Neznámá firma hodlá koupit pozemky vedle Kramářovy vily

V nejlukrativnější části Prahy, na Hradčanech, se chystají významné přesuny ve vlastnictví pozemků. Transakce je ale spojena s otazníky.

Lukrativní pozemek, který má společnost Dartincer zatím v pronájmu. Vpravo Kramářova vila, vlevo soubor budov hotelu Hoffmeister. foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Lukrativní pozemek, který má společnost Dartincer zatím v pronájmu. Vpravo Kramářova vila, vlevo soubor budov hotelu Hoffmeister.

V sousedství Kramářovy vily, rezidence českých premiérů na Hradčanech, tedy v nejlukrativnější části Prahy s impozantním výhledem na centrum a Vltavu, se chystají významné přesuny vlastnictví pozemků. V celém příběhu, který ukazuje, jak je relativně snadné se dostat k parcelám v historickém jádru hlavního města, je mnoho nejasností a otazníků. Největší majetkové změny se týkají pražského magistrátu.

Jádrem připravovaných transakcí jsou dva pozemky u Kramářovy vily. První z nich má katastrální číslo 703 a jeho výměra přesahuje 2600 metrů čtverečních. Majitelem je hlavní město Praha. Sousední parcela je označena číslem 705/1, byla svěřena do správy městské části Praha 1 a má rozlohu zhruba 950 metrů čtverečních. Z této parcely má být oddělena část o přibližně sto metrech čtverečních, která byla označena číslem 705/3. Vyčleněný pozemek zatím není zanesen v katastru nemovitostí.

Hřiště, stezky nebo restaurace

Parcely spadají do památkově chráněného území. Jejich funkční využití stanovuje územní plán jako městskou a krajinnou zeleň. Umožněny jsou tedy aktivity, které podstatně nenarušují přírodní charakter území. Náleží mezi ně například hřiště přírodního charakteru, drobné vodní plochy, cyklistické stezky, ale také například zahradní restaurace.

Začátkem minulého roku zaslal magistrát Praze 1 materiál, ke kterému se měla městská část vyjádřit. Obsahoval záměr pronájmu a následného prodeje pozemku číslo 703 společnosti Dartincer. Radní první městské části koncem února loňského roku tento záměr schválili.

Společnost Dartincer se zavázala platit roční nájemné necelých 225 tisíc korun. Na první pohled směšná částka na to, že jde o nejlukrativnější část Prahy. Informace o tom, proč se na scéně objevila právě firma Dartincer a zda byla vybrána v soutěži, Praha 1 nedostala. „Městská část se svým usnesením pouze vyjadřovala k záměru magistrátu. Městská část totiž nebyla vlastníkem předmětného pozemku,“ sdělila mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková.

Magistrát uzavřel s firmou Dartincer nájemní smlouvu na parcelu číslo 703 v červnu loňského roku. ČESKÁ POZICE se zajímala o to, jak byla tato společnost vybrána a jaký projekt hodlá na parcele uskutečnit. „Hlavní město uzavřelo nájemní smlouvu s firmou Dartincer, která je vlastníkem sousedních nemovitostí za účelem revitalizace a údržby daného pozemku. Odbor životního prostředí vydal souhlas k úpravě dle předloženého projektu na sadové úpravy,“ zněla odpověď Jana Raka, vedoucího oddělení pronájmu, prodeje a nabývání nemovitostí na pražském magistrátu. Ani slovo o tom, proč magistrát pronajal pozemky právě firmě Dartincer.

ČESKÁ POZICE získala nájemní smlouvu mezi magistrátem a společností Dartincer. Vyplývá z ní, že se společnost zavázala platit roční nájemné necelých 225 tisíc korun. Směšná částka, uvědomíme-li si, že se pozemek nachází v nejlukrativnější části Prahy. Jenže pozemky jsou ve svahu a v současné době na nich bují téměř neprůchodný porost. Navíc kontrakt firmě neumožňuje, aby na parcelách cokoliv stavěla. Může provádět sadové úpravy, vyčistit pozemek a vybudovat oplocení. Proč tedy firma uzavřela na první pohled naprosto nevýhodnou smlouvu? Vysvětlení je nasnadě – kontrakt ji posunul k získání pozemku do vlastnictví. 

Jen jeden zájemce

Aby mohla být dnes nepřístupná parcela využita, je nezbytné zajistit její napojení na veřejnou komunikaci. A to umožňuje sousední pozemek 705/1 ve správě Prahy 1. Již koncem dubna schválila městská rada záměr prodeje jeho části. Chystanou transakci, jak potvrdila ČESKÉ POZICI mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková, iniciovala firma Dartincer. Během května byl plán prodeje zveřejněn na úřední desce.

Firma Dartincer měla oproti konkurenci, která by se mohla teoreticky o pozemek také zajímat, značnou výhodu. V pronájmu již měla sousední magistrátní pozemek a vlastní také tři menší okolní pozemky. Otázkou také je, kolik developerů či investorů sleduje záměry zveřejněné na úřední desce Prahy 1. Dodejme ale, že žádný zákon nestanovuje obci povinnost zveřejňovat chystané prodeje nemovitostí například na realitních serverech. Vzhledem k okolnostem není překvapením, že Praha 1 na inzerát na úřední desce obdržela pouze jednu nabídku, a to firmy Dartincer.

Městská část prý zatím nemá k dispozici znalecký posudek, který by stanovil obvyklou cenu pozemku, z níž se bude odvíjet prodejní cenaKonečné rozhodnutí týkající se prodeje parcely budou mít zastupitelé Prahy 1. O transakci měli jednat již na schůzi 19. června, tento bod ale nakonec projednán nebyl. Městská část, jak tvrdí mluvčí Blažková, zatím nemá k dispozici znalecký posudek, který by stanovil obvyklou cenu pozemku, z níž se bude odvíjet prodejní cena.

