Nové jaderné elektrárny? Křičet budou greenpeacy z celé Evropy.

Hergen Haye z londýnského ministerstva energetiky ČESKÉ POZICI přestavil ekonomický model, jak stavět atomové bloky. Tedy i Temelín.

Nový model výstavby jaderných elektráren chtějí Britové aplikovat v elektrárně Hinkley Point (na snímku její současná podoba). foto: © ilustrace ČESKÁ POZICEČeská pozice

Nový model výstavby jaderných elektráren chtějí Britové aplikovat v elektrárně Hinkley Point (na snímku její současná podoba).

O Temelínu vám toho moc neřeknu, poznamenal před rozhovorem s ČESKOU POZICÍ v Praze vysoký britský úředník Hergen Haye – šéf pro výstavbu nových jaderných elektráren. Slovo Temelín skutečně mnohokrát nepadlo, ale ve skutečnosti byl vlastně celý rozhovor (také) o dostavbě jihočeské jaderné elektrárny. Ekonomický model, který Britové chystají pro budování nových atomových bloků ve Spojeném království, se totiž stává předlohou pro českou vládu a společnost ČEZ, pokud se rozhodnou – navzdory současným pochybnostem – dva nové bloky přece jen postavit.

A nejenom pro českou vládu. „Kamkoliv přijedu, ptají se mě, jestli jsme se dohodli se společností EDF,“ říká Haye, který působí na britském ministerstvu energetiky a klimatické změny. Francouzská firma Eléctricité de France má postavit první dva bloky ve Spojeném království po více než dvaceti letech – v elektrárně Hinkley Point. Osud tohoto projektu může také do značné míry naznačit, jak to bude dál s Temelínem.

Pro úplnost dodejme, že podle části českých odborníků Velká Británie nechala vše dojít příliš daleko a nyní horko těžko řeší, jak si vůbec zajistit potřebné nové elektrárny. I Haye připouští, že to bude drahé. Zatímco v Česku jedni upozorňují, že elektřiny máme zatím dost, a dokonce ji ve velkém množství vyvážíme, druzí varují, že když budeme s Temelínem příliš otálet, nakonec na tom proděláme.

Osud projektu jaderné elektrárny Hinkley Point v Británii může do značné míry naznačit, jak to bude s TemelínemDůvodem k zamyšlení pro Čechy může být i britský postoj k přijímání závazných cílů v Evropské unii. Londýn nechce další závazky ohledně podílu obnovitelných zdrojů. Prosazuje jeden celkový cíl, který se týká snižování emisí uhlíku. Haye ale zdůrazňuje, že má být na jednotlivých zemích, jakým způsobem ho splní. A Britům záleží na zachování konkurence, proto chystají čtyři základní možnosti: jde o jadernou energetiku, obnovitelné zdroje, podzemní úložiště uhlíku a energetické úspory.

Politický konsenzus

ČESKÁ POZICE: Úvahy o budoucnosti jaderné energetiky v Evropě dnes bývají hodně skeptické. Jste si jist, že ve Velké Británii má jaderná energie stále budoucnost?

HAYE: Vláda přijala jasný závazek, podle kterého se jádro stane součástí budoucího energetického mixu. A tento závazek má také podporu opozice. Ve Spojeném království v tomto ohledu máme politický konsenzus. Všichni se shodují, že bez určitého podílu jaderných elektráren bychom nebyli schopni plnit naše cíle ohledně snižování emisí uhlíku.

ČESKÁ POZICE: Jak vysoký to má být podíl?


HAYE: Nechceme stanovovat přesný cíl. Máme podobně jako další země EU závazek, který stanovuje podíl obnovitelných zdrojů do roku 2020. Pokud jde o další technologie, cíle nespecifikujeme. A je otázkou, zda budeme mít nový závazek pro obnovitelné zdroje po roce 2020. My ho nechceme. Chceme přísný cíl, pokud jde o omezování emisí uhlíku v Evropě. Ale prosazujeme také flexibilitu ve způsobu, jak tyto cíle splnit. Jde o to, aby v dlouhodobém měřítku získala největší podíl nejlevnější technologie. Vytváříme pobídky pro každého investora, který hodlá investovat do nízkoemisních zdrojů. Naše odhodlání, pokud jde o jádro, je naprosto jisté.

ČESKÁ POZICE: Ale realita už tak jistá není?

