Nové příhody z plzeňských práv: Doktorská státnice a dizertace během pár hodin?

Plzeňské doktorandy tlačí čas, než škole skončí Ph.D. akreditace. Stihnou všichni dostudovat? A převezme ty „pomalejší“ jiná škola?

Plzeňská práva stojí před úkolem, co si počít se svými doktorandy. Jsou jich desítky. A čas na řešení plzeňští právníci mají nejspíše pouze do 29. února 2012. foto: © ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, iPhone4Česká pozice

Plzeňská práva stojí před úkolem, co si počít se svými doktorandy. Jsou jich desítky. A čas na řešení plzeňští právníci mají nejspíše pouze do 29. února 2012.

Právnická fakulta Západočeské univerzity (ZČU), neblaze proslulá způsobem přijímání studentů, plagiáty prací a příliš rychlým studiem některých absolventů, píše další kapitolu svých dějin. Občas mizející a náhle se zjevující děkan Květoslav Růžička končí k 12. prosinci ve své funkci – ze zdravotních důvodů. V tu dobu má zasedat akademický senát fakulty, který rozhodne o volbě nového děkana. Zatím fakultu povede její proděkan pro vědu a výzkum Vilém Knoll. Ač je dle vedení situace na škole „stabilizovaná“, před šéfy stojí i řada otázek: třeba co s doktorským studijním programem, jenž nejspíše v únoru nebo až v dubnu 2012 ztratí akreditaci pro Ph.D. studium, jak rozhodlo ministerstvo školství.

„Západočeská univerzita podala proti rozhodnutí rozklad, takže zatím není rozhodnutí pravomocné a neumím odhadnout, jak se to vyvine. Pokud by nabylo právní moci podle původního znění, pak odnětí akreditace platí 29. února 2012, takže tento den naposledy mohou konat zkoušky,“ řekl ČESKÉ POZICI Jiří Nantl, ředitel odboru vysokých škol na ministerstvu školství. Kolik asi ze sedmdesáti doktorandů stihne v Plzni dostudovat? A když nestihnou, přijmou je další právnické fakulty s otevřenou náručí?

Kolik asi ze sedmdesáti doktorandů stihne v Plzni dostudovat?

Nejspíše ne. „Fakulta jim sice zajistí dostudování jinde, ale je otázkou, jaké zkoušky jim jiné školy uznají. A těžko je hned nechají obhajovat dizertace,“ míní zdroj ČESKÉ POZICE obeznámený se situací. Nabízí se tedy jiné, pragmatičtější řešení. Z asi padesáti studentů doktorského cyklu, kteří jsou ve vyšších ročnících plzeňských práv, se pokusí rychle dostudovat co nejvíce z nich.

Cestou je například zhuštěné a zrychlené prozkoušení před udělením doktorátu. Není to protiprávní či zakázané, avšak v ČR rozhodně nezvyklé. Nicméně nejde o vinu studentů.

Doktorandský polední dvojboj

Minimálně jeden příklad už tu je. Právnická fakulta ZČU na svém webu vyvěsila oznámení o státní doktorské zkoušce jednoho ze svých doktorandů. Měla se konat 31. října v 11:00 hodin. Zajímavější je ale druhá část pozvánky: tentýž student ve stejný den o hodinu později čili už v poledne obhajoval svou Ph.D. dizertaci! Na českých univerzitách bývá zvykem, že mezi státnicemi a obhajobou je nejméně semestrální odstup...

Tentýž student už pouhou hodinu po státnicích obhajoval i svou dizertační práci„Je to v každém případě neobvyklé, i když žádnému předpisu to neodporuje. Nicméně jsem sám o takovém případu zatím neslyšel,“ říká ředitel Nantl. Velmi výjimečně se to v tuzemsku stává třeba v případě dlouhého pobytu v zahraničí, návratu ke studiu jen kvůli předchozímu neobhájení dizertace a podobně. Podle informací ČESKÉ POZICE se tak ojediněle děje i na elitních technických školách, ale pouze v jednotkách případů.

Jak je tomu na plzeňské univerzitě? Lze projít státnicí i obhajobou v jeden den a odejít s titulem Ph.D.? „Ano, teoreticky to možné je. Tuto věc neupravuje vnitřní řád ZČU, ale schvaluje ji vědecká rada fakulty, kde je doktorský obor akreditován,“ odpovídá mluvčí Kamila Kvapilová. „Takový případ byl u nás například na filozofické fakultě,“ dodává.

Fakulta: Vše je standardní

Věc se pochopitelně liší případ od případu. Nejvíce by o výše uvedené „rychlodizertaci“ měli vědět na oddělení vědy právnické fakulty. „U nás je to standardní. Vše probíhá standardně v rámci studijního a zkušebního řádu školy,“ odpověděla Zuzana Adltová, která v takto rychlém ukončení doktorského studia nevidí žádný problém.

Podobnou možnost poskytuje třeba i Masarykova univerzita (MU). „Složit doktorskou zkoušku a obhájit dizertaci v jednom dni vnitřním předpisem zakázáno není, ani se nejedná o nereálný průběh rychlého dostudování. Záleží na studentovi, jestli prvně vykoná státní doktorskou zkoušku a později teprve obhajobu dizertace, nebo jestli se přihlásí na obě události v jednom dni,“ připomíná David Povolný z tiskového odboru MU.

Skandalizovat tedy konkrétního doktoranda z plzeňských práv, jehož práce byla dle všeho „velmi solidní a nadstandardní“, nechceme. Nicméně podle informací ČESKÉ POZICE dostane podobnou gentlemanskou nabídku – předložit rychle teze a obhájit dizertaci – v nejbližších týdnech více plzeňských doktorandů. Vyplatí se tento průběh sledovat; fakultě zbývá ještě pár desítek rozestudovaných Ph.D. studentů. A čas neúprosně běží.

Počet příspěvků: 2, poslední 9.12.2011 04:06 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.