Nový ředitel právníků Žákova resortu: Bez „klasického“ právního vzdělání

Ředitelem právního odboru ministerstva dopravy byl jmenován Robert Pálenský. Sám právníkem není a nikdy se nevěnoval ani veřejným zakázkám.

foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Vrchní ředitel kabinetu ministra dopravy Zbyněk Šolc v pondělí zaměstnance resortu e-mailem informoval, že ředitelem právního odboru byl jmenován Robert Pálenský. Přestože nemá „klasické“ právní vzdělání, ani se nevěnoval veřejným zakázkám.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že Pálenského vybrala komise v otevřeném výběrovém řízení. Tiskový mluvčí resortu Tomáš Neřold pro ČESKOU POZICI upřesnil, že Pálenský byl jediným přihlášeným uchazečem (informace o konkurzu prý ministerstvo dopravy vyvěsilo jak na svých stránkách, tak na jiných webech).

Co jsme se o Pálenském od Žákova resortu dozvěděli?

Právní vzdělání získal na soukromé Vysoké škole aplikovaného práva (akreditaci má pouze pro bakalářský studijní program, v němž nabízí dvě specializace: právo v podnikání a sociálně právní činnost a zaměstnanost) a ekonomické vzdělání na Bankovním institutu. Studoval rovněž na Policejní akademii ČR, konkrétně program Bezpečnostně právní studia.

Právník = výhoda

Jaké agendy má Pálenského odbor, pod který spadá oddělení podpory veřejných zakázek a oddělení právní pomoci, na starosti? Z organizačního řádu vyčteme, že například odpovídá za formálně-právní kvalitu smluv, provádí právní rozbory a analýzy právních problémů, zajišťuje metodiku a poskytuje podpůrné poradenské a konzultační činnosti při přípravě, zadávání a zpracování agendy veřejných zakázek a vede též Registr veřejných zakázek. V určitých případech může odbor převzít zastupování ministerstva v řízení před soudem, rozhodčím orgánem, správním orgánem nebo jiným orgánem.

Že by ředitelem právního odboru musel být právník, není v žádném dokumentu ministerstva dopravy explicitně uvedenoŽe by ředitelem právního odboru musel být právník, není v žádném dokumentu ministerstva dopravy explicitně uvedeno. Ani podmínky výběrového řízení na tento post nebyly stanoveny tak, že by zájemce měl mít vysokoškolské právní vzdělání z magisterského studijního programu právo a právní věda. Z popsané agendy právního odboru nicméně vyplývá, že pokud by byl do jeho vedení jmenován skutečný právník, bylo by to nespornou výhodou.

Hendikepem nového ředitele je i to, že se nikdy nevěnoval oblasti veřejných zakázek. Na dotaz ČESKÉ POZICE, jaké má Pálenský zkušenosti ze státní správy, ministerstvo dopravy odpovědělo: „Disponuje zkušenostmi z podnikání – produkční činnost. V rámci svého působení na Úřadu městské části Praha 8 byl pověřen vedením kontrolního oddělení živnostenského odboru, hlavní náplní jeho práce bylo řešení stížností a podnětů, vedení správních řízení při porušení živnostenského zákona a podobně. Před příchodem na ministerstvo dopravy působil v Národním bezpečnostním úřadě, kde se podílel na metodickém vedení sekce bezpečnostního řízení.“

Proč byl do vedoucí pozice vybrán člověk, který nemá odpovídající vzdělání, ale ani zkušenosti? Byť byl jediným uchazečem? Kolují spekulace, že Pálenský byl instalován na přání samotného ministra v demisi Zdeňka Žáka. Ten to ale odmítá. Pro ČESKOU POZICI uvedl: „S panem Pálenským se osobně neznám a poprvé jsem se o něm dozvěděl až v souvislosti s jeho zájmem o zmíněnou pozici.“

Počet příspěvků: 2, poslední 10.12.2013 05:23 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.