Nebudu si nalhávat, že všichni státní zástupci jsou ze mě nadšení

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman už má vytipovaného případného nástupce Vlastimila Rampuly.

Nemíním se chovat jako justiční politik, říká nejvyšší státní zástupce šéf Pavel Zeman. foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Nemíním se chovat jako justiční politik, říká nejvyšší státní zástupce šéf Pavel Zeman.

Pavel Zeman (38) je ve funkci nejvyššího státního zástupce pět měsíců. Jak říká, nedělá si iluze o tom, že je z něj všech téměř třináct stovek podřízených nadšených. Minimálně jeden skutečně není – pražský vrchní státní zástupce Vlastimil Rampula, na jehož odvolání podal Zeman letos v březnu návrh. Zatím se o něm nerozhodlo. Ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, kterému věc leží na stole, už ale poněkud tlačí čas. Ať se rozhodne jakkoli, půjde bez nadsázky o klíčové rozhodnutí pro další fungování státního zastupitelství v Česku.

Pavel Zeman má ale ještě širší ambice: vrátit žalobcům důvěryhodnost, o kterou v minulých letech částečně přišli. Zlodějům z Teska i vlivným lidem s chytrými právníky v zádech hodlá měřit stejně.

ČESKÁ POZICE: Jste vnímán jako „nový“ člověk, který má udělat pořádek v justici a spravedlnosti. Teď jste ale politicky silně narazil při odvolávání Vlastimila Rampuly. Vnímáte to fatálně? Je to první velký střet?

Z mé strany to není bitva, že bych vyjížděl na koni a chtěl za každou cenu setnout pana RampuluZEMAN: Já se od nástupu do funkce snažím jít za cílem, který jsem si vytkl. To znamená: získat zpět důvěryhodnost státního zastupitelství, konsolidovat ho, zlepšit komunikaci s médii i uvnitř zastupitelství, snažit se o nový zákon o státním zastupitelství a zkusit udělat něco na poli boje s korupcí. Hned po nástupu jsem zahájil naplňování svých vizí. Začal jsem personálními výměnami na Nejvyšším státním zastupitelství (NSZ), vyměnil jsem náměstky, ředitele trestního odboru. Říkáte, že jsem možná poprvé narazil. Nevím. Nevnímám to z politického hlediska, ale tak, že mám důvody k odvolání pana Rampuly. Proto jsem podal návrh a nyní je na ministru spravedlnosti, aby rozhodl. Nechci předjímat, jak rozhodne. Nezastírám ale, že bych byl rád, kdyby mému návrhu bylo vyhověno. Což je logické, jinak bych ho nepodával.

ČESKÁ POZICE: Jestliže nebude odvolán, budete spolu muset pracovat dál.

ZEMAN: Tak je ta situace nastavena.

ČESKÁ POZICE: Jak myslíte, že bude spolupráce mezi vámi fungovat?

ZEMAN: Nevím. Snažím se tu záležitost držet ve věcné rovině. To znamená, že i k osobním útokům, které jsem mediálně zaznamenal, se nemíním vracet. Těžko předjímat. Nedokážu říct, že bychom spolupracovali, jako by se nic nestalo. To, že já jsem podal návrh na odvolání, a to, že pan Rampula se k tomu nějak vyjadřuje, naše vztahy bezpochyby ovlivňuje. Byl bych pokrytec, kdybych říkal, že ne.

O sporu obou státních zástupců si přečtete také v rozhovoru s Vlastimilem Rampulou.

ČESKÁ POZICE: Vlastimil Rampula je částí veřejnosti považován za člověka vaší předchůdkyně Renaty Vesecké a zřejmě i za součást systému, pro který se vžilo označení justiční mafie. Mnoho lidí by si jistě přálo, aby odešel.