HAYE: Realita je taková, že nyní jednáme o konkrétní dohodě se společností EDF Energy, která by měla stavět nové jaderné bloky v elektrárně Hinkley Point. Kromě toho se o stavbu jaderných elektráren ucházejí další dvě konsorcia, jejichž projekty jsou zatím v méně pokročilém stadiu. Společnost Hitachi loni koupila projekt Horizon od německých společností. A pak je tu ještě konsorcium francouzské společnosti GDF Suez a španělské Iberdroly s projektem nedaleko Sellafieldu.

ČESKÁ POZICE: Pokud vím, EDF požadovala garantovanou výkupní cenu elektřiny výrazně vyšší než sto eur za megawatthodinu. Když se mluví o takové obrovské částce, vede to i v Česku k úvahám, že výstavba jaderných elektráren už nedává ekonomický smysl.

„Máme politický konsenzus. Bez podílu jaderných elektráren bychom nebyli schopni plnit naše cíle ohledně snižování emisí uhlíku.“HAYE: Aby EDF uspěla, musí být dohoda výhodná pro obě strany. Pro EDF musí být komerčně výhodná i proto, aby přilákala další finance. EDF nebude celý projekt financovat sama. Stejně tak ale musí dohoda dávat smysl pro spotřebitele. Vláda nehodlá platit jakoukoliv požadovanou cenu, vyjednáváme velmi tvrdě v zájmu britských spotřebitelů. Ale kolem těch čísel je hodně spekulací. Dohoda bude mít dvě části. Jde nejenom o tu částku, ale také o dobu, po kterou má dohoda platit – tedy na jak dlouho bude cena garantována. Vlastně jde o dohodu ohledně sdílení rizik. Můžete nechat otevřenou možnost, že se k jednáním po určité době vrátíte a znovu vyhodnotíte určité – přesně specifikované – náklady. Nebo třeba zaplatíte více za to, že druhá strana přebírá vyšší riziko.

Dohoda je reálná

ČESKÁ POZICE: Pořád ale není jasné, jestli v těch jednáních uspějete?

HAYE: Jsem přesvědčený, že můžeme dosáhnout dohody v příštích týdnech. Navzdory všem spekulacím médií jsme dosáhli reálného pokroku.

ČESKÁ POZICE: Společnost EDF by v Hinkley Point stavěla reaktory EPR od další francouzské firmy Areva. Právě taková nabídka byla vyřazena z temelínského tendru a celkově panuje přesvědčení, že francouzské reaktory jsou příliš drahé.


HAYE: Víceméně jde o tentýž reaktor, který je budován ve finském Olkiluotu a francouzském Flamanville. Tam bylo hodně problémů, pokud jde o výrazné prodražování a zdržení obou staveb. Tohle samo o sobě bylo důvodem k zamyšlení pro EDF před jednáním s námi. Už jsem mluvil o rizicích a ta se týkají právě překračování rozpočtu a nedodržení časových limitů. Navíc jsou tu postfukušimské požadavky, které také přispěly ke zvýšení nákladů. První reaktor po více než dvaceti letech ve Spojeném království nebude levný. Ale chceme demonstrovat, že jaderná energetika nákladově vychází jako schopná konkurence ve srovnání s obnovitelnými zdroji.

ČESKÁ POZICE: Jak tedy dnes vychází cenové srovnání s obnovitelnými zdroji, jejichž cenu také hodláte garantovat?

HAYE: To je různé. Cena za megawatthodinu elektřiny se dnes u větrných elektráren na moři pohybuje na úrovni 140 či 150 liber.

ČESKÁ POZICE: Takže ty jsou podstatně dražší než jaderné elektrárny.

„Reaktory nebudou levné. Ale chceme demonstrovat, že jaderná energetika nákladově vychází jako schopná konkurence ve srovnání s obnovitelnými zdroji.“HAYE: Ano. Náklady na větrníky na pobřeží šly dolů – na úroveň kolem devadesáti liber za megawatthodinu. Jádro bychom tedy mohli srovnávat právě s těmito větrnými elektrárnami. Ale není to úplně přesné, protože musíte brát v potaz také systémové náklady. V případě větrných farem potřebujete záložní kapacity. Takže větrníky na pobřeží jsou ve skutečnosti někde pod sto librami.

ČESKÁ POZICE: Co břidlicový plyn? Kalkulujete s ním také?

HAYE: Zkoumáme možnosti těžby, ale jsme velmi opatrní. Nejsme Spojené státy, kde máte obrovská území, na nichž nikdo nežije. Nechali jsme si udělat odborné hodnocení a na jeho základě se domníváme, že těžba břidlicového plynu je bezpečná. Břidlicový plyn určitou roli mít bude, ale ne rozhodující. Nevíme, kolik ho budeme mít, do jaké míry bude těžbu podporovat veřejnost. A nesmíme zapomínat na to, že to je pořád plyn, který také obsahuje oxid uhličitý.

