Náročný úkol pro novice Kubiceho: rozhýbat eurodotace

Ministerstvo vnitra sestavilo tabulku projektů, které mají zefektivnit veřejné služby, ale jsou v potížích. ČESKÁ POZICE ji má k dispozici.

Jan Kubice. Po odchodu ze služeb policie se stal spoluvlastníkem soukromé firmy zabývající se bezpečnostním poradenstvím SUB S.A. foto: © ČTKČeská pozice

Jan Kubice. Po odchodu ze služeb policie se stal spoluvlastníkem soukromé firmy zabývající se bezpečnostním poradenstvím SUB S.A.

Ministerstvo vnitra (MV), jenž je pověřené koordinací evropských dotací určených na efektivní státní správu, má vážné problémy. Vyplývá to ze zprávy, kterou minulý týden projednala vláda a již má ČESKÁ POZICE k dispozici. Konstatuje se v ní, že kvůli prodlevě v provádění projektů hrozí výpadek několika set milionů korun. Ohrožené jsou peníze ze dvou operačních programů – Integrovaného operačního programu (IOP) a Lidských zdrojů a zaměstnanosti (LZZ). Vnitro se brání. Hlavní odpovědnost za plnění cílů projektu prý vždy nese jeho realizátor – v tomto případě státní instituce, kraje a obce.

Nedostatky

Pikantní na celé záležitosti je, že zmíněné unijní prostředky jsou určené na rozvoj takzvané Smart Administration, tedy na lepší výkon veřejné správy. „Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně,“ je napsané na webových stránkách MV, které má projekt Smart Administration na starosti. Realita je však jiná. Vládní materiál ukazuje odvrácenou stranu státní správy. Uvádí seznam více než 20 projektů, v nichž byly identifikovány následující potíže:

 • chybně provedená výběrová řízení;
 • nedostatečná personální kapacita projektových týmů;
 • nedodržení harmonogramu provedení projektů;
 • neschopnost předložit žádosti o platbu v plánovaných objemech;
 • nedodržování pravidel vytčených v podmínkách poskytnutí finančních prostředků;
 • nedostatečná komunikace jednotlivých útvarů v rámci organizace daného příjemce;
 • nedostatečná komunikace příjemce se zprostředkujícím subjektem.

Výčet nedostatků zaráží i vzhledem k objemu evropských dotací, jež nejsou plně využity. Vady byly zjištěny u 22 projektů a za více než 3,3 miliardy korun. Navzdory tomu není dle úřadu premiéra Petra Nečase nutné v tuto chvíli hledat viníky. „Kdo ponese odpovědnost za případné zastavení čerpání prostředků z fondů, nebo jejich omezené čerpání, je v tuto chvíli předčasné určovat. Byla identifikována rizika a nyní je nejen na ministerstvu vnitra, ale i na jednotlivých žadatelích a příjemcích dotací, aby urychleně nedostatky odstranili,“ uvedl pro ČESKOU POZICI Jakub Stadler z Úřadu vlády. Půjde tedy o jeden z prvních úkolů nového ministra vnitra Jana Kubiceho.

K čemu to je?

Mnoho lidí nic nenapadne, pokud se před nimi rozproudí debata o Smart Administration a o strukturálních fondech. Zasvěcenci však vědí, že jde o projekty za miliardy korun, jež slouží k vybudování šesti základních registrů, tedy informačních databází. Jejich propojením se má docílit stavu, kdy občan nebude muset pendlovat mezi úřady. Údaje, které o něm stát povede, budou navíc odrážet aktuální stav a poskytovat ochranu. Například pokud se přestěhujete a změníte trvalou adresu, mělo by vám teoreticky stačit oznámení pouze na jednom úřadě. Ostatní instituce zaregistrují změnu automaticky.

Vady byly zjištěny u 22 projektů a za více než 3,3 miliardy korun

Ze šesti základních registrů však známe k dnešnímu dni jen tři realizátory. MV se shoduje s ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), které dohlíží na čerpání fondů, že vinna jsou výběrová řízení zpochybněná Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. MMR a experti dodávají, že část viny má i časté střídání vládních priorit a komunální volby.

Úředníci se sice dušují, že se vše zvládne a že běží nápravný proces. Není ale jisté, zda od poloviny příštího roku, kdy je naplánován ostrý start registrů, začne celý systém skutečně fungovat.

 • Registr obyvatel – ministerstvo vnitra
 • Registr osob (realizátor Adastra) – Český statistický úřad
 • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – RUIAN (realizátor GC Systém) – Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Registr práv a povinností – ministerstvo vnitra
 • Převodník identifikátorů fyzických osob – Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Informační systém základních registrů (realizátor AutoCont) – ministerstvo vnitra

Aby se registry a efektivní státní správa proměnily z efektních powerpointových prezentací ve fungující systém, bude nutné odstranit mnoho problémů. Z materiálu ministerstva vnitra vyplývá, že se zcela zbytečně prodlužuje administrace žádostí o platbu, vznikají nezpůsobilé výdaje a posunuje se realizace. Tím je vážně ohrožena částka na projekty centrální správy.

Problémy s čerpáním z fondů také potvrzují, že názor vnitro rovná se policie, je mylný. Ve skutečnosti jde o mnohem širší problém. Podstatnou součástí aktivit tohoto resortu je totiž komunikace s různými složkami státu a řízení nemalých toků peněz.