ZEMAN: K pojmu justiční mafie jsem se nevyjadřoval dříve a nemíním se k tomu vracet ani teď, kdy je v té věci pravomocné rozhodnutí. Stále jsem říkal, že je to civilní žaloba a záležitost lidí, kterých se týká. Druhá věc: to, jestli by si lidi přáli, nebo nepřáli odchod pana Rampuly, já nedokážu posoudit. Nevím, co si myslí odborná ani laická veřejnost. Chci říct jen jedno: rozhodnutí o něm – poněvadž musíme zachovat zásadu spravedlnosti – by mělo být nezávislé na veřejném mínění. Z mé strany to není bitva, že bych vyjížděl na koni a chtěl za každou cenu setnout pana Rampulu. Dal jsem návrh, zdůvodnil jsem ho. Dal jsem důkazy k jeho proviněním, která považuji za závažná, a teď je na ministrovi, aby to zvážil.

ČESKÁ POZICE: Ubíraly se někdy vaše myšlenky tím směrem, že pokud Rampula zůstane ve funkci, vy naopak skončíte?

ZEMAN: Všechny otázky týkající se personálií nikdy dopředu nekomentuji vůči cizím lidem, ani vůči sobě. Takže tuto věc nechám bez odpovědi.

ČESKÁ POZICE: Už víte přesně, koho byste si přál na případně uvolněném místě?

ZEMAN: Představu mám. Ale zároveň říkám – a opět má personální zásada platí –, že dopředu tohoto člověka nechci zveřejňovat, poněvadž není zřejmé, jestli pan Rampula skončí.

ČESKÁ POZICE: A ten člověk o tom ví a s vaším plánem souhlasí?

ZEMAN: Ano.

ČESKÁ POZICE: Vlastimil Rampula v minulých dnech prohlásil, že dokumenty z kauzy IPB a další materiály, které má k dispozici týdeník Respekt, musely cíleně „utéct“ z NSZ, ne z Vrchního státního zastupitelství. Váš komentář?

ZEMAN: Já jsem byl tímto jeho tvrzením překvapený. V osobní rovině se ale skutečně nemíním bavit. Ani si přes média něco vzkazovat. Tvrdím jednu věc: jestliže o tom má důkazy, tak ať je dodá. Ta nařčení, která učinil, jsou dosti závažná. A bylo-li by tomu tak, musela by mít nějakou konsekvenci. Nechť o tom dodá důkazy. Mně to nebude vadit. Za svůj úřad ale mohu kategoricky odmítnout, že by od nás utíkaly jakékoli informace. Už jen z toho důvodu, že některé jsme vůbec neměli k dispozici.

ČESKÁ POZICE: Zhruba od konce devadesátých let se v Česku začaly vytvářet politicko-byznysové skupiny, které pravděpodobně mají vliv na justici. Tato jakási šedá zóna si podle všeho nepřeje, aby se současný systém změnil. Lidem vadí, že spousta věcí se nevyšetřuje, a když už ano, soudy trvají deset, patnáct let. A nespravedlnost je tím, co veřejnost v demokracii zřejmě nejvíc štve. Zdá se ale, že v současné vládě nemáte k řešení těchto věcí dostatečnou politickou podporu.

Každá kauza musí mít standardní průběh bez ohledu na to, jestli je to zloděj z Teska, který ukradl věc za šest tisíc korun, nebo jestli je to bohatý člověk a dokáže si zaplatit vlivné právníkyZEMAN: Tyto domněnky nedokážu ani potvrdit, ani vyvrátit. Pokud bych se přikláněl na jednu či druhou stranu, byla by to čirá spekulace z mé strany. Toho se nechci dopouštět. Navíc jsem si na začátku řekl, že chci nezávislé státní zastupitelství profesionálních státních zástupců. A nechci „justiční politiky“. Ani já se jako „justiční politik“ nemíním chovat. Z toho důvodu má vystupování nejsou politická, držím je ve věcné rovině.

