Nemístný žert ministra Dobeše: silnice místo státu naplánují soukromníci

Soukromé firmy vypracují dokument, na jehož základě bude ČR v letech 2014 až 2020 čerpat evropské dotace na dopravu. Je to dobrý nápad?

foto: © ČESKÁPOZICE, Jan KunderaČeská pozice

Je-li ministerstvo dopravy v něčem velmistrem, pak v přípravě různých analýz, koncepcí, strategií, superstrategií… Platí nepřímá úměra: čím má resort k dispozici méně peněz, tím vyšším počtem materiálů disponuje. Na konferenci o dopravní infrastruktuře, kterou koncem června pořádal Institut pro veřejnou diskusi, ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna představil dopravně strategické dokumenty. Zmiňme jen namátkou: Dopravní politika ČR 2005–2013, Bílá kniha EU pro dopravu do roku 2050, Strategie Evropa 2020, Nová dopravní politika ČR 2014–2020… A pak je tu ještě rozpracovaná superstrategie bývalého ministra dopravy Víta Bárty, která naštěstí skončila na dně nějaké skříně.

Papírů však není stále dost. Současný ministr dopravy Pavel Dobeš přišel s novinkou, kterou představil minulé úterý v pořadu Ekonomika na ČT24. Tuzemské dálnice budou poprvé v historii plánovat soukromé firmy, konkrétně konsorcium Sudop Praha, Mott MacDonald a Jacobs Consultancy. Tyto společnosti vypracují dokument, na jehož základě bude Česká republika v letech 2014 až 2020 čerpat evropské dotace na dopravu. Ministerstvo jim za služby zaplatí 18 milionů korun.

Osmnáct milionů. Ale za co?

Částka zanedbatelná při vědomí toho, že ministr Dobeš momentálně řeší, kde sežene deset miliard korun, které budou v příštím roce dopravě chybět. Osmnáct milionů skutečně nikoho nevytrhne, navíc bude část proplacena z evropských fondů. Jenže pokud takto důležitý elaborát mají vypracovat externisté, od čeho jsou placeni úředníci na ministerstvu dopravy?

Pavel Dobeš v České televizi neobjasnil, co konkrétně od konsorcia očekává. ČESKÉ POZICI popsal plán mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák. „Bude sestaven dopravní model celé ČR, který bude zahrnovat nejen současnou, ale i novou síť. Mezi novými stavbami bude posuzováno cca 480 projektů. Jedním z klíčových výstupů bude návrh staveb, které bude možné v období 2014 až 2020 spolufinancovat z evropských zdrojů. Také však budou připraveny jednotlivé balíčky staveb, které budou plánovat infrastrukturu i po roce 2030. Současná platná evropská dopravní politika vyhlíží až k roku 2050.“

Za dopravní politiku země, za zajištění a čerpání financí z evropských zdrojů, je  odpovědný státDobešův záměr se rozhodně nesetkal s nadšeným přijetím. Česká televize citovala kritické vyjádření zástupce Transparency International Stanislava Beránka. Dle něho by si měl stát takto důležitý dokument, který rozhodne, kam potečou peníze na stavbu dálnic, mostů a tratí, připravit sám. „Pokud ministerstvo není schopno naplánovat strategii dopravních staveb, pak nechápu, na co máme státní správu,“ tvrdí Beránek. V podobném duchu hodnotí Dobešův plán prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš. „Záměr soukromého konsorcia, které by mělo plánovat nakládání s veřejnými prostředky, považuji za nemístný žert. Za dopravní politiku této země, za zajištění a čerpání financí z evropských zdrojů, je přeci odpovědný stát, respektive vláda a její ministři. Tam žádné konsorcium nepomůže,“ domnívá se Matyáš.

Ministr Dobeš v televizním pořadu prohlásil, že příprava materiálu soukromým konsorciem zajistí jeho nezávislost. Na čem či na kom, to Dobeš neprozradil. Až doposud bylo veřejnosti prezentováno, že postavení, či nepostavení silnice závisí na zajištění peněz. „Nezávislost bude dána transparentním nastavením procesu vzájemného hodnocení projektů,“ vysvětlil za ministra mluvčí Novák. A dodal, že nezávislostí je samozřejmě myšlena i minimalizace vazeb na změny politického klimatu.

Projekty financované z aktuálního operačního programu doprava byly vybírány na základě několika dokumentů, konkrétně GEPARDI I, Dopravní politika 2005–2013 a Dopravní sektorové strategie, 1. fáze. Domnívá se Pavel Dobeš, že by se na volbě projektů dopravní infrastruktury spolufinancovaných z evropských peněz něco změnilo, kdyby podklady měli na starosti soukromníci? Jak se na výběru projektů podepsalo politické klima? A co jeho změny?

Dlouhodobá spolupráce

Ministerstvo dopravy tvrdí, že i na přípravě ostatních materiálů se v minulosti podílely soukromé společnosti. „Outsourcování části prací neznamená, že úředníci ministerstva by se na tvorbě dokumentu nepodíleli, v procesu budou aktivně zapojeni,“ tvrdí mluvčí Novák. Jenže nyní poprvé má privátní konsorcium zpracovat dokument, který rozhodne o alokaci desítek miliard korun.

Podívejme se však na nápad Pavla Dobeše z jiného úhlu. Co když díky němu uspoříme? „Nabízí se otázka, jakým způsobem se to promítne do nákladů ministerstva dopravy. Je přeci logické, že když bude za úředníky dělat práci někdo jiný, pak ministerstvo tolik úředníků nepotřebuje. Předpokládám tedy, že dojde k výraznému zefektivnění a zeštíhlení státní správy,“ věří prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Matyáš. Dovedeno ad absurdum – propusťme státní úředníky a zaveďme funkci koordinátora zadávání studií na cokoli privátní sféře. Kdo ale ponese odpovědnost, které se zřekne stát?