Nečas zvažuje, jak zrušit ekotendr

Premiér Petr Nečas disponuje právní analýzou, dle níž vláda může ekologickou zakázku zrušit. Nejsnadněji až ve finále.

Premier Petr Nečas is demanding the Barták case be thoroughly investigated foto: Council of the EUČeská pozice

Premier Petr Nečas is demanding the Barták case be thoroughly investigated

Český premiér Petr Nečas (ODS) údajně svým nejbližším stranickým kolegům sdělil, že pokud vláda nakonec schválí miliardovou ekologickou zakázku, podá demisi. Protože ekotendr, spojovaný od začátku s řadou nejasností, ohrožuje důvěryhodnost kabinetu. Informaci přinesly středeční Lidové noviny. ČESKÁ POZICE má k dispozici jednu z právních analýz, kterou si premiér Nečas nechal vypracovat minulý měsíc. Krok za krokem jsou v ní popsané možnosti, které by v každé fázi ekotendru umožňovaly vládě obří zakázku zrušit.

Dva předpisy

Ekotendr se primárně řídí dvěma předpisy – zákonem o veřejných zakázkách a takzvaným koncesním zákonem. „Právní úprava účinná v době vyhlášení zakázky (v prosinci 2008 – pozn. red.), ani aktuální právní úprava neumožňují veřejnému zadavateli vyhradit si právo na zrušení zadávacího řízení,“ píše se v analýze. To znamená, že vláda nemohla do zadání ekologické zakázky zahrnout klauzuli, dle níž může zakázku libovolně zrušit. V současné fázi zadávacího řízení – při posuzování kvalifikace uchazečů a ještě před tím, než budou rozlepeny obálky s jednotlivými nabídkami – se premiéru Nečasovi nabízejí jen dvě nepříliš reálné možnosti.

V současné fázi zadávacího řízení se premiéru Nečasovi nabízejí jen dvě nepříliš reálné možnosti

Zaprvé by mohl ekotendr zrušit s poukazem na „důvody hodné zvláštního zřetele, které nastaly po zahájení zadávacího řízení“. Zákon tyto důvody nijak nekonkretizuje. To však neznamená, že by si vláda mohla nějakou příčinu jen tak „vymyslet“. Zpráva uvádí, že takový postup by byl možný, pokud by třeba kabinet zjistil „takové nedostatky zadávací dokumentace, které brání zákonnému zadání zakázky a které není dost dobře možné odstranit“.  To by mohla splňovat například situace, že v zadávací dokumentaci ekotendru nebyly přesně vymezené technické podmínky, nebo byly, ale ne zcela výstižně by odrážely skutečný stav předmětu zakázky.

Jak však autor studie premiéra Nečase upozorňuje: „V každém případě se musí jednat o objektivně existující, přezkoumatelné a daný postup odůvodňující okolnosti.“ Možnost, že by Nečasův kabinet ekozakázku zrušil z tohoto důvodu, není vůbec reálná. Naopak je značně pravděpodobné, že by účastníci ekotendru – Geosan Group, Marius Pedersen Engineering a Enviromental Services – využili proti tomuto rozhodnutí veškeré možné právní kroky, přičemž o účasti čtvrtého zájemce PPF Advisory nyní rozhoduje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Druhá možnost

Druhou variantou je zrušit ekotendr s ohledem na „podstatnou změnu okolností“. Zjednodušeně řečeno, musela by se přihodit událost, v jejímž důsledku by pominul důvod k pokračování tendru a kterou vláda nemohla předvídat ani ji nezpůsobila. „Standardně je v odborné literatuře uváděn příklad, že zadavatel neobdržel přislíbenou dotaci, ze které zamýšlel veřejnou zakázku financovat,“ uvádí se v analýze. Pod tuto možnost však samy o sobě nespadají „změny na trhu“ zahrnující pravděpodobně i ekonomické aspekty ekozakázky.

V dalších fázích bude záležet na vývoji ekotendru. Zákon o veřejných zakázkách umožňuje vládě, aby obří zakázku v hodnotě minimálně desítek miliard korun zrušila, pokud třeba nebude podaná žádná nabídka. To však není příliš pravděpodobné. Stejně jako varianty, že bude podaná pouze jediná nabídka, budou hodnocené jen nabídky nesplňující požadavky vlády nebo uchazeči, s nimiž by bylo možné smlouvu uzavřít, to protiprávně odmítnou. I tehdy by mohl kabinet Petra Nečase tendr zrušit.

Nejvolnější ruce z hlediska práva, ale nejsvázanější z hlediska lobbistických tlaků, bude mít premiér Nečas a jeho ministři až ve finiši, kdy budou nabídky uchazečů známé a vyhodnocené. Koncesní zákon totiž jednoduše umožňuje vládě smlouvu s vítězem ekotendru neschválit. Přičemž tento krok ani nemusí nijak zdůvodňovat. Je zcela na její libovůli. Otázkou však je, bude-li taková varianta prakticky průchodná. A zda v době, kdy se o ní bude rozhodovat, bude ještě Petr Nečas českým premiérem.