Obec prodává byt. Zisk minus půl milinou!

Zastupitelstvo Prahy 7 schválilo privatizaci bytu, na jehož rekonstrukci předtím městská část vynaložila dvojnásobek prodejní ceny.

foto: © Česká Pozice, Alessandro CanuČeská pozice

Jako realitní kancelář by Praha 7 na trhu dlouho nepřežila. Svědčí o tom transakce, kterou zastupitelstvo schválilo na posledním letošním zasedání 3. prosince a na jejímž konci bude pokladna městské části chudší o půl milionu korun. Přitom jde o prodej obecního bytu, za který bude muset nový nabyvatel radnici právě zhruba 500 tisíc korun zaplatit. Problém je v tom, že Praha 7 nechala byt ještě před privatizací nákladně opravit.

Rekonstrukci schválili radní koncem roku 2010. Náklady na modernizaci bytu 1+1 o necelých 52 metrech čtverečních v holešovické Osadní ulici se odhadovaly i s DPH na něco málo přes 981 tisíc korun. V polovině ledna 2011 byl ale podepsán k původní smlouvě dodatek, v němž výdaje přesáhly milion korun. Dle kontraktu měly být stavební práce dokončeny v říjnu 2011.

Rychlý spád

Podle všeho byl poté byt téměř rok prázdný. O nemovitosti – ať již pronájmu či prodeji – totiž od plánovaného ukončení oprav nenajdeme žádnou zmínku v usneseních rady ani zastupitelstva. Až letos 11. září schválila rada materiál „Návrh na řešení některých žádostí projednaných bytovou komisí dne 27. srpna 2012“, jehož součástí je také souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na byt v Osadní ulici na dobu neurčitou s nájemkyní s inicály J. Č.

Mluvčí Prahy 7: „Nájemkyní se stala starší paní, která byla doporučena bytovou komisí ze seznamu uchazečů podle schválených pravidel.“ Na dotaz, jakým způsobem byla nájemkyně vybrána, mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš odpověděl: „Nájemkyní se stala starší paní, která byla doporučena bytovou komisí ze seznamu uchazečů o byt podle schválených pravidel pro nájem bytů. Jedná se o standardní postup pro vyřizování žádostí občanů.“ Jak vyplývá z usnesení rady, smlouva mezi nájemkyní a městskou částí měla být uzavřena do poloviny října.

Uběhl měsíc a půl a rada Prahy 7 opět o bytu v Osadní jednala. Koncem listopadu radní schválili, že byt prodají právě nájemkyni J. Č. Cena rekonstruované nemovitosti byla stanovena na necelých 502 tisíc. Částka zahrnuje třicetiprocentní slevu, pokud kupující uhradí sumu jednorázově. S konečnou platností potvrdilo transakci na posledním jednání i zastupitelstvo, které usnesením ukládá vedení radnice podepsat smlouvu o převodu vlastnictví do konce ledna příštího roku. To, že zastupitelstvo proti privatizaci neprotestovalo, není žádným překvapením, neboť koalice složená z ODS a ČSSD v něm má většinu.

Není to poprvé

ČESKÁ POZICE nedávno upozornila na prodej jiného bytu v režii Prahy 7. Šlo o obdobný případ – městská část vydala za rekonstrukci téměř 900 tisíc korun, přičemž prodejní cena zněla na něco málo přes 1,3 milionu korun. Na zastupitelstvo se ale jednání o tomto obchodu nedostalo. Jeden z obyvatelů Prahy 7 totiž podal v této souvislosti trestní oznámení kvůli porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš redakci tvrdil, že důvodem, proč nebyl bod na jednání zastupitelstva zařazen, bylo oznámení, že nájemkyně, která měla byt privatizovat, ho neužívá. Mluvčí dodal, že se zastupitelstvo bude v této souvislosti zabývat otázkou, jak postupovat při prodeji bytů, které byly na náklady městské části rekonstruovány. Aktuální podmínky privatizace tento fakt v prodejní ceně nijak nezohledňují.

Vědí, přesto dál prodávají

Přestože tedy vedení města o tomto problému ví, modernizované byty privatizuje podle stejného scénáře dál. Kalkulace cen prodávaných bytů vychází ze zásad, které zastupitelstvo schválilo v roce 2009. Dle těchto pravidel vyjde metr čtvereční kupujícího, kterým je nájemník bytu, na 16 tisíc korun. Mluvčí Vokuš tvrdí, že v současné době žádné usnesení neumožňuje byt po rekonstrukci prodat v tendru za nejvyšší nabídnutou cenu.

Majitelé, kteří získali byt za výhodných podmínek, ho mohou okamžitě prodat dálZajímavé je, že Praha 7 v této situaci nestanovuje ani žádnou podmínku, jež by omezovala budoucí vlastníky v nakládání se zprivatizovanými byty. Majitelé, kteří získali byt za výhodných podmínek, ho tak mohou okamžitě prodat dál. Vokuš tvrdí, že zastupitelstvu bude předložen k projednání materiál, který zavede na dobu pěti let předkupní právo pro Prahu 7.

Vraťme se ještě k privatizovanému bytu v Osadní ulici. Jak již bylo zmíněno, pokud od kupní ceny odečteme náklady na rekonstrukci, městská část tratí na obchodu půl milionu korun. V čem tedy spočívá přínos pro Prahu 7?

Záměrem městské části bylo podle mluvčího zprivatizovat všechny byty a ponechat si pouze nebytové prostory. Cílem je snížit náklady na správu a opravu domů, v nichž se bytové jednotky nacházejí. V tom by Praha 7 nebyla žádnou raritou, také ostatní městské části se zbavovaly obecních bytů. Zarážející na celé věci je ale skutečnost, že „sedmička“ prodává byty, přestože přiznává, že cena neodráží výdaje na modernizaci. Realitní kancelář by si takové hospodaření rozhodně dovolit nemohla.

Počet příspěvků: 18, poslední 15.12.2012 10:37 Zobrazuji posledních 18 příspěvků.