Nové právnické tendry mohou nahrávat mafii

Zneužitím nových pravidel při výběru externích právníků lze zařídit, aby se stát při soudních sporech ocitl bez kvalitní obrany.

 | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Kvůli změněnému zákonu o veřejných zakázkách se v České republice otevírá prostor pro nový, velice sofistikovaný, a proto obtížně prokazatelný druh podvodu. Snížila se totiž hranice objemu zakázek na dodávky a služby, na něž státní instituce vypisují tendry, a to ze dvou na jeden milion korun. A vláda uložila všem organizačním složkám a státním příspěvkovým organizacím předkládat vládě k odsouhlasení veškeré smlouvy o dodávce konzultačních, poradenských nebo právních služeb za více než jeden milion.

To zní sice sympaticky, záměrem bylo vyhovět kritikům, kteří poukazovali na vysoké ceny externích právních poradců a žádali, aby se mnohem více soutěžilo, může to však být vlastní gól.

Zneužitím těchto pravidel při výběru externích právníků lze zařídit, aby se stát při soudních sporech ocitl bez kvalitní obrany. Z porážky pak těží zkorumpovaní právníci a politici. Na tento nebezpečný jev byla upozorněna ČESKÁ POZICE.

Levní a drazí

Stejně jako každá rozumně hospodařící rodina, i stát by si měl uvědomit, že existují oblasti, kde škrtat v rozpočtu za každou cenu nemá smysl. Ušetří sice korunu, ale ztratí tisíc. Srovnáme-li navenek účtované hodinové sazby předních právních firem (několik tisíc korun) s hodinovou mzdou v různých profesích, na první pohled se může zdát, že platíme předražené advokáty. Realita je však trochu jiná.

Nejprve třeba zmínit dvě důležité odchylky od běžného vnímání.

  • Právníci upozorňují na to, že advokacie je podnikání jako každé jiné a mzdy jednotlivých právníků se zdaleka nerovnají jejich hodinovým sazbám. Z těch se musejí pokrýt především náklady kanceláře.
  • Zadruhé, a to je nejdůležitější, klíčovým aspektem právních služeb je důvěra mezi klientem a advokátem a tuto důvěru v podstatě nelze přepočíst na to, kolik ušetřím na hodinové sazbě, pokud mne bude zastupovat právník, k němuž důvěru nemám. Finanční nezávislost advokáta je základním předpokladem, že bude skutečně důsledně hájit zájmy svého klienta a nebude přitom v pokušení preferovat vlastní zájmy. V případě státu to platí dvojnásob.

Na základě informací ČESKÉ POZICE z právní branže lze uvést několik příkladů, kdy je výběr advokátů čistě na základě výše odměny pro stát v podstatě kontraproduktivní, škodlivý a vytváří korupční prostředí.

Nikdo nemůže zabránit situaci, že advokát, kterého si stát v soutěži vybral za nejnižší cenu, je domluven s protistranou

Stát je ve zcela vykonstruovaném sporu žalován o fiktivní pohledávku na náhradu miliardové škody soukromým subjektem působícím na hraně různých mafiánských struktur. Mocnému podnikateli či vlivné finanční skupině samozřejmě zákon nepředepisuje, že musí v soutěži vybrat nejlevnější advokáty, proto si najme právní firmu, která patří mezi nejdražší na trhu. A druhá strana sporu? Podle zákona o veřejných zakázkách si má stát především na základě ceny, nikoliv na základě důvěry v advokáta a v jeho profesní schopnosti, vybrat právního zástupce. Logicky hrozí, že protistrana do tendru nastrčí neschopné nebo spíše přímo „navedené“ advokáty, aby za nepatrnou cenu poskytli státu špatnou službu. Tito advokáti obdrží následně podíl na zisku z úplně nesmyslné pohledávky, kterou soud „legalizoval“. Nikdo nemůže zabránit situaci, že advokát, kterého si stát v soutěži vybral za nejnižší cenu, je domluven s protistranou a bude jí nosit citlivé informace, za což dostane zaplaceno.

