Občanská žaloba Petra Havlíka a Jana Hnízdila kvůli 11 korupčním kauzám

Signatáři žádají prošetření kauz jako IZIP, Tatra, CASA, Pandur, privatizace MUS a Škody Plzeň, tunel Blanka, Opencard a dalších.

István Léko 11.10.2011

Politik Petr Havlík a lékař Jan Hnízdil, dva signatáři výzvy k občanskému vzdoru s názvem NEO2011 (NE Okrádaní – neparlamentní občanská opozice), kterou podepsalo již přes dvanáct tisíc lidí, dnes učinili rázný krok. V rámci občanské žaloby, kterou poslali státnímu zástupci, policii, ale i Úřadu vlády ČR, poslancům a senátorům, žádají o prošetření jedenácti velkých kauz, u nichž stát přichází o veřejné prostředky.

„Jsme svědky drancování veřejných zdrojů. Všichni neseme díl odpovědnosti za dnešní stav společnosti. Umožnili jsme vládnout těm, kteří upřednostňují osobní prospěch. Zvolení zástupci mohou dělat pouze to, co jim dělat dovolíme. Dovolili jsme jim příliš. Dovolili jsme si být příliš dlouho pasivní. Nyní už nechceme jen nečinně přihlížet k prohlubujícímu se mravnímu a hospodářskému rozkladu země. Odpovědný občan by měl dávat podněty k nápravě stavu, tak, aby se průběžně podílel na správě obce i státu. Součástí těchto podnětů musí být i upozorňování na zřejmé porušování pravidel a zákonů, jež ve svých důsledcích vede ke drancování veřejných zdrojů. Rozhodli jsme se proto využít svých občanských práv a začít plnit svoje občanské povinnosti,“ stojí v prohlášení Havlíka a Hnízdila.

Signatáři výzvy NEO2011 žádají prošetření kauz:

 • nákup akcií firmy IZIP pojišťovnou VZP,
 • předražené armádní zakázky (Tatra, CASA a obrněné vozy Pandur),
 • privatizace Mostecké uhelné společnosti a Škody Plzeň,
 • tunel Blanka,
 • Opencard,
 • zakázky Lesů ČR,
 • údajné financování politických stran z peněz podniku ČEZ,
 • veřejné zakázky Správy železniční dopravní cesty,
 • ekotendr,
 • fotovoltaika,
 • ProMoPro.
Úplný text výzvy Petra Havlíka a Jana Hnízdila

Vážení přátelé, signatáři výzvy k občanskému vzdoru NEO2011.

Za šest měsíců existence výzvy se k aktivnímu podílu na nápravě věcí veřejných přihlásilo více než dvanáct tisíc občanů. Mnozí nám vyčítáte otálení, žádáte konkrétní akci. Dvanáct tisíc signatářů je dostatečný počet, abychom společně učinili první konkrétní kroky.

V preambuli NEO2011 uvádíme: „Jsme svědky drancování veřejných zdrojů. My všichni neseme díl odpovědnosti za dnešní stav společnosti. Umožnili jsme vládnout těm, kteří upřednostňují osobní prospěch. Zvolení zástupci mohou dělat pouze to, co jim dělat dovolíme.“

Dovolili jsme jim příliš. Dovolili jsme si být příliš dlouho pasivní. Nyní už nechceme jen nečinně přihlížet k prohlubujícímu se mravnímu a hospodářskému rozkladu země. Odpovědný občan by měl dávat podněty k nápravě stavu, tak, aby se průběžně podílel na správě obce i státu. Součástí těchto podnětů musí být i upozorňování na zřejmé porušování pravidel a zákonů, jež ve svých důsledcích vede ke drancování veřejných zdrojů. Rozhodli jsme se proto využít svých občanských práv a začít plnit svoje občanské povinnosti.

V přiložené Občanské žalobě najdete výběr deseti největších korupčních a kriminálních kauz, včetně alarmující zprávy Bezpečností informační služby (BIS). Obracíme se v ní na orgány státní správy, policii, státní zastupitelství a volené zástupce, se žádostí o okamžité řešení a podání  informací široké veřejnosti. Pokud s touto formou Občanské žaloby souhlasíte, přiložený text neprodleně osobně doručte nebo zašlete doporučeným dopisem

-       místně příslušnému státnímu zastupitelství nebo oddělení Policie ČR
-       senátorovi (senátorům) a poslanci (poslancům) Vašeho volebního okrsku
-       kopii podání zašlete také na Úřad vlády ČR.

My jsme tento krok učinili dne 11. 10. 2011.

Jan Hnízdil a Petr Havlík

Kompletní text občanské žaloby nalzetete v příloze tohoto článku.