Nobelova cena za ekonomii: Jaká pravidla vedou účastníky trhu k nejlepším výsledkům?

Letošní ocenění obdrželi američtí ekonomové Alvin Roth a Loyd Shapley za přínos v oblasti teorie her – interakcí lidí.

Nobelova cena za ekonomii 2012 (zleva): Loyd S. Shapley, Alvin E. Roth. foto: © ReutersČeská pozice

Nobelova cena za ekonomii 2012 (zleva): Loyd S. Shapley, Alvin E. Roth.

Takzvanou Nobelovu cenu za ekonomii, kterou každoročně uděluje švédská centrální banka, pro rok 2012 společně obdrželi američtí ekonomové Alvin E. Roth (61) a Loyd S. Shapley (89). V oficiálním odůvodnění rozhodnutí Nobelova výboru se uvádí, že cenu obdrželi za přínos v oblasti „teorie stabilních tržních alokací a návrhy podoby některých konkrétních trhů“. Řečeno jinak, Nobelova cena byla tento rok udělena za přínos v oblasti teorie her.

Základem ekonomické vědy je, jak ví i laik, koncept nabídky a poptávky, respektive interakce účastníků trhů. Způsob, jak se tyto interakce uskutečňují, byl v několika předchozích desetiletích studován mimo jiné s využitím aparátu teorie her.

Zjednodušeně řečeno, princip spočívá v tom, jak lidé interagují v rámci daných pravidel hry, přičemž ekonomové studují jejich rozhodování a snaží se najít odpovědi například na otázky:

  • Jaké jsou pravděpodobné výstupy různých pravidel hry?
  • Jaká pravidla vedou k nejlepším výsledkům?
  • Jaká pravidla vedou ke stejným výsledkům jako přímý střet nabídky s poptávkou?
Párovací hry

Začněme dříve narozeným z dvojice oceněných vědců. Lloyd Shapley, emeritní profesor ekonomie na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA), je teoretik, jehož dílo není snadné laikovi jednoduše přiblížit a zprostředkovat. Shapleyho výzkum je sice velmi formalizovaný a abstraktní, ale měl a má přímé důsledky pro řadu praktických situací, se kterými se každodenně setkáváme.

Konkrétní aplikace párovacích her zahrnuje situace, jako jsou výběr školy, transplantace orgánů nebo uzavírání manželství

Profesor Shapley je jednou z hlavních postav teorie her již od padesátých let minulého století. Nobelovu cenu obdržel konkrétně za takzvané párovací hry – jedna skupina aktérů trhu se páruje se skupinou druhou. Konkrétní aplikace párovacích her zahrnuje situace, jako jsou výběr školy (párování studentů a škol), transplantace orgánů (párování dárců a příjemců) nebo uzavírání manželství.

Z mnoha různých důvodů společnost uvedené situace typicky neřeší prostřednictvím trhu, a proto prostor získávají jiné mechanismy. Dílo profesora Shapleyho vybudovalo teoretickou bázi a položilo základy pro způsob, jímž o těchto problémech a jejich řešení dnes přemýšlíme.

Aplikace a využití

Druhý z oceněných, profesor ekonomie na Harvardově univerzitě Alvin Roth, je právě tím, kdo teoretické fundamenty párovacích her dokázal aplikovat a využít při řešení praktických problémů v běžném životě. Roth také dále rozšířil původní Gale-Shapleyho algoritmus, čímž dokázal analyzovat i komplikovanější případy párování.

V devadesátých letech minulého století Roth navrhl párovací mechanismus, který je dodnes hojně využívaný při párování čerstvých absolventů lékařských fakult s nemocnicemi v USA.