získat.)

V případě rozhodnutí soudce na návrh státního zástupce by Metrostav nemohl pokračovat v plnění stávajících smluv o díloDalší závažný dopad může mít trestní řízení proti Metrostavu na finanční kondici společnosti. ČESKÁ POZICE oslovila experta z bankovního prostředí, abychom zjistili, zda trestní stíhání Metrostavu a jeho manažerů může ovlivnit ochotu bank poskytovat této firmě nové úvěry. „Tyto události mohou mít samozřejmě vliv na ochotu bank půjčovat trestně stíhané firmě peníze. Banky k reputaci daných společností opravdu přihlížejí,“ uvedl bankéř, který si nepřál být jmenován.

Tvrdé tresty

Vyšetřování případu a případné soudy se potáhnou několik let. A některé z trestů, které Metrostavu v případě odsouzení hrozí – jako například propadnutí majetku, zákaz plnění veřejných zakázek či zákaz účasti ve veřejné soutěži – mohou mít zásadní vliv na činnost a existenci této firmy.

Připojujeme i několik poznámek právníků, kteří se zamysleli nad tím, jaké dopady by některé z možných trestů (vedle toho se v zákoně hovoří i o dalších trestech: zrušení právnické osoby, peněžitém trestu, zákazu činnosti, zákazu přijímání dotací) mohly mít na odsouzenou společnost:

  • Propadnutí majetku

„Další plnění stávajících smluv o dílo ze strany obchodní společnosti by bylo ohroženo, pokud by v důsledku propadnutí majetku došlo k narušení hospodářské stability obchodní společnosti nebo k pozbytí technických a jiných hmotných prostředků nezbytných k plnění stávajících smluv.“

  • Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty

„Další plnění stávajících smluv o dílo ze strany obchodní společnosti by bylo ohroženo, pokud by v důsledku uložení trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty došlo k narušení hospodářské stability obchodní společnosti (například pokud by soud uložil společnosti trest propadnutí výnosů z veřejných zakázek získaných případně nezákonným způsobem).“

  • Zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži

„S vysokou pravděpodobností by byla vyloučena možnost zadávat obchodní společnosti dodatečné práce (vícepráce), popřípadě jinak měnit stávající smlouvy o dílo. Pokud by bylo možno stávající smlouvy dokončit bez jakýchkoliv dodatečných prací nebo změn, nebylo by zřejmě další plnění ze strany obchodní společnosti ohroženo.“

Souboj konkurence

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, která stála na počátku případu Davida Ratha, na otázku, jaké tresty by se společnosti Metrostav mohly případně týkat, ČESKÉ POZICI napsala: „K vašim otázkám se bohužel nemohu v této fázi řízení vyjádřit, byly by to pouhé spekulace, které si nemůžeme dovolit.“

Bývalý detektiv protikorupční policie a vyšetřovatel pražských kauz (například Opencard) Zdeněk Ondráček ovšem pochybuje o odvaze soudů pustit se do takto ožehavé kauzy. „Jsou to takové první vlaštovky. Trestní odpovědnost právnických osob je na začátku, zatím s tím nikdo nemá příliš zkušenosti. Osobně se obávám, že policie a státní zástupce do toho sice jdou, ale soudy se budou bát. Naše soudy jsou tak zkostnatělé, že věci, které jsou v trestním řádu zavedené již tři čtyři roky, nevyužívají,“ řekl Ondráček ČESKÉ POZICI.Podle Jelínka může trestní stíhání Metrostav poškodit v obecném vědomí i z hlediska jeho obchodních aktivit

Mezi právníky a lobbisty jsme se setkali i s názorem, že možnost trestně stíhat obchodní společnosti by mohla být zneužita v rámci souboje konkurenčních firem. Jak jsme ukázali v předešlé části, obvinění či případné potrestání může mít zcela zásadní dopad na fungování firmy. Odborník v oblasti trestního práva profesor Jiří Jelínek k případu Metrostav ČESKÉ POZICI řekl: „Jestliže bylo trestní stíhání zahájeno, předpokládám, že věc byla předběžně náležitě uvážena, protože i jen zahájení trestního stíhání je spojeno s negativním odsudkem takové obviněné korporace.“

Podle Jelínka totiž může trestní stíhání společnost Metrostav poškodit v obecném vědomí i z hlediska jejích obchodních aktivit. „Nepochybně ji to může poškodit v obchodním styku, například při účasti v nějaké veřejné soutěži nebo v očích zahraničních partnerů, u kterých může být vnímání skutečnosti, že Metrostav je trestně stíhán, daleko citlivější než v České republice,“ dodal Jelínek. Podobný názor zastává i někdejší detektiv Ondráček, podle něhož vyšetřování bude mít negativní dopad na věrohodnost Metrostavu na stavebním trhu.

Trestní stíhání a případně odsouzení společnosti může činnost firmy typu Metrostav poslat do kolen. Vzhledem k tomu, jaké zakázky tato firma například v Praze získávala, ruku v ruce s obviněním v kauze Rath může v hlavním městě dojít i k překreslení mocenské a vlivové mapy.

Počet příspěvků: 2, poslední 15.10.2013 09:03 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.