Něco o Natlandu, pane primátore

Bohuslav Svoboda pátrá po majetkové struktuře skupiny Natland Group. Společnost k tomu vydala velmi ostré prohlášení.

Pavel Pokorný 25.11.2011

Pražský primátor Bohuslav Svoboda požádal firmu Pražské služby, aby odkryla majetkovou strukturu svého menšinového akcionáře, investiční společnosti Natland Group. Svoboda chce prý nyní vědět, zda je pravda, že společnost vlastní lobbisté Roman Janoušek a Tomáš Hrdlička.

Podle primátora si rada města vyžádala již minulý týden informaci o struktuře společnosti, ale do středy ty odpovědi nedostala. A trvá na nich i nadále. Mluvčí Natland Group Rostislav Starý reagoval, že „stačí si za tři eura pořídit výpis z kyperského obchodního rejstříku a tam jsou jména majitelů jasně uvedena“.

ČESKÁ POZICE o této investiční společnosti informuje již řadu měsíců, zmiňovaný výpis si pořídila a některé informace o vlastnické struktuře lze vyčíst z řady článků, v nichž se o Natland Group, jejích vlastnících, transakcích i možných vztahových vazbách podrobně rozepisujeme.

Články jsou řazeny chronologicky od nejstaršího:

Zájem o Natland se oživil v souvislosti s pražskou politickou situací. Mezi její rozbušky podle primátora Bohuslava Svobody patřil i tendr na likvidaci komunálního odpadu, v němž nejvýhodnější nabídku podalo sdružení Čistá Praha, jejímž členem jsou i Pražské služby. (Hodnotící komise ve čtvrtek žádnou z podaných nabídek nedoporučila, označila všechny za nevyhovující.)

Krátce na to rozeslal mluvčí Natland Group Rostislav Starý obsáhlé a velmi tvrdé stanovisko skupiny, které na zájem pražského primátora nepřímo reaguje. Stanovisko uveřejňujeme v plném znění.

Natland Group: O politické hry nemáme zájem

Praha, 24. listopadu 2011: Přestože jsme opakovaně veřejně deklarovali vlastnickou strukturu skupiny, všechny uzavřené transakce neprodleně oznamujeme a v komunikaci s veřejností jsme otevření daleko nad rámec stanovený předpisy, byli jsme nyní v souvislosti s tendrem na svoz odpadu opět zataženi do politických her, o které nemáme zájem. Nepravdivá nařčení a nepodložené spekulace ovšem považujeme za natolik závažné, že jsme se rozhodli zcela otevřeně popsat naše minoritní angažmá ve společnosti Pražské služby, a.s.

O angažmá v Pražských službách

 1. Majoritním akcionářem Pražských služeb je hlavní město Praha, které drží 77 % akcií. Natland s podílem pod 18,85 % nemá žádné zastoupení v představenstvu společnosti ani v jejím managementu. V dozorčí radě za Natland Group figuruje jeden zástupce.
 2. Skupina minoritní podíl v Pražských službách koupila v létě letošního roku za cenu, která převyšovala hodnotu podílu na veřejném trhu, a tuto skutečnost neprodleně prostřednictvím médií oznámila.
 3. Nákup je financován z 15 % z vlastních zdrojů skupiny, zbývajících 85 % pokrývá úvěrové financování banky. Podíl v Pražských službách jsme kupovali s dlouhodobou perspektivou zhodnocení této investice. Pražské služby podnikají v segmentu nakládání s odpady, který podle nás poroste nejen v České republice. Vnímáme to jako celoevropský trend.
 4. Nevíme, jak byla zakázka na svoz odpadu kalkulována, ani nevíme, jakou metodikou přišli úředníci na svou „reálnou“ cenu. Naopak víme, že v tendru několika nezávislých subjektů předložilo nejlevnější nabídku sdružení Čistá Praha, které je složené z Pražských služeb a významného evropského hráče, kterým je skupina AVE. Nás jako minoritního akcionáře jednoho z účastníků logicky těší, že toto sdružení podalo konkurenceschopnou nabídku, ať už tendr dopadne jakkoliv.
 5. Můžeme všechny ujistit, že budeme maximálně trvat na tom, aby Pražské služby jako akcionář Pražské odpadové hlídal a prezentoval toky prostředků v Pražské odpadové. Je to i v našem zájmu, neboť jediným cílem je, aby se naše investice zhodnocovala, a to růstem hodnoty akcií Pražských služeb nebo vyplácenou dividendou.

