Novináři svou stádností dávají za pravdu Miloši Zemanovi!

Proč informace v médiích vypadají, jako kdyby vše bylo jasné? Proč novináři nekladou správné otázky? 

Pro doplnění souvislostí uvádíme, že autor tohoto textu jako tehdejší ministr dopravy za ČSSD v roce 2000 přivedl na svůj úřad Michala Halu, který poté na vlastní žádost odešel na Ředitelství silnic a dálnic.

Že česká média podléhají, znovu a znovu, stádnímu pudu, je všeobecně známo. Slušné lidi by to nemělo nechávat v klidu! Kolik lidí už naše média „odsoudila“! Připomínám jen namátkou případy Skloexport, biolíh, Budišov. Posléze se ukázalo, že byli obviněni, vězněni a veřejně ostouzeni nevinní lidé. Náměstkyně ministra Věra Jourová byla efektně zatýkána před televizní kamerou při výstupu z letadla. Nic nespáchala! Tajemník Státního fondu dopravní infrastruktury Josef Láznička byl odveden v poutech z pracoviště! Nic nespáchal!

V těchto dnech můžeme znovu sledovat, „jak se to dělá“. I zdánlivě seriózní server Novinky.cz zveřejní pod titulkem „Stíhaný exmanažer ŘSD se přiživoval i na penězích z EU“ zprávu o výdělečné činnosti Michala Haly. Z obsahu je zřejmé, v rozporu s titulkem, že ze zdrojů EU nedostal ani korunu! Celek, titulek se zprávou, ovšem naznačuje čtenáři, že jde o lumpa, který neudělal nic dobrého, jen kradl. Jsem přesvědčen, že i po tomto humbuku nastane velké ticho, ve kterém bude obvinění zrušeno. Ne pro nedostatek důkazů! Ale proto, že se obvinění ničeho nezákonného nedopustili.

Pokud se nad informacemi, které byly v kauze Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zatím zveřejněny, zamyslíme, musíme dojít k názoru, že se tento případ v mnohém shoduje s výše uvedenými ostudnými kauzami, které neomluvitelným způsobem zasáhly do života řady lidí. Podmiňovacím způsobem se uvádějí vysoké částky, „o které mohl stát přijít“, a obsah článků vyjadřuje s naprostou jistotou a samozřejmostí, že jde skutečně o trestnou činnost. Ani stín pochybnosti o kvalitě práce policie i státních zástupců! Jako kdyby zde nebyla žádná minulá špatná zkušenost!

Ani „objev výplatní pásky“ přeci není žádným důkazem o trestné činnosti Michala Haly. Naopak, vzbuzuje to pochybnosti! Kde by Michal Hala bral velké peníze na vyplácení nějakých lidí? Z prostředků ŘSD to není možné. Že by je dostával od stavebních firem? Proč by si jako prostředníka vybírali právě Michala Halu? Vždyť vzhledem k jeho postavení bylo jasné, že je terčem pozornosti určitých orgánů! I když připustíme existenci jakéhosi seznamu (lidí, které Hala vyplácel), je jeho držení důkazem trestné činnosti? Proč novináři nekladou takové otázky?

Nejsou třeba takzvaní „investigativní novináři“ ve skutečnosti korupčníci, kteří uplácejí policisty, aby získali neveřejné informace?

Snad největší oblibu zmíněného stáda má určitě kauza MUS. Pokud jde o kritiku činnosti ministerstev, která nereagovala na informace a žádosti švýcarské strany, je jistě oprávněná. Česká strana měla iniciativně spolupracovat, a ne dělat mrtvého brouka! Ale co se podstaty případu týká, je to zase špatně! Vždyť se nakonec může ukázat, že se žádný trestný čin nestal a peníze, které jsou ve Švýcarsku zablokovány, budou majitelům účtů uvolněny.

Co vědí ve Švýcarsku o podobě našich zákonů v období velké privatizace? Bylo vyvedení velkých částek z MUS, pokud k němu vůbec došlo, podle tehdejších zákonů vůbec trestné? Bylo ovládnutí MUS nelegální? Nebylo! To už policie prověřovala několikrát. Zkrátka a dobře, způsob privatizace zvolený Klausovou vládou takové praktiky usnadňoval. Proč informace v médiích vypadají, jako kdyby vše bylo jasné? Jak vůbec „unikají“ na veřejnost informace z vyšetřovacích spisů? Nejsou třeba takzvaní „investigativní novináři“ ve skutečnosti korupčníci, kteří uplácejí policisty, aby získali neveřejné informace?

Korupce je jistě činnost zavrženíhodná! Ale „bojovat“ proti ní vykonstruovanými kauzami je ještě horší! Stejně tak mediální lynčování! Nové a nové „kauzy“, které končí velkým tichem, jen otravují veřejný prostor. Výrazy, kterými Miloš Zeman v minulosti mnohokrát ohodnotil práci většiny novinářů, jsou zcela případné!