Ceska Pozice

Nejlepší neziskovky – příklad pro ostatní

Soutěž Neziskovka roku, pořádaná Nadací rozvoje občanské společnosti, oceňuje profesionalitu práce, efektivitu v oblasti managementu i finančního řízení a inovační přístup ve vlastní prezentaci neziskových organizací. A umožňuje jim zhodnotit svou činnost metodikou Zdravé organizační řízení.

Vítězové. Slavnostní vyhlášení Neziskovek roku 2014 proběhlo 4. listopadu na půdě Senátu ČR, v hlavním sále Valdštejnského paláce. foto: archivČeská pozice

Vítězové. Slavnostní vyhlášení Neziskovek roku 2014 proběhlo 4. listopadu na...

Existuje již dvacet let a patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v Česku. Jejím posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) od svého založení úspěšně podpořila více než 5,5 tisíce projektů částkou přesahující 1,7 miliardy korun. Poskytuje nadační příspěvky z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a z individuálních či firemních zdrojů.

A 4. listopadu vyhlásila výsledky druhého ročníku ocenění Neziskovka roku. Z celkem 135 přihlášených organizací (v loňském ročníku jich bylo 120) vybírala odborná komise vítěze ve třech kategoriích – malé (s ročním obratem do tří milionů korun, středně velké (s obratem do deseti milionů korun) a velké (obrat nad deset milionů) organizace, zvláštní kategorií byla Cena veřejnosti.

Na hodnocení se podílí nezávislí experti z komerčního i neziskového sektoru

Ocenění hodnotí u neziskových organizací profesionalitu práce a efektivitu v oblasti managementu i finančního řízení a inovační přístup ve vlastní prezentaci. Cílem je zviditelnit ty nejlepší a představit příklady dobré praxe ostatním. Soutěžícím pak umožňuje zhodnotit svou činnost metodikou „Zdravé organizační řízení“, kterou vytvořila NROS ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy v Praze.

Na hodnocení se podílí nezávislí experti z komerčního i neziskového sektoru. Posuzování přihlášených účastníků začíná sebehodnotícím formulářem a kontrolou poskytnutých podkladů, následují kontrolní návštěvy nejúspěšnějších organizací a na konci je prezentace finalistů před hodnoticí komisí. Součástí ocenění pro vítěze je unikátní trofej a finanční příspěvek 20 tisíc korun.

„Letošní ročník Neziskovky roku nás utvrdil v přesvědčení, že se český neziskový sektor opravdu profesionalizuje,“ říká ředitelka NROS Hana Šilhánová a dodává: „Věříme, že kvalita organizačního řízení vítězů bude inspirací nejen ostatním neziskovkám, ale také dobrým vodítkem pro dárce.“ Které neziskovky si tedy v letošním roce vedly nejlépe?

Malé neziskovky (za podpory KPMG Česká republika)

Lata – Programy pro ohroženou mládež: Pomáhá ohroženým dětem, mladým lidem a jejich rodinám v Praze a okolí zvládat nepříznivé nebo ohrožující životní situace formou vrstevnické podpory od vyškoleného dobrovolníka i odborné sociální péče.

Středně velké neziskovky (za podpory ČSOB)

PFERDA – sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením: podporuje dospělé lidi s mentálním postižením, aby mohli žít samostatný život a bydlet jako ostatní lidé. Pro jejich profesní přípravu vede Tréninkovou kavárnu Láry Fáry.

Velké neziskovky (za podpory Skupiny ČEZ)

Charita Opava: Poskytuje služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným a zaměstnává osoby s problémy na trhu práce. Provozuje dvě chráněné dílny, deset sociálních služeb, ošetřovatelskou a hospicovou terénní zdravotnickou službu, ale i mateřské centrum a wellness.

Cena veřejnosti (za podpory Nadace Karla Janečka)

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené: pomáhá lidem s nejrůznějšími typy postižení prostřednictvím speciálně vycvičených asistenčních a signálních psů. Věnuje se také osvětě a pořádá například kurzy pro majitele psů.

zpět na článek


© 2021 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.