Platné předpisy o veřejných zakázkách bohužel poskytují jen malý prostor, jak se takové situaci vyhnout. A spoléhat se na potrestání z důvodu porušení profesních předpisů skutečně nelze, zvláště pokud neúspěch dokonce může vyhovovat zkorumpovaným politikům, kteří mohou být se žalující stranou spojeni.

Jiným jasným příkladem korupčního prostředí je právní poradenství za „výhodnou“ cenu poskytované státním subjektům při organizaci veřejných zakázek na velké dodávky. Opět je nasnadě, že při výběru na základě ceny budou služby poskytovat nejméně kvalitní advokáti, jenže motivovaní, aby vynášeli informace či jinak zvýhodňovali jednotlivé uchazeče. Nízkou odměnu si pak kompenzují bokem.

Infiltrace nepřátelských struktur

Při nových tendrech není výjimkou, že maximální hodinová sazba je stanovená na velice nízkou úroveň kolem 1200 korun nebo i níže. Nejmenované zdroje ČESKÉ POZICI potvrdily, že se podobné případy bohužel v praxi dějí zřejmě ve značném počtu případů. Jedná se prý o ideální, leč takřka nedokazatelný způsob, jak žalující strana může ovlivnit právní obranu státu či veřejných subjektů.

Infiltrace státu prostřednictvím nízkých cen, jimiž se podbízejí advokáti spolčení s nepřátelskými strukturami, se stává běžnou praxí

Problém je i v tom, že systém soutěžení o poskytování právních služeb je složitý, jsou s ním spojena námitková, přezkumná a odvolacích řízení a z čistě časových důvodů sám o sobě brání státu v účinné obraně proti vzneseným právním nárokům, respektive v zajištění právního poradenství v neodkladných záležitostech. Státu nepřátelským strukturám pak v řadě případů stačí podávat námitky proti příslušným soutěžím a bránit jejich dokončení, aby dosáhli svého cíle a znemožnili právní ochranu příslušné státní složky. Samotná infiltrace státu prostřednictvím nízkých cen, jimiž se podbízejí advokáti spolčení s takovými strukturami, se v poslední době rovněž stává běžnou praxí.

Česká cesta

Zdroje ČESKÉ POZICE uznávají, že ani v advokacii nelze tvrdit, že nejdražší je za každých okolností nejlepší a nejspolehlivější, určitě nelze říci, že by stát měl bezhlavě platit za právní služby jakkoli vysoké částky. Nejmenovaný český právník ovšem upozorňuje: „Vždy je však zcela zásadní, aby byla nezbytná důvěra mezi klientem a advokátem a samozřejmě kvalita. Obojí jsou bohužel kategorie, které je v právních či jiných poradenských službách velmi obtížné objektivně změřit či doložit, ale je zřejmě třeba vycházet především z dosavadní zkušenosti s tím či jiným subjektem. Rezignace na tyto aspekty pak vytváří doslova smrtící koktejl, který nahrává korupci v nejvíce citelném místě – při obhajování zájmů státu v právní oblasti a zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti.“

Evropská směrnice vyžaduje elementární transparentnost, nikoli soutěž za každou cenu

Je třeba podotknout, že současný vládní koncept soutěžení právních služeb podle zvláštních pravidel platných pro veřejné zakázky příslušná evropská směrnice (2004/18/ES) nevyžaduje. Pro tento typ služeb citovaná směrnice vyžaduje pouze zachování elementárních pravidel transparentnosti, v žádném případě nikoli klasickou soutěž. Je to logické, jiné členské státy se na rozdíl od České republiky dobrovolně nechtěly vzdát možnosti účinné obrany proti externím právním atakům jim nepřátelských, či dokonce přímo mafiánských struktur. Česká republika v tomto ohledu volí vlastní cestu.

Počet příspěvků: 28, poslední 15.6.2012 11:46 Zobrazuji posledních 28 příspěvků.