Jestliže ale hovoříme o nezávislém a nestranném státním zastupitelství, tak se v té nestrannosti skrývá jedna věc, která byla zmíněna v otázce. A to je spravedlnost. Tedy že jakákoli kauza bude šetřena stejně bez ohledu na to, jaké postavení ten člověk má. Každá kauza musí mít standardní průběh bez ohledu na to, jestli je to zloděj z Teska, který ukradl věc za šest tisíc korun, nebo jestli je to vlivný člověk – úmyslně nebudu specifikovat ani skupinu –, který je bohatý, a dokáže si tím pádem zaplatit vlivné právníky. Proces musí být naprosto stejný. To je signál, který já chci vyslat a vysílám státním zástupcům: bez ohledu na to, kdo to je, dělejte to prosím vás pěkně stejně.

ČESKÁ POZICE: Podařilo se vám vybudovat si pověst člověka, který hlavu neskloní. Za těch pět měsíců, co jste ve funkci, vyvíjejí na vás politikové nebo lobbisti tlak?

ZEMAN: Já se s lobbisty nescházím, tam vysvětlovat nic nemusím. S politiky se čas od času stýkám, ale žádný tlak na mě není. Nikdo to nezkouší. Možná předem znají moji reakci.

ČESKÁ POZICE: V posledních měsících se zdá, že sice existuje policie, státní zastupitelství a soudy, ale potenciální pachatelé se nejvíc bojí finančního analytického útvaru ministerstva financí (FAÚ). Lidé hledají případné páky na tento útvar, mluvilo se o tom koneckonců na jedné z nahrávek Věcí veřejných. Kam vy sám FAÚ zařazujete do systému spravedlnosti?

ZEMAN: Je to administrativní úřad. Správní orgán, ne orgán spravedlnosti, nepatří do orgánů činných v trestním řízení. Někdy se to démonizuje, já bych byl pro normální vidění světa. FAÚ existuje léta. Má za úkol monitorovat podezřelé finanční transakce, které mu nahlásí banky. V okamžiku, kdy vám na účet měsíčně chodí dvacet tisíc korun a naráz tam přijde deset milionů, je to podezřelá finanční transakce. Musí se tím zabývat. Vyplyne-li z toho podezření ze spáchání trestného činu, kontaktují policii a ta koná dále. Pro mě je to standardní orgán, který napomáhá zjišťování možných trestných činů v rámci finančních převodů.

ČESKÁ POZICE: Podle monitoringu tisku bylo v uplynulých letech o FAÚ zmínek jako šafránu, dnes jich je mnohonásobně víc. Je to tím, že se útvar zpolitizoval?

ZEMAN: Těžko říct, myslím, že ne. Spíš se o něm dozvěděla veřejnost v rámci kauzy ProMoPro. Bohužel i pro některou odbornou veřejnost bylo překvapením, že máme FAÚ (úsměv). Najednou se zjistilo, že FAÚ má nějaké velké kompetence. Byl bych jen hrozně nerad, aby se kompetence FAÚ začaly osekávat. Je to důležitý střípek z celé mozaiky, která může vést k odhalení trestné činnosti.

ČESKÁ POZICE: V posledních měsících se znovu otevřely velké kauzy nebo se začaly řešit relikty z minulosti typu privatizace OKD. Budou mít ale policie a státní zastupitelství kapacitu, aby staré neuzavřené věci dotáhly?

ZEMAN: Kapacita musí být. Asi to není tak, že bychom my na NSZ otevírali úplně všechny případy. Kauz, které se znovu otevřely a kde proběhla kontrola skončené věci, je pár. Není to ukrutně velké číslo. Minulý rok bylo ke kontrolám skončené věci 73 podnětů. To je to, co jsme udělali třeba v takzvané kauze Drobil. Kontrol skončených věcí se udělalo 23, velká část z nich se dislokovala na vrchní státní zastupitelství. Letos zatím k těmto kontrolám máme 26 podnětů, doposud se udělaly čtyři kontroly skončených věcí. Bereme to jako relativně výjimečný prostředek.

ČESKÁ POZICE: Jak na NSZ případ exministra Pavla Drobila dopadl?