ČESKÁ POZICE: Takže budoucnost je v kombinaci jádra a obnovitelných zdrojů?

HAYE: Jádro, obnovitelné zdroje, podzemní úložiště uhlíku CCS (Carbon Capture and Storage). A také omezování poptávky po energii.

ČESKÁ POZICE: Vznik takových úložišť oxidu uhličitého také mnozí považují za nereálný, příliš drahý.

HAYE: Musíme to otestovat. Máme demonstrační projekty a doufáme, že budou komerčně životaschopné. Na konečný verdikt je ale zatím brzy. Naše širší strategie spočívá právě v tom, že nesázíme vše jenom na jedno řešení. Když pak takové jediné řešení selže, je všechno ztraceno. Proto je flexibilita tak důležitá. I kdyby se nám nepodařily některé klíčové dohody – ať už v případě obnovitelných zdrojů, jaderné energetiky nebo CCS – pořád budeme mít dost dalších příležitostí, jak dosáhnout našich cílů.

Garantovaná cena

ČESKÁ POZICE: Zatímco ve Spojeném království hledáte investory a provozovatele jaderných elektráren, v Česku nebo ve Francii máme v tomto oboru státem vlastněnou společnost. Je to pro vás výhoda, nebo nevýhoda?

HAYE: Především je to důvod, proč restrukturalizujeme náš trh s elektřinou. Žádná společnost by neinvestovala ani do větrníků na moři, ani do jaderných elektráren, ani do CCS, kdyby neměla jistotu, že může dosáhnout slušné návratnosti. A to není možné bez pomoci, která – jak už jsem uvedl – se netýká ani tak samotných peněz, ale především rizika. Jde tedy o regulatorní prostředí, které dává investorům jistotu. Projekt jaderné elektrárny je velmi kapitálově intenzivní. Potřebujete hodně peněz na počátku, ale elektrárna pak funguje šedesát let. Návratnosti dosahujete během dost dlouhé doby, a to je enormní riziko pro všechny. Proto poskytneme na určitou dobu státní garanci ve formě počáteční garantované ceny – strike price.

ČESKÁ POZICE: Jde tedy vlastně o dohodu, kdo zaplatí rozdíl mezi touto garantovanou cenou a tržní cenou (contract for difference)?

HAYE: Ano. Stanovíme cenu a pokud tržní cena klesne pod ni, provozovateli jaderné elektrárny bude zaplacen rozdíl. Tato částka bude vybrána od všech těch, kteří dodávají elektřinu na trh. Pokud bude naopak vyšší tržní cena, je to opačný proces a peníze se budou vracet.

ČESKÁ POZICE: Kdo uzavře s provozovatelem jaderné elektrárny příslušný kontrakt?

„Jakýkoliv operátor se po německém rozhodnutí o odstavení jaderných elektráren obává, že i jiná vláda může změnit postoj“HAYE: Vytvoříme společnost, která bude těsně napojena na provozovatele sítě National Grid. A bude to na základě soukromého práva. To znamená, že pokud tato společnost z jakéhokoliv důvodu nesplní závazky, provozovatel jaderné elektrárny jako EDF bude mít možnost obrátit se na soud s požadavkem kompenzace. To je velmi důležité, protože jakýkoliv operátor se po německém rozhodnutí o odstavení jaderných elektráren obává, že i jiná vláda může změnit postoj. Nebo po volbách přijde nová vláda, která vše zpochybní.

ČESKÁ POZICE: Je takový scénář pravděpodobný?

HAYE: Ve Spojeném království ne. Už jsem říkal, že jádro tady má širokou podporu. Celý proces výstavby dalších elektráren inicioval už labouristický premiér Tony Blair. A když se nedávno v Dolní sněmovně hlasovalo o jaderné energetice – konkrétně o jednom z regulatorních opatření –, vyslovil se pro rekordně vysoký počet poslanců. Jenom několik poslanců hlasovalo proti. Tak jednoznačný poměr hlasů v jiném případě si nikdo nepamatuje. Také podpora veřejnosti je silná, podobně jako v Česku.

ČESKÁ POZICE: Britská Konzervativní strana před minulými volbami slibovala, že jaderná energetika se bude rozvíjet na čistě komerčních základech, bez státních zásahů. Teď konzervativci čelí kritice, že tento slib porušují.

