Nedokončený příběh licencí pro dvě sluneční elektrárny ČEZ

Policie šetří solární elektrárny u jihočeských Čekanic a Chýnova polostátní firmy ČEZ. Podle kontroly Státní energetické inspekce z roku 2010 se dostavovaly i poté, co dostaly licence v prosinci 2009. Závěr inspektorů, že při žádosti o licence neříkal pravdu, ČEZ zpochybňuje.

Fotovoltaická elektrárna Vrbice u obce Mastířovice o výkonu 5 MW. bude mít výkon 35 MW, což ji dělá zatím největší FVE v Česku. FVE Vepřek má rozlohu 82.5 ha foto:  František Vlček, Lidové noviny

solarní elektrárna

Když jel Jaroslav Hájek před šesti lety kolem jihočeských Čekanic a Chýnova, všiml si, že v poli za ploty jsou v plném proudu práce na solárních elektrárnách. Protože si sám na domku osazoval fotovoltaické panely, věděl, co obnáší získání licence, a proto ho překvapilo, že nedodělky za ploty už mají povolení národního regulátora.

Napsal proto dopis tehdejšímu předsedovi Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Josefu Fiřtovi, kde ho upozornil, že čekanická a chýnovská elektrárna by licenci mít neměly. Tím začal příběh policejního vyšetřování dvou fotovoltaických elektráren polostátního gigantu ČEZ.

Povolení pro transformátory

Oč jde, ve zkratce: obě elektrárny se podle kontroly Státní energetické inspekce z roku 2010 dostavovaly ještě poté, co dostaly licence už v prosinci 2009. Licence přitom získaly díky předloženým revizním zprávám, že je všechno hotovo. U Čekanic je navíc doklad, že měly povolení na předčasné užívání jen na jeden ze sedmi transformátorů, ale ČEZ žádal o licenci, jako by bylo zapojených a zkontrolovaných všech sedm.

U Čekanic existuje doklad, že měly povolení na předčasné užívání jen na jeden ze sedmi transformátorů, ale ČEZ žádal o licenci, jako by bylo zapojených a zkontrolovaných všech sedm

Závěr inspektorů je, že ČEZ při žádosti o licence neříkal pravdu. Navzdory tomuto závěru bývalý šéf odboru licencí ERÚ Jaroslav Vítek v roce 2011 povolení k výrobě elektřiny ani jednomu ze zařízení neodebral. Důvod ke spěchu, aby bylo hotovo ještě před koncem roku 2009, může spočívat v tom, že od roku 2010 byly výkupní ceny elektřiny ze solárních zdrojů nižší.

Nešlo sice o stejně velký propad jako mezi lety 2010 a 2011, kam patří notoricky známé případy dokončování elektráren ještě v noci na Silvestra, ale pořád to dělá v úhrnu přibližně 300 milionů korun.

Kauza Zemkových elektráren

V roce 2013 spustila Alena Vitásková, která regulátora vede od léta roku 2011, prověrku solárních licencí. V témže roce její úřad podal nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi podnět k žalobě na elektrárny Chýnov a Čekanice. Chýnov šetří krajská policie z Českých Budějovic, u Čekanic už běží trestní řízení pro podezření na nezákonné získání licence, a tím pádem neoprávněné čerpání státní podpory za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

Osud Čekanic a Chýnova je zajímavý i ve srovnání s případem elektráren synů ocelářského magnáta Zdeňka Zemka, Zdeněk-Sun a Saša-Sun

Výše takto získané podpory, tedy škody, je kolem již zmíněných 300 milionů. „Žádného pochybení si nejsme vědomi. Ve fázi prověřování poskytujeme potřebnou součinnost všem autoritám,“ řekl LN Martin Schreier, mluvčí ČEZ pro obnovitelné zdroje. Osud Čekanic a Chýnova je zajímavý i ve srovnání s případem elektráren synů ocelářského magnáta Zdeňka Zemka, Zdeněk-Sun a Saša-Sun.

Soud nedávno v první instanci rozhodl, že tato solární zařízení získala licence neoprávněně, protože v době jejich vydání nebyly hotové, ačkoli to revizní zpráva tvrdila. Bratři Zemkovi za to mají jít (zatím nepravomocně) na 7,5 roku do vězení, předsedkyně ERÚ Alena Vitásková a bývalá šéfka odboru licencí Michaela Schneidrová na 8,5 roku.

