Normalizace na Ševčíkově fakultě, nebo oprávněný konec delikventa?

Josef Šíma je další z pedagogů, který musel opustit Národohospodářskou fakultu VŠE. A otevřeně mluví o tom, že je obětí mobbingu.

Josef Šíma se chce kvůli výpovědi soudit. foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Josef Šíma se chce kvůli výpovědi soudit.

Josef Šíma, profesor ekonomie a rektor soukromé vysoké školy CEVRO Institut, je významnou personou české liberální ekonomie. Jako přední popularizátor Rakouské ekonomické školy byl vedoucím týmu překladatelů věhlasné knihy Ludwiga von Misese Lidské jednání: pojednání o ekonomii, sám je například autorem knihy Trh v čase a prostoru: Hayekovská témata v současné ekonomii. Kromě toho publikuje odborné texty v Česku i v zahraničí, je členem redakčních rad zahraničních odborných periodik, například Review of Austrian Economics, a deset let stojí v čele velké mezinárodní konference Prague Conference on Political Economy.

Jeho odborná činnost však na jedno nestačí: na pedagogické působení na Katedře institucionální ekonomie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (NF VŠE), jejímž děkanem je Miroslav Ševčík. Před koncem roku totiž dostal výpověď. Připojil se tím ke zhruba 15 kolegům, kteří z fakulty od konce roku 2012 odešli: buď dostali výpovědi, nebo jim skončily pracovní poměry, které nebyly prodlouženy, nebo odešli na protest proti děkanovým krokům.

Proč výpověď? Dvě verze.

Proč dostal výpověď Šíma? Verze jsou dvě. První je uložena ve výpovědi samotné (ČESKÁ POZICE ji má k dispozici). Skládá se ze šesti stran a je v ní popsáno jedenáct konkrétních pochybení. Podle jejich výpisu je Šíma učiněný delikvent: neodevzdával docházku, nechodil včas na konzultační hodiny, odmítl přijmout přidělenou výuku předmětu, na přednášce vybízel studenty, aby se odhlašovali z vypsaného kurzu, nebo třeba také odjel bez svolení do zahraničí, čímž nedovoleně absentoval, ohrozil výuku, a hrubě tím porušil pracovní povinnosti.Výpověď se skládá ze šesti stran a je v ní popsáno jedenáct konkrétních pochybení. Podle jejich výpisu je profesor Šíma učiněný delikvent.

Šímova verze je jiná. „Dlouhodobě jsem byl obětí mobbingu, protože jsem se zastal některých kolegů ve sporu s děkanem, a to se na Národohospodářské fakultě neodpouští,“ řekl ČESKÉ POZICI. Dokládá to na konkrétních faktech: „Ano, odmítl jsem výuku předmětu, protože mi tento předmět, který jsem nikdy nevyučoval, byl přidělen jeden jediný týden před samotnou výukou, navíc již v průběhu semestru. Jak jsem se na přednášky mohl řádně připravit? V civilizované zemi je zvykem řešit výuku s podstatným časovým předstihem, nařídit výuku nového předmětu vyučujícímu týden dopředu je absurdní.“ Týdenní interval mimochodem potvrzuje i text výpovědi – výuka byla nařízena 30. října. Šíma měl poprvé přednášet 6. listopadu, což neučinil.

I nedodržování konzultačních hodin Šíma zpochybňuje. „Nejprve mě prostřednictvím kurýrní služby vedoucí katedry (Miroslav Zajíček – pozn. red.) nařídil přestěhovat se do druhého dne do kanceláře, kterou lze otevřít pouze pomocí zaměstnanecké karty, zjevně proto, aby mohl být sledován můj pohyb v kanceláři. Je naprostá lež, že jsem nedodržoval konzultační hodiny. Krom toho, že to nikdy nedělám, v této době, kdy jsem věděl, že jsou hledány důvody pro mou výpověď, jsem si dával pozor o to více. Údaje ze vstupní karty, kterými se operuje ve výpovědi, nic neznamenají, protože dveře kanceláře, již využívá řada doktorandů, zůstávají otevřené a lze vstoupit bez použití karty.“

Zahraniční cesta: byla, nebyla?

Zastavme se více u bezprostřední rozbušky. Totiž u toho, co je ve výpovědi popisováno jako obzvlášť hrubé porušení povinností vyplývajících z pracovních předpisů (bez dovolení odjel do zahraničí); vyhozený pedagog tutéž věc popisuje jako obzvlášť zřejmou ukázku mobbingu ze strany zaměstnavatele. Josef Šíma odjel do zahraničí (do Washingtonu v USA), protože byl pozván na odbornou konferenci nadace Liberty Fund s názvem The Calculus of Consent and Classical Liberalism. To, co výpověď popisuje jako hrubé porušení povinností vyplývajících z pracovních předpisů, má Šíma za zřejmou ukázku mobbingu ze strany zaměstnavatele

Šíma pro ČESKOU POZICI uvedl: „Školy kdekoli v České republice jsou velmi rády, dělá jim to reklamu, když jsou jejich pedagogové zváni na prestižní mezinárodní konference, dokonce těmto lidem finančně přispívají na cestu. Já po Národohospodářské fakultě žádné peníze nechtěl a ani studenti fakulty nebyli nijak zanedbáni – jedinou ,zmeškanou‘ přednášku vedl můj kolega doktorand, druhý řádný vyučující kurzu. Nicméně mi byla cesta zamítnuta.“

