Natland Group dokončila restrukturalizaci Promineconu

Prominecon se soustředí na stavební výrobu a řízení realitního developmentu pro jednotlivé projektové společnosti Natland Group.

Finanční a investiční skupina Natland Group dokončila klíčovou fázi restrukturalizace společnosti Prominecon (dříve Navatyp), jejíž převzetí završila v létě 2010. „S restrukturalizací Promineconu jsme počítali od počátku akvizice. Osamostatnění jednotlivých segmentů by se mělo odrazit v efektivnějším řízení rizik a v jednodušším přístupu k bankovnímu financování, zejména developerských projektů,“ komentoval cíle procesu Tomáš Raška, managing partner Natland Group.

Základní pilíře podnikání společnosti Prominecon, stavebnictví, realitní development a správa nemovitostí, se od ledna letošního roku rozvíjejí v rámci ekonomicky samostatných jednotek. V roce 2011 se v další fázi restrukturalizace osamostatní provoz celé hotelové divize v samostatné společnosti. „V rámci dalších fází postakviziční integrace na jaře dále sloučíme real estate a developerské aktivity Promineconu a Natland Group do jedné větve,“ dodal Raška. Společnost Prominecon se proto nadále soustředí především na stavební výrobu a řízení realitního developmentu pro jednotlivé projektové společnosti, které jsou součástí holdingu. V současné době Prominecon zároveň jedná o převzetí další společnosti ze stavební sféry.