Německý stroj na peníze

Firmy z Německa zavedly včas drastické programy na úsporu nákladů a nyní v ziskovosti předhánějí své největší světové konkurenty.

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard CortésČeská pozice

Přestože výnosy německých firem v minulosti rostly, jejich výsledky tento vzestup jen kopírovaly, nebo za ním dokonce zaostávalyÚspěšnost firmy se dá měřit a vyjadřovat řadou různých ukazatelů, například podílem na trhu, výší výnosů, zúročením vloženého kapitálu, cash flow a saldem peněžních prostředků, hodnotou na trzích, investicemi do výzkumu a vývoje a podobně. Většinou se přihlíží ke kombinaci uvedených kritérií, aby byl obraz celé firmy co možná nejvyváženější. Jeden ukazatel však hraje nejvýraznější a nejdůležitější roli – výsledek hospodaření po odečtení všech nákladů a s tím související výnosová rendita, tedy procentuální podíl čistého výsledku na výnosech. Všechny ostatní jsou totiž na tomto ukazateli více či méně závislé.

Právě v kategorii čistého výsledku a výnosové rendity německé firmy, zejména velké koncerny, po desetiletí silně pokulhávaly za svými konkurenty z USA, Japonska a ostatních evropských zemí. Přestože se výnosy německých podniků neustále zvyšovaly, jejich výsledky tento růst pouze kopírovaly a v mnoha případech za ním dokonce zaostávaly. Příčinu je třeba hledat v dlouhodobé – řekněme „sociálně-ekonomické“ – strategii firem v minulosti. Ta vedla ke vzniku neoptimálních struktur, přebujelé správě a administrativě, což ve výsledku znamenalo podstatně vyšší nákladovou strukturu, než jakou měla světová konkurence.

Časy se mění

S tím je však očividně konec a velké německé firmy ze všech odvětví dohánějí své soupeře na trhu. Řada z nich – poprvé v poválečné historii – dokonce převzala prvenství ohledně výsledků, popřípadě se usadila na jedné z předních pozic. Například automobilky Volkswagen, BMW a Daimler generují v současnosti vyšší profit než jejich největší konkurent Toyota, Volkswagen dokonce dvakrát vyšší jak z pohledu absolutního výsledku, tak z hlediska současné rendity 5,4 procenta. Rovněž chemický kolos BASF se svojí renditou přes sedm procent (druhá příčka v celosvětovém měřítku) výrazně vzdálil největším světovým konkurentům.

Také energetické firmy RWE a E.ON renditami 6,5, respektive 6,3 procenta výsledkově „utekly“ konkurenčním společnostem z Francie a Itálie. A dokonce Deutsche Post, dlouhá léta pracující s výsledkem poblíž nuly, dokázala vygenerovat renditu pět procent, čímž se dostala na celosvětově druhé místo. Z celkového pohledu obnášela výnosová rendita největších 50 německých firem v uplynulém roce v průměru 4,8 procenta (u třiceti koncernů indexu DAX dokonce 5,4 procenta) oproti průměrným 4,7 procenta největších světových konkurentů.

Klasse statt Masse

Co je příčinou tohoto zdánlivě náhlého obratu? Odpověď je trojího charakteru:

  • výrazné snižování nákladových struktur firem a optimalizace procesů;
  • aktuální pozitivní poptávková a zakázková situace ve světě;
  • přechod na strategii „Klasse statt Masse“, což znamená méně aktivit, zato však s podstatně vyšší profitabilitou.

Management koncernů již před krizí rozpoznal neoptimální, a tudíž méně efektivní organizační struktury, a aplikoval – někdy až drastické – programy na úsporu nákladů. Nedávná recese potřebu uskutečnění těchto změn ještě umocnila a optimalizace nákladové struktury proběhla v podstatě ve všech oblastech a útvarech firem. V administrativě slučováním a sjednocováním stejných nebo podobných procesů, v centralizaci nákupních aktivit za účelem dosažení vyšších rabatů, v produkci vytvářením moderních platforem a přenosem provozů do nákladově příznivějších lokalit a podobně. Podle aktuální statistiky za rok 2010 docílilo 30 koncernů z indexu DAX tímto způsobem úspory nákladů ve výši 30 miliard eur!

Strategie se vyplácí

Aktuální boom v poptávce po německých produktech – zejména v USA, Číně a Indii – přispívá k dalšímu pozitivnímu efektu ohledně výsledků. S vyššími výnosy a nižší nákladovou strukturou výsledek automaticky stoupá, přičemž nedávná optimalizace bude tento trend ještě nějakou dobu pozitivně ovlivňovat.

Zatímco obrat velkých německých koncernů loni vzrostl o 13 procent, jejich čistý výsledek vyskočil o 206 procentA konečně očištění produktového portfolia od vedlejších provozů a soustředění se na takzvaný „core business“ umožňuje firmám dosáhnout podstatně vyšší ziskovosti. Při tomto procesu totiž zákonitě dochází jednak ke zvýšení kvality a zároveň k redukci správních útvarů. Důkazem toho může být nedávno zveřejněný údaj za rok 2010, podle něhož velké německé koncerny zvýšily svůj celkový obrat o 13 procent, přičemž jejich čistý výsledek vykázal nárůst o 206 procent!

Konkrétním příkladem může být výrobce čipů Infineon, který v letech 2007 až 2010 prodal některé vedlejší aktivity, čímž poklesly jeho výnosy v roce 2010 na méně než polovinu oproti roku 2007. Jeho loňský výsledek však „dramaticky“ stoupl na 9,5 procenta z výnosů oproti roku 2007, kdy uzavíral s negativní renditou 0,5 procenta.

Sečteno, podtrženo: aktuální příznivá situace německých koncernů je výsledkem zdravé a vyvážené kombinace všech důležitých faktorů. Zejména efektivní růstové, nákladové a produktové strategie.

Počet příspěvků: 3, poslední 1.8.2011 06:09 Zobrazuji posledních 3 příspěvků.