ZEMAN: Věc jsme přezkoumali a s konkrétním pokynem vrátili na příslušné státní zastupitelství. Pokyny jsem pro média nespecifikoval. Pro onoho státního zástupce samozřejmě ano, pokyny jsou navíc závazné. Už zase se jedná o „živou“ kauzu, proto věc pro média komentovat nemůžu.

ČESKÁ POZICE: To platí i pro pandury?

ZEMAN: To také nemohu komentovat, i to je živá kauza. Nicméně mohu říct, že ta věc stále běží a žádnou kontrolu skončené věci tam NSZ dosud nevykonávalo. Tuto kauzu máme v dohledu.

ČESKÁ POZICE: A v jaké fázi je případ nákupu gripenů?

ZEMAN: Pokud mám dobré informace, je to také stále ještě živá kauza.

ČESKÁ POZICE: Další věcí jsou odposlechy. Měli by mít státní zástupci možnost nařídit odposlechy pouze s dodatečným, nikoli předcházejícím svolením soudců, třeba omezeně na 48 hodin? Podobná úprava je například v Německu nebo na Slovensku.

ZEMAN: Já bych s tím neměl problém. Pokud se nastaví podmínky jako nebezpečí z prodlení a následná přezkoumatelnost soudem. Soud z toho nelze vynechat, protože jde o zásah do základní svobody, do soukromí.

ČESKÁ POZICE: Budete toto opatření navrhovat?

ZEMAN: Musela by se udělat novela trestního řádu. Vycházím z toho, že se připravuje celý nový trestní řád…

ČESKÁ POZICE: Jak to vypadá s jeho přípravou?

ZEMAN: Teď se tuším zase pracuje na jeho věcném záměru. Máte pravdu v tom, že by byla ideální situace, kdyby byl býval nový trestní řád přijatý s trestním zákonem, který je účinný už dva roky. Nestalo se. Nedá se nic dělat, jede se podle starého trestního řádu. Že si tento řád zaslouží skutečně rekodifikaci, o tom se nemusíme moc přesvědčovat. Tak to je.

ČESKÁ POZICE: Hlavní výtka právníků v naší anketě, zda by státní zástupci měli mít možnost sami povolovat odposlechy, zněla, že v situaci, kdy se zneužívají už soudně nařízené odposlechy, by byla nehorázná hloupost dávat tuto pravomoc další skupině lidí…

Při nařizování odposlechů je nutné přihlížet nejen k právům obviněných, ale i obětí a poškozenýchZEMAN: Sám si říkám, jak ti lidé budou mluvit v okamžiku, kdyby jim nedej bože někdo unesl dítě. A budou mít podezření, že někdo s určitým telefonem ho má ve své moci. A vy budete vysvětlovat, že se čeká na nařízení odposlechu. Já jsem první, kdo ctí práva obviněných. Zároveň je ale podle mě nutné přihlížet k právům obětí a poškozených. To musí zaznít. Z tohoto hlediska je také diskutabilní otázka toho, že nyní nemáme v takovém rozsahu možnost získávat údaje z telekomunikačního tajemství. Jde o ono rozhodnutí Ústavního soudu. Pochopitelně vyšetřování jde dál, jen se možná některé kauzy nedovedou do zdárného konce.

ČESKÁ POZICE: Není síla to změnit?

ZEMAN: Je to velice čerstvá věc. A vím, že ministerstvo spravedlnosti bude zpracovávat určitou změnu trestního řádu. Uvidíme, kam to povede.

ČESKÁ POZICE: Kolik z 1275 státních zástupců v České republice vás podle vašeho názoru podporuje?

ZEMAN: Nevím. Skutečně nemám představu. Je na vás, abyste to zjistili, až s nimi budete mluvit. Já si to dokážu těžko zjistit. V okamžiku, kdy se někde objeví šéf, jde upřímnost stranou. Nebudu si tady nalhávat, že všichni jsou ze mě nadšení.

O dalších záměrech Pavla Zemana si můžete přečíst také v článku: Proti korupci vystartuje elitní tým žalobců.

Počet příspěvků: 1, poslední 8.6.2011 10:15 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.