Ceska Pozice

Nechtěný poradce Bátora: po údajném mediálním lynči jej odmítá i řada akademiků

K apelu Filozofické fakulty UK proti angažování exkandidáta Národní strany na ministerstvu školství se zřejmě připojí i další vysoké školy.

Kontroverzní Ladislav Bátora, jenž kandidoval za Národní stranu, se má údajně od 1. dubna ujnout role poradce na MŠMT. Proti jeho angažování se poprvé postavili i čeští akademici. foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Kontroverzní Ladislav Bátora, jenž kandidoval za Národní stranu, se má údajně od 1. dubna ujnout role poradce na MŠMT. Proti jeho angažování se poprvé postavili i čeští akademici.

Kontroverzní osobnost Ladislava Bátory, o němž se v médiích hovoří poslední dobou jako o možném poradci ministra školství Josefa Dobeše (VV), se nelíbí české akademické obci. Ve čtvrtek se proti angažování bývalého kandidáta Národní strany v rezortu školství vyslovila Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (FF UK).

„Jsme přesvědčeni, že lidé s podobnými xenofobními postoji by neměli zastávat podobné funkce. Vyzýváme i další součásti akademické obce, aby se k našemu stanovisku připojily,“ píše se ve výzvě. A podle informací ČESKÉ POZICE k tomu nejspíše skutečně dojde; už nyní někteří vrcholní představitelé univerzit tento postup podporují.

Například Vysoké učení technické v Brně. „Rektor Karel Rais se plně ztotožňuje s názory Vědecké rady FF UK v Praze a považuje za absurdní, že by při projednávání univerzitních problémů na MŠMT musel jednat s pracovníky, kteří prezentují xenofobní názory,“ zní oficiální stanovisko brněnské techniky.

Jako vhodná osobnost se doktor Bátora nelíbí ani Asociaci děkanů filozofických fakul

Doktor Bátora, absolvent tří vysokých škol, jenž byl dle vlastních slov vystaven mediálnímu lynči, se jako vhodná osobnost na poradenský post nelíbí ani Asociaci děkanů filozofických fakult ČR. Pro přijetí usnesení hlasoval rovněž děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Josef Krob, který je členem vědecké rady FF UK. „Kolegium děkana FF MU se bude usnesením zabývat v pondělí. V příštím týdnu se usnesením mohou začít zabývat i další akademické orgány Masarykovy univerzity a jejích fakult,“ zní stanovisko druhé největší univerzity v Česku.

Opatrněji reaguje České vysoké učení technické v Praze. „Zatím jsme o podpoření stanoviska neuvažovali, ale nemohu to vyloučit. Poradce ovšem není osobou v oficiální linii MŠMT, takže bych ctil právo ministra vybrat si kohokoliv. Pokud by se ale jednalo o funkci náměstka, považoval bych takové angažování za etický problém,“ řekl ČESKÉ POZICI Václav Havlíček, rektor ČVUT. Vedení Západočeské univerzity v Plzni zná situaci kolem Bátory pouze z médií, k protestu se tedy vyjadřovat ani připojovat nebude.

Další z rektorů, Ivo Vondrák z Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, zatím neobdržel žádný oficiální požadavek, aby se k výzvě vyjádřil, obecně se však domnívá, že „kontroverzní osobnosti by neměly vystupovat ve veřejných funkcích ani v roli poradců“.

Vysoké školy nevylučují společný postup

Někteří oslovení rektoři se k případu Bátora zatím vyjadřovat nechtěli, avšak nevyloučili, že angažováním takto problematické osobnosti se zabývat budou. „Nepovažuji ale za vhodné tříštit společný postup. Musíme to nejprve probrat a teprve poté dávat stanovisko do médií,“ řekl nejmenovaný šéf univerzity. „Jsme členové České konference rektorů a Rady vysokých škol, proto budeme postupovat společně,“ odpověděl ČESKÉ POZICI podobně Petr Sáha, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

O vyjádření jsme požádali také ministerstvo školství, kterému jsme poslali tyto dotazy:

  1. Je pro Vás postoj akademické obce v této „kauze“ důležitý (pokud se k němu případně přidají i další fakulty nebo univerzity), nebo jde o jejich zavádějící reakci?
  2. Bude pan Bátora skutečně působit na MŠMT od 1. dubna, jak uvedl deník Právo a opakovala další média, nebo ne?

„Ke zprávám a spekulacím spojeným s případným působením pana Ladislava Bátory na MŠMT se vyjádříme k 1. dubnu 2011,“ odpověděl za tiskový odbor Patrik Kubas. Samotného Bátoru se redakci kontaktovat nepodařilo.

Podle deníku Právo se má Bátora, údajně blízký Hradu, ujmout funkce poradce pro ekonomiku od 1. dubna; prý nepůjde o žádný apríl. Sám Bátora se k angažmá vyjadřovat příliš nechtěl ani v rozhlasové relaci ČRo Radiožurnálu.

ČESKÁ POZICE již dříve informovala, že doktor Bátora, jenž kandidoval za Národní stranu, byl na poradě vedení ministerstva představen jako poradce, ač to ministr Dobeš odmítal přiznat. V zápisu z 8. porady vedení ministerstva, která se konala v úterý 22. února, přímo stojí, že „ministr v úvodu představil nového poradce Mgr. Ing. Ladislava Bátoru“. Stane se jím na apríla znovu, tentokrát již oficiálně?

zpět na článek


© 2021 MAFRA, a.s., ISSN 1213-1385 © Copyright ČTK, Reuters, AFP. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.