HAYE: Je tady samozřejmě otázka, zda jde o dotaci. Jde o stabilizační mechanismus, jehož smyslem je pomoci všem nízkoemisním technologiím. Základem je technologicky neutrální přístup, protože máme stejný přístup k jádru, větru, biomase i CCS. Řešíme otázky rizika a nejistoty, čímž se snižují náklady na kapitál. Téma dotace by bylo aktuální v případě, jestliže by byla garantovaná cena u elektřiny z jádra výrazně vyšší než u většiny obnovitelných zdrojů. To by ale samozřejmě bylo bizarní. Realita je taková, že cena pro některé obnovitelné zdroje bude zatím vyšší. My ale odvětví obnovitelných zdrojů vyzýváme, aby tuto cenu postupně také snížilo.

S Bruselem už jednáme

ČESKÁ POZICE: Myslíte, že tento váš mechanismus schválí Evropská komise a její generální ředitelství pro hospodářskou soutěž?

HAYE: Už s komisí diskutujeme – pochopitelně zatím bez konkrétních čísel. Až budeme mít čísla, obrátíme se na generální ředitelství. Předpokládám, že posoudí délku trvání konkrétního kontraktu, celkovou sumu, míru návratnosti. Mohou například dospět k závěru, že by cena měla být garantována na kratší dobu, než se s EDF dohodneme. Ale nemyslím si, že by měli mít zásadní problém s mechanismem jako takovým. Evropská komise ale bude také pečlivě zkoumat, zda směřujeme ke konkurenčnímu procesu. Nechtějí, abychom vyjednávali o dvoustranných smlouvách po celých příštích padesát let. Jinak očekávám, že tu bude velký hluk. Postarají se o to greenpeacy a podobné organizace z celé Evropy. Musíme ale odlišovat hluk od seriozního posuzování.

ČESKÁ POZICE: Ve vašich plánech máte i další mechanismus – takzvané kapacitní platby, kdy stát kvůli jasně stanoveným důvodům platí za provoz některých elektráren. To se ale jádra netýká…

„Očekávám, že tu bude velký hluk. Postarají se o to greenpeacy a podobné organizace z celé Evropy. Musíme ale odlišovat hluk od seriozního posuzování.“HAYE: To je zcela jiný mechanismus, nezávislý na tom, o kterém jsme dosud mluvili. Tímto kapacitním mechanismem budeme reagovat na krátkodobé potřeby. Nové jaderné elektrárny nebudou v provozu dříve než v roce 2021. A v několika příštích letech budou odstavovány existující uhelné elektrárny kvůli zpřísněným ekologickým požadavkům. Kapacitní platby se netýkají těch zdrojů, s jejichž provozovateli uzavřeme dohodu o garantované ceně. Půjde tedy z velké části o plynové zdroje. Chystáme ale ještě třetí opatření – minimální cenu uhlíku. To znamená, že pokud bude cena evropských emisních povolenek nízká, navýšíme ji.

ČESKÁ POZICE: Takže vytváříte vlastní trh s povolenkami…

HAYE: Ano. A lidé se ptají: nemohl by právě toto být způsob, jak financovat jadernou energii? Problém je ale v tom, že fakticky jde o daň. Daň můžete zavést, můžete ji také zrušit. Takže ministr financí se může v pondělí ráno probudit, říct si: tahle daň by se platit neměla, a začít chystat změnu. Už jsem mluvil o tom, že investor potřebuje jistotu a možnost hájit svá práva u soudu. Takže minimální cena uhlíku sama o sobě nestačí.

ČESKÁ POZICE: Když ale vytváříte vlastní trh s povolenkami, zrovna nepomáháte Evropské unii, aby našla řešení.

HAYE: Tak to není. Evropský systém je velkým nezdarem a my usilujeme o to, abychom vysílali trhu určitý signál, což se při nízké ceně povolenky neděje. Ale především bychom chtěli celoevropské řešení. Byli jsme velmi zklamáni nedávným hlasováním Evropského parlamentu proti stažení části povolenek z trhu. Myslíme si, že je nutné problémy evropského systému obchodování s emisemi řešit. A to rychle, aby byl evropský trh důvěryhodný. Opravdu nemáme žádný zájem na tom, aby naši spotřebitelé platili za povolenky více než v jiných zemích. Ohrožuje to konkurenceschopnost našeho průmyslu.

kecálek Co je to federální stát? ;) 19:09 10.6.2013
Frantisek Heczko vase reakce je naprosto vycerpavajici 20:16 8.6.2013
Frantisek Heczko mate pravdu u plynu je vice mrtvych 18:06 8.6.2013

Počet příspěvků: 115, poslední 22.6.2013 02:04 Zobrazuji posledních 100 příspěvků.