O Natland Group

 1. Skupina nevyužívá anonymní akcie, vlastníci skupiny jsou známi, nefigurují mezi nimi lidé spjatí s politikou a chováme se maximálně transparentně, přestože jsme čistě soukromá skupina, která nečerpá žádnou státní podporu nebo dotace, podíl veřejných zakázek na tržbách dceřiných společností s majoritním vlivem Natland Group je významně minoritní.
 2. Sídlo Natland Group je na Kypru, za poplatek necelých 3 euro je ovšem možné nahlédnout do kyperského obchodního rejstříku a ověřit si opakovaně deklarovanou vlastnickou strukturu skupiny, kdy UBO (konečný vlastník) se od počátku fungování skupiny nezměnil a skupina je vlastněna prakticky stejnou skupinou manažerů: majoritním vlastníkem společnosti je její managing partner Tomáš Raška se 70 % akcií. Jan Koťátko vlastní 13 % akcií společnosti a zbývajících 17 % je v rukách managementu skupiny.
 3. Opakovaně jsme striktně odmítli spojování skupiny s politikou. Nespravujeme prostředky politiků ani osob s politikou spojovaných. Nikdy jsme nesponzorovali žádnou politickou stranu a rozhodně to ani nemáme v úmyslu. Strategie skupiny je postavena zejména na investicích do středních podniků, start up projektů a restrukturalizací českých firem, kde by napojení na politiku nebylo žádnou výhodou.
 4. Naše holdingová struktura se sídlem na Kypru a v Holandsku není motivována zvýšením daňové efektivity nebo možností skrývat vlastníky (na Kypru neexistují akcie na majitele), vedle toho skupina standardně všechny tyto údaje reportuje regulátorům na trzích, kde působí, a bankám, které skupinu financují. Motivem je záruka ochrany investic, kterou Česká republika bohužel garantovat nemůže a kterou mezinárodní institucionální investoři a koinvestoři v projektech vyžadují. Struktura se neliší od struktur TOP 100 evropských investičních skupin. 
 5. Skupina působí na trhu už deset let a má za sebou řadu úspěšných projektů realizovaných i mimo republiku. 

Politika nás nezajímá a je nepřípustné, aby politické hry ohrožovaly naše investice. Každý zástupce médií nebo obchodních partnerů má kdykoliv možnost ptát se, přičemž každý, kdo se zeptal, dostal odpověď. Kategoricky odmítáme laciné výmluvy, že někdo nemohl o skupině něco zjistit. Takový člověk se o to ve skutečnosti nikdy ani nepokusil, protože naší zásadou je maximální transparentnost, která ctí základní prvky ochrany know how a obchodních dohod.

Vyzýváme proto kohokoli, kdo má pocit, že nákup podílu v Pražských službách byl „transakcí století“, aby nám do Vánoc předložil nabídku na odkup pozice v Pražských službách. Jsme připraveni s ním o prodeji jednat. Pokud taková nabídka nepřijde, trváme na tom, aby politikaření a vykládání hospodských příběhů za zaručené informace skončilo, jinak se jim budeme důrazně bránit všemi právními prostředky.

Dále Natland Group připojila některá ekonomická data.

Zaprvé o investici do podílu v Pražských službách.

 • Akviziční cena podílu: 380 milionů Kč
 • Cena akcií v RM-Systému k datu aktivize: 364 milionů Kč
 • Cena akcií v RM-Systému k 23. listopadu 2011: 227,5 milionu Kč

Dále o zdrojích financování aktiv Natland Group, Ltd.

 • Hodnota aktiv: 3 912 milionů Kč
 • Vlastní zdroje: 1 457 milionů Kč
 • Emitované dluhopisy: 178 milionů Kč
 • Bankovní úvěry: 2 277 milionů Kč