NERV bez rozhledu

Členové Národní ekonomické rady vlády navrhují povinnou výuku pouze angličtiny. Spletli se o měsíc s aprílovým výstupem?

Pokud členové Národní ekonomické rady vlády (NERV) myslí vážně svoji snahu omezit povinnou výuku jazyků na středních školách, pak jsou to idioti (volnou parafrází z řečtiny, idiot = člověk bez rozhledu). A pokud idioti plánují strukturu vzdělávání, není divu, že budou idioti také ze studentů.

Studium cizího jazyka člověku umožňuje nejen komunikovat s rodilými mluvčími na zcela jiné úrovni než pomocí „massa-Bob-English“ nebo si číst noviny v originále. Studium cizích jazyků také cvičí paměť, vyjadřování ve vlastním jazyce i obecnou způsobilost porozumět textu. To vše jsou schopnosti, které podle průzkumů českým studentům chybí. Cizí jazyk se již nikdy v životě neučí tak snadno jako ve školním věku a bez základů ze základní či střední školy se pak jakýkoli jazyk v dospělosti vstřebává mnohem obtížněji. Omezením výuky cizích jazyků se naše střední školství rozhodně nezlepší.

Během svých středoškolských a vysokoškolských studií jsem měl možnost vyzkoušet vzdělávací instituce ve čtyřech zemích. Švýcaři studují na střední škole cizí jazyky nejméně dva (pokud nepočítáme Švýcarskou němčinu jako němčinu, tak tři) Angličané trpí tím, že jejich děti neumějí žádný jiný jazyk než angličtinua nelze říci, že by to jejich společnost nějak poškozovalo. Angličané naopak trpí tím, že jejich děti neumějí žádný jiný jazyk než angličtinu, a cizí jazyky proto ve školách čím dál více podporují. Ve vyšších funkcích se totiž uplatňují především ti, kteří dobře zvládají alespoň jeden další jazyk, což jsou mnohdy spíše cizinci nebo děti přistěhovalců.

Svůj nápad na povinné studium pouze jednoho jazyka – angličtiny – předložili ekonomičtí experti ministrovi školství v pondělí a Josef Dobeš s ním souhlasí. Já jen doufám, že NERV nemyslel návrh vážně a že se pouze o měsíc spletl se svým aprílovým výstupem.