Jednoznačné prohlášení

Schneidrová se srovnáním s Chýnovem a Čekanicemi bránila i u soudu, protože v jejich případě se zdá méně sporné, že licence byly vydané neoprávněně a že stejně neoprávněně je pak předchůdce Schneidrové Jaroslav Vítek nechal platit. „Na rozdíl od Saša-Sun a Zdeněk-Sun byla nedokončenost elektráren Chýnov a Čekanice prokázána kontrolním zjištěním Státní energetické inspekce,“ říká Vitásková.

Rozdíl mezi elektrárnami Zemkových a těmi, které patří ČEZ, je v tom, že o těch v Chýnově a Čekanicích kontroloři Státní energetické inspekce v listopadu roku 2010 jednoznačně prohlásili, že v době vydání licence nebyly hotové

Rozdíl mezi elektrárnami Zemkových a dvěma zmíněnými, které patří ČEZ, je v tom, že o těch v Chýnově a Čekanicích kontroloři Státní energetické inspekce v listopadu roku 2010 jednoznačně prohlásili, že v době vydání licence nebyly hotové. Navzdory tomu na ně ČEZ získal revizní zprávu, kterou poslal na ERÚ jako podklad. „Je nepřípustné vypracovat výchozí revizní zprávu na neexistující zařízení a na základě takového dokumentu požadovat změnu licence,“ stojí v rozhodnutí Státní energetické inspekce (SEI).

ČEZ dostal pokutu 850 tisíc korun, odvolal se, neuspěl a nakonec ji zaplatil. „Navzdory pevnému přesvědčení, že náš postup byl naprosto v mezích zákona, rozhodli jsme se po vyčerpání opravných prostředků tuto částku uhradit,“ dodává k tomu Schreier. O čem ČEZ nedokázal přesvědčit státní inspektory, o tom ale v průběhu roku 2011 přesvědčil tehdejšího šéfa odboru licencí Vítka.

Prověrka

Kvůli tomu, že kontrola SEI skončila závěrem, že ČEZ Obnovitelné zdroje neposkytl ERÚ pravdivé a úplné informace, zahájil národní regulátor na sklonku roku 2010 prověrku, jestli mohou Chýnovu a Čekanicím zůstat licence z konce roku 2009. Stejnou prověrku, jíž prošly i elektrárny Zemkových – obě řízení skončila tím, že licence jejich majitelům zůstaly v nezměněné podobě. Rozdíl je ale v tom, jak byla rozhodnutí zdůvodněna.

Kvůli tomu, že kontrola SEI skončila závěrem, že ČEZ Obnovitelné zdroje neposkytl ERÚ pravdivé a úplné informace, zahájil národní regulátor na sklonku roku 2010 prověrku, jestli mohou Chýnovu a Čekanicím zůstat licence z konce roku 2009

Zatímco Schneidrová vypsala, proč řízení zastavila, Vítek se v říjnu 2011 spokojil s větou, že nebyly prokázány skutečnosti, které by mohly k odebrání licence vést. I na něho podal ERÚ loni v červnu trestní oznámení. „Bývalý zaměstnanec měl k dispozici kontrolní zjištění SEI, která jednoznačně svědčila o nedokončenosti elektráren, přesto zastavil řízení a svoje rozhodnutí nezdůvodnil,“ vysvětluje Vitásková.

ČEZ Vítkovi dodal znalecký posudek, který si nechal zpracovat a jímž podporoval svoje argumenty, ale podle ERÚ nic takového nemůže vyvrátit pokutou „korunované“ zjištění Státní energetické inspekce.

Exemplární případ

Vítek, který dnes pracuje jako specialista na energetickou legislativu v poradenské společnosti EY, říká, že už si na detaily nevzpomíná, protože před lety vyřizoval řadu písemností. „Chcete po mně komentovat rozhodnutí, které bylo vydáno před 4,5 lety, aniž bych měl k dispozici správní spis či podkladové materiály. Komentovat to po tak dlouhé době, aniž bych se dopouštěl nepřesností nebo zjednodušení, nejsem schopen,“ odpověděl LN.

Zdeněk Zemek, otec majitelů firem Saša-Sun a Zdeněk-Sun, při srovnání se situací v Chýnově a Čekanicích chápe rozsudek nad svými syny jako touhu po exemplárním případu

Zdeněk Zemek, otec majitelů firem Saša-Sun a Zdeněk-Sun, při srovnání se situací v Chýnově a Čekanicích chápe rozsudek nad svými syny jako touhu po exemplárním případu. „Když si hrajeme na spravedlivý a objektivní proces, ať někdo vyšetří tři elektrárny, které měly licenci od roku 2009, ale ještě v roce 2010 nestály. Jsou to Chýnov, Čekanice a Vranovská Ves. Zamete se pod stůl něco, co je milionkrát horší, a donekonečna se bude nafukovat něco, co má haléřové nedostatky,“ říká Zemek s tím, že dokončenost jejich elektráren dokládají i letecké snímky z NASA.