„Znalecký posudek je předmětem současného jednání,“ dodala Veronika Blažková. Dle zdrojů ČESKÉ POZICE ale jeden posudek již vypracován byl, a to začátkem června. Cena obvyklá v něm byla údajně určena ve výši přes pět milionů korun. Zajímavé bude sledovat, na jak vysokou částku se vyšplhá cena v posudku, na který Praha 1 čeká. 

Vraťme se k pozemku 703, který vlastní hlavní město Praha a nyní si ho pronajímá firma Dartincer. Ta má zájem odkoupit zhruba jeho polovinu. Jan Rak z magistrátu ČESKÉ POZICI potvrdil, že společnost Dartincer již o odprodej požádala. „Po obdržení znaleckého posudku a stanovisek (příslušných odborů magistrátu – pozn. red.) k záměru prodeje pozemku bude zpracován materiál a předložen k odsouhlasení výboru pro hospodářskou politiku a následně bude materiál předložen ke schválení radě a zastupitelstvu,“ upřesňuje Rak.

Tajemný Dartincer

Zastavme se u doposud zcela neznámé společnosti Dartincer. Jediným členem představenstva je významný právník Josef Brož, který dříve působil v advokátní kanceláři BBH. Loni v říjnu o něm Hospodářské noviny napsaly, že přes deset let spolupracoval s někdejším šéfem ČEZ Martinem Romanem. Brož se dle deníku podílel i na vytvoření firem, které stály za oficiálními vlastníky Škoda Plzeň.

Z veřejně dostupných zdrojů nelze vypátrat, kdo jsou současní vlastníci Dartinceru. Jediný člen představenstva, advokát Josef Brož, na zaslané dotazy nereagoval.,„Spoluvytvářel takzvané kajmanské fondy, v nichž IPB ukrývala problémové úvěry a tvářila se díky tomu jako zdravá banka,“ napsaly Hospodářské noviny. Deník upozorňuje ještě na jednu okolnost v souvislosti s Brožem. Advokát manažersky ovládal RP Investors Fund. Jeho jménem usiloval v roce 2008 o koupi dřevařské firmy CE Wood. Sám fond nikdy nesdělil, kdo za ním stojí, nicméně transakci s CE Wood vyjednával kromě Brože také šéf Škodovky Tomáš Krsek.

Zpět k firmě Dartincer. Z obchodního rejstříku vyplývá, že bylo vydáno deset kmenových akcií na majitele. Poslední dokument, který byl zveřejněn ve Sbírce listin a z něhož lze na vlastníka usuzovat, je datován k 25. únoru 2010. K tomuto datu, jak vyplývá z listiny, byla jediným akcionářem firmy Dartincer společnost SOL prodejní, jejímiž vlastníky jsou gibraltarská Garnett Holdings Limited a Valerie Investments z Britských Panenských ostrovů.

V listině mimo jiné SOL prodejní zmocňuje Michaelu Veselkovou ke koupi deseti kusů kmenových akcií společnosti Dartincer a zároveň k podpisu smlouvy za účelem jejich prodeje. Kdo jsou současní vlastníci firmy Dartincer, nelze z veřejně dostupných zdrojů vypátrat.

ČESKÁ POZICE zaslala Josefu Brožovi e-mail s dotazy, které se týkaly projektu na Hradčanech a akcionářské struktury společnosti Dartincer. Dotazy ale zůstaly bez odpovědi.

Sousedé

Praha 1 i pražský magistrát při zdůvodňování, proč o prodeji pozemků vyjednávají s firmou Dartincer, shodně argumentují tím, že se na ně obrátila jako vlastník sousedních parcel. Z katastru nemovitostí je zřejmé, že společnosti Dartincer v sousedství patří tři pozemky. Na jednom z nich stojí garáž, na dalším dům, který je v katastru nemovitostí veden jako objekt k bydlení. Třetí má sloužit jako zahrada. Celkově zabírají pozemky Dartinceru 184 metrů čtverečních. V porovnání s plochou, kterou chce firma získat od magistrátu, jde o zlomek.

Zatím není jasné, kdy bude o převodu parcel jednat magistrátní rada a zastupitelstvo. V Praze 1 bude o prodeji pozemku 705/3 rozhodovat zastupitelstvo zřejmě na zářijové schůzi. Příběh tak zatím nemá konec. Najdeme v něm řadu nejasností, na které doposud zástupci magistrátu či Prahy 1 neodpověděli. Mlčí i firma Dartincer. Těmi zásadními otázkami jsou:

  • Zveřejnil někde magistrát, že hodlá revitalizovat a prodat pozemek na Hradčanech?
  • Proč magistrát navázal spolupráci právě s firmou Dartincer?
  • Co společnost chystá na Hradčanech, v sousedství Kramářovy vily, za projekt? 
  • Kdo jsou akcionáři firmy?

A pak je tu ještě další nejasnost. Praha 1 připravuje prodej pozemku, díky němuž se s veřejnou komunikací propojí parcela, kterou si od magistrátu pronajala firma Dartincer a část z ní hodlá odkoupit. Jak již bylo zmíněno, parcela ve správě Prahy 1 je klíčová pro využití pozemku magistrátního. Odprodejem svěřeného pozemku tak Praha 1 výrazně ovlivní hodnotu magistrátního pozemku a okruh potenciálních kupců, kteří by teoreticky mohli mít o nemovitost zájem. Městská část, jak potvrdila ČESKÉ POZICI mluvčí Bednářová, o chystaném prodeji magistrát oficiálně neinformovala.

Počet příspěvků: 3, poslední 24.7.2012 10:59 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.