Nová zelená úsporám zaplatí i výměnu kotlů

Ministr životního prostředí rozhodl, že z programu se podpoří i samostatná výměna tepelných zdrojů bez nutnosti zateplovat.

Pokračování dotačního programu Zelená úsporám je připraveno. Žádosti o proplacení nákladů na úsporná opatření na domech budou moci žadatelé podávat od srpna. Ministerstvo životního prostředí se nakonec rozhodlo, že bude proplácet i samostatnou výměnu tepelných zdrojů.

Ještě při minulé prezentaci Nové zelené úsporám v listopadu chtělo ministerstvo v rámci programu podpořit pouze kompletní energetická opatření, samostatná podpora výměny kotlů byla oproti původnímu programu vyřazena. Znamenalo by to, že žadatel o nový zdroj vytápění by musel například také zateplit celý dům nebo vyměnit okna.

Nyní ministerstvo předložilo vládě pozměněný návrh, který již počítá se samostatnou podporou výměny tepelných zdrojů. „Ano, bude to možné. Chceme, aby se odstranily ty nejhorší zdroje vytápění za alternativní,“ uvedl na dotaz ČESKÉ POZICE ministr životního prostřední Tomáš Chalupa.

Zlepší se ovzduší v obcích

Změna podmínek potěší nejen výrobce topidel na obnovitelné zdroje energie, kteří s podporou počítali a obávali se, že budou muset propouštět, ale především samotné žadatele. Minulý program Zelená úsporám totiž ukázal, že právě o tuto formu podpory je mimořádný zájem. Dotace na výměnu neekologického vytápění za kotle na biomasu, solárně-termické kolektory či tepelná čerpadla představovaly 43 procent všech žádostí.

Oblíbenost této podpory spočívá zejména v tom, že výměna kotle je časově a finančně nenáročný způsob, jak ušetřit – například termální čerpadlo, které je schopno snížit náklady na vytápění o více než polovinu, lze pořídit od 150 tisíc korun. Těchto 43 procent žádostí proto představovalo jen 13 procent z celkové vyplacené podpory.

Podmínka kompletního zateplení by diskriminovala nízkopříjmové skupiny a neřešila by problém lokálního znečištěníOproti tomu kompletní zateplení domu či výměna oken vyžaduje projekt a běžně vyjde na půl milionu i více. Podmínka kompletního zateplení by tak diskriminovala nízkopříjmové skupiny a neřešila by problém lokálního znečištění, jež způsobují především lidé topící ve starých neefektivních kotlech, kteří by na komplexní zateplení těžko sehnali peníze. Samostatná podpora výměny kotlů dokáže uspokojit mnohem více žadatelů a tím reálně zlepšit ovzduší v českých obcích, což je jedním z hlavních cílů programu.

Na druhou stranu, multiplikační efekt, který předpokládá oživení ekonomiky a rychlou návratnost investic, bude vlivem této změny zřejmě o něco nižší než v původním Chalupově plánu. Výměna kotle totiž zaměstná méně lidí než například zateplení celého domu. To byl také jeden z důvodů, proč chtěl ministr původně podpořit jen komplexní opatření.

Peníze případně z rezerv

Novinkou programu je, že žádosti budou moci lidé zasílat pouze elektronicky nebo přes kontaktní centra. Jinak dále platí původní podmínky, tedy že žadateli o dotaci v rámci první výzvy mohou být například vlastníci rodinných a bytových domů, to znamená fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Podporována má být i příprava projektové dokumentace. Také stále platí, že čím větší úspory energií žadatel dosáhne, tím větší podporu získá.

První dotace by měly být vyplaceny na podzim 2013, hrazeny budou z prodeje emisních povolenek, ze kterých by mělo do roku 2020 být k dispozici zhruba 26 až 28 miliard korun. Ministr Chalupa uvedl, že pokud peníze z emisních povolenek nebudou k dispozici, sežene je ministr financí z rezerv. Situace na trhu s povolenkami je totiž značně nejistá.

Detaily programu se stále dolaďují a konkrétní podmínky ministerstvo veřejnosti předloží zřejmě v dubnu, odkdy budou moci lidé začít připravovat podklady pro žádosti.

Počet příspěvků: 2, poslední 20.2.2013 09:54 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.