Zmíněná Vranovská Ves patří také ČEZ a stejně jako Chýnov a Čekanice si ji původně pronajímal, až později ji spolkl v rámci fúze. I na Vranovskou Ves dával ERÚ podnět, ale tuhle kauzu už žalobce Radek Mezlík odložil. Je to tentýž žalobce, který zastupoval stát v případu Zemkových elektráren. Předloni k tomu řekl, že elektrárna ve Vranovské Vsi byla „v podstatných částech dokončena a zprovozněna“.

Bez komentáře

Prověřování Chýnova s Čekanicemi ani jejich srovnání se Zemkovými elektrárnami nechce olomoucké vrchní státní zastupitelství, kam Mezlík spadá, komentovat, protože stále běží neveřejná fáze trestního řízení. „Okolnosti každého případu jsou jiné a vždy je nutno vycházet z důkazů. Pro obvinění nestačí jen indicie nasvědčující hypotetické možnosti, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu,“ říká mluvčí zastupitelství Petr Šereda.

Prověřování Chýnova s Čekanicemi ani jejich srovnání se Zemkovými elektrárnami nechce olomoucké vrchní státní zastupitelství komentovat, protože stále běží neveřejná fáze trestního řízení

U Chýnova i Čekanic kontrola SEI říká, že revize se udělala ještě před dokončením elektráren, takže revizní zpráva odeslaná na ERÚ popisovala něco, co neexistovalo. ČEZ se v roce 2010 bránil, že takhle dostal podklady od těch, kdo stavbu zajišťovali. Do licenčního řízení je pak prý poslal v dobré víře, že je v nich vše v pořádku. Pavel Maďar, který v době kontroly SEI vedl, tohle tvrzení odmítl jako výmluvu.

„Jestliže ČEZ předložil na ERÚ revizní zprávu, která byla na celou kapacitu elektrárny, ačkoli rozhodnutí o předčasném užívání bylo vydáno na jednu sedminu výkonu Čekanic, nemůže se dovolávat dobré víry o pravdivosti poskytnutých údajů,“ napsal Maďar, když potvrzoval, že 850tisícová pokuta platí.

Případ elektráren Čekanice a Chýnov

1. prosinec 2009

ČEZ Obnovitelné zdroje žádá o změnu licence, protože chce navýšit výkony u fotovoltaických elektráren Čekanice a Chýnov.

29. prosinec 2009

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává elektrárnám Čekanice a Chýnov nové licence, o den později nabývají právní moci.

4. únor 2010

Tehdejšímu předsedovi ERÚ Josefu Fiřtovi přichází dopis od Jaroslava Hájka z Dobronic u Chýnova, který upozorňuje, že kolem obou elektráren jezdí a že očividně nejsou hotové.

10. únor 2010

Na základě Hájkova dopisu dává ERÚ podnět Státní energetické inspekci, aby prověřila, jestli elektrárny měly na licenci nárok.

3. listopad 2010

Státní energetická inspekce oznamuje národnímu regulátorovi, že má hotovou kontrolu Chýnova a Čekanic. V závěru oznamuje, že ČEZ Obnovitelné zdroje nedodal v žádosti o licence pravdivé a úplné informace, pročež společnosti dává pokutu ve výši 850 tisíc korun.

17. prosinec 2010

Energetický regulační úřad zahajuje vůči oběma elektrárnám řízení o obnově licencí.

5. říjen 2011

Tehdejší ředitel odboru licencí ERÚ podepisuje závěr, že není důvod, aby Chýnov a Čekanice přišly o licence vydané ke konci roku 2009.

14. srpen 2013

ERÚ dává na základě kontrol nejvyššímu státnímu zastupitelství podnět na žalobu vůči elektrárnám Chýnov a Čekanice.

23. červen 2015

ERÚ podává trestní oznámení na bývalého ředitele odboru licencí Jaroslava Vítka, protože bez vysvětlení a bez ohledu na pokutu od Státní energetické inspekce ponechal elektrárnám v Čekanicích a Chýnově licence.

Diskuse neobsahuje žádné příspěvky.