Vedení Národohospodářské fakulty Šímovu interpretaci zahraniční cesty zpochybňuje. Tiskový mluvčí NF VŠE Daniel Váňa na dotaz, proč Šímovi nebyl povolen odjezd na mezinárodní konferenci, ČESKÉ POZICI sdělil: „Účast na této konferenci mohl profesoru Šímovi těžko někdo povolit, nebo nepovolit, protože na ni odjel, aniž by své nadřízené na NF VŠE o cestě jakkoli informoval.“

V Šímově výpovědi ale stojí něco trochu jiného: „Dne 7. 11. 2013 obdržel vedoucí katedry Vámi podepsaný formulář ,Cestovní příkaz‘, jehož prostřednictvím jste zaměstnavateli oznámil, že ve dnech 7. 11. 2013 až 19. 11. 2013 budete v USA, avšak bez bližší specifikace důvodu.“ A výpověď pokračuje v tom smyslu, že mu byla cesta zamítnuta 12. listopadu (tj. v době, kdy byl Šíma v USA).

Šíma k Váňově reakci uvádí: „Před odjezdem na služební cestu jsem vyplnil formulář, podepsal a prostřednictvím sekretářky odevzdal 6. listopadu po své pravidelné výuce na katedru.“ To Váňa za vedení Národohospodářské fakulty popírá: „Není pravda, že profesor Šíma odevzdal jím zmiňovaný formulář sekretářce. Pouze do schránky Katedry institucionální ekonomie vhodil zaměstnavatelem nepotvrzený cestovní příkaz, doslova několik hodin před odletem.“

Přijďte na schůzku! Oblíbená taktika?

ČESKÁ POZICE má k dispozici i e-mailovou korespondenci mezi Miroslavem Ševčíkem a Josefem Šímou, která je více než podivná. Děkan Ševčík žádá 12. listopadu (tedy v době, kdy zřejmě věděl, že Šíma je v USA) Josefa Šímu, aby se druhý den dostavil na schůzku. Když Šíma e-mailem odpovídá, že se nemůže dostavit, píše děkan druhý e-mail, v němž ho zve na schůzku 18. listopadu. Šímova zahraniční cesta přitom končila 19. listopadu…

Tento postup – nepovolení zahraniční cesty, následné pravidelné zvaní na schůzky, a z toho vyplývající absence – nebyl uplatněn poprvéTento postup – nepovolení zahraniční cesty, následné pravidelné zvaní na schůzky, a z toho vyplývající absence – nebyl uplatněn za Ševčíkova vedení Národohospodářské fakulty poprvé. Davidovi Lipkovi, dřívějšímu vedoucímu Katedry institucionální ekonomie NF, než byl nahrazen Miroslavem Zajíčkem, se stalo totéž (a i výpověď dostal následně vícestrannou). Lipkovi nebyl povolen pracovní výjezd, když měl působit jako hostující profesor na univerzitě v Turíně. Když přesto odjel, stěžuje si na Zajíčkovo jednání, začal ho e-mailem zvát děkan Ševčík na schůzky (korespondenci má ČESKÁ POZICE k dispozici). A následně v e-mailech děkan Lipkovi psal věty typu: „opět jste se nedostavil na schůzku“, „pro plnění pracovních povinností v zahraničí byste musel být vyslán zaměstnavatelem, a to jste nebyl“ atd.

Stejně si s Davidem Lipkou e-mailem tehdy s vysokou frekvencí dopisoval Miroslav Zajíček, jeho bezprostřední nadřízený – i ten ho opakovaně zval na schůzky v době, kdy byl Lipka v Turíně. V e-mailech, které má ČESKÁ POZICE k dispozici, se objevila i tato Lipkova mnohoznačná replika: „Ty víš, že tady nejsem, pan děkan ví, že tady nejsem, paní prorektorka Machková ví, že tady nejsem, na OZS (oddělení zahraničních styků VŠE – pozn. red.) ví, že tady nejsem, pan rektor ví, že tady nejsem, polovina NF ví, že tady nejsem, tak si nemusíme přeci dokazovat, že tady nejsem, ne?“

S výpovědí k soudu

Josef Šíma půjde s výpovědí k soudu, chce se bránit a říká: „Na Národohospodářské fakultě se prosadily normalizační praktiky. Lži a pomluvy jsou běžně používány proti pedagogům, kteří tyto kroky, jež zcela vybočují z norem standardního fungování vysokoškolského prostředí, kritizují. Takový primitivismus jsem nikdy za své mnohaleté působení na školách doma ani v zahraničí nezažil. Je mi líto, když vidím, jak pod Ševčíkovým vedením upadá kdysi prestižní fakulta.“

Vedení fakulty říká něco jiného. „Rektor CEVRO Institutu Josef Šíma, který na NF VŠE pracoval na poloviční úvazek, zde dlouhodobě a opakovaně neplnil své pracovní povinnosti a byl na to už dříve písemně upozorněn,“ napsal mluvčí Váňa.

Pravdu ve sporu mezi Josefem Šímou a vedením Národohospodářské fakulty VŠE lze vystopovat jen těžko. Co ale bezpochyby platí: dobrá pověst Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické mizí jako jarní sníh.

O situaci na NF VŠE psala ČESKÁ POZCIE již dříve, mimo jiné v článcích: