Nevěř soudci nad padesát

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo seznam českých soudců a státních zástupců, kteří byli za minulého režimu členy KSČ.

Aktivista Tomáš Pecina definitivně vyhrál svůj dlouhý zápas s českými soudy. Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na svých webových stránkách seznam soudců a státních zástupců, kteří byli před listopadem 1989 členy KSČ. Ovšem ne všech, jak upozornila mluvčí resortu. Některé už polistopadová administrativa zachytit nestačila.

Usuzovat, že zhruba tisícijmenný seznam soudců a státních zástupců je znakem zaplevelení české justice postkomunistickými rezidui, ale není úplně přesné. Členy KSČ byla za minulého režimu řada soudců i prokurátorů. Ty, u nichž v kolonce „členství v KSČ“ křížek chyběl, však okolnosti také dotlačily přinejmenším ke konformitě s režimem. Což nevylučuje, že se mohl najít i soudce nebo státní zástupce, který si mravní integritu a férové rozhodování snažil zachovat i v tehdejších podmínkách.

Počet bývalých členů KSČ v české justici nevypovídá plošně o ničem jiném než o minulosti našeho státu. Až v konkrétních případech, u konkrétních soudců a státních zástupců, bude možné poukazovat na jejich předlistopadové chování a morální profil.

Od sametové revoluce uplynulo více než dvacet let. Komunistickým soudcům a státním zástupcům je dnes kolem padesáti let a více. Pracovat budou, nezmění-li se současný stav, ještě zhruba dvacet let. Až za tak dlouho nastane v české justici definitivní generační výměna.

A do té doby bude pro buřiče s nadsázkou platit to, co už dávno věděl John Lennon. Nevěř nikomu nad třicet. V případě českých soudců nad padesát.