Nagygate: Nad vojenskými zpravodajci se stahují mraky

„Kvalitu“ nových důkazů ve prospěch obžalovaného zpravodajce Jana Pohůnka komentuje Jan Schneider.

foto: © montáž ČESKÁ POZICE, Alessandro Canu, foto ČTKČeská pozice

Obhájci vojenského zpravodajce Jana Pohůnka, obviněného v kauze Nagygate (neboli trochu lechtivě „Jak Jana Nagyová zneužila vojenské zpravodajství“), předložili nové důkazy ve prospěch svého klienta. Deník Insider je popsal a z jejich velmi sporné kvality můžeme vysoudit, že to ti zpravodajci asi mají nahnuté.

  • Geolokace

Obhajoba prý již před časem požádala, aby byly získány příslušné údaje z buněk provozovaných operátory mobilních telefonů z doby, kdy se podle obžaloby měla uskutečnit schůzka tří obžalovaných (Milana Kovandy, Jana Pohůnka, Jany Nagyové). Jejich vyhodnocením si obhajoba slibovala získat důkazy k vyvrácení tvrzení obžaloby o uskutečnění oné trilaterální schůzky.

Vypadá to, že obhajoba chtěla jen hromadit bezcenné návrhy...Věc však má háček. Vyhodnocení údajů telekomunikačního provozu může přinést pouze poznatek o tom, kde a kdy se který mobil připojil na kterou buňku, komu, kdy a jak dlouho volal. Nebyl-li z něj však v inkriminovanou dobu legálně pořízen odposlech obsahu hovoru, nelze se z nich dozvědět, kdo ten mobil nesl. Identifikovaný hlas by pak mohl sloužit jako důkaz pouze v případě, kdy by se vyloučilo, že hovor mohl být předehrán.

Další věc je trochu až stupidní. Požadované údaje již nebyly k dispozici, protože operátoři je uchovávají pouze půl roku. Cožpak to nejvyšší představitelé vojenského zpravodajství svým obhájcům nevysvětlili, že je zbytečné o ně žádat? Vypadá to, že obhajoba chtěla jen hromadit bezcenné návrhy, aby vzbudila dojem, kolik důkazů jen nešťastnou shodou okolností nemohlo osvědčit nevinu jejich klientů.

  • Kniha jízd

Konání tytéž schůzky hodlá obhajoba vyloučit pomocí zápisů z knih provozu služebních vozidel zpravodajců Kovandy a Pohůnka. Vážnost těm důkazům má dodat zřejmě něco jako prohlášení, že ty knihy provozu vyplňovali přesně podle předpisů a podle pravdy, a na to „čestné pionýrské“.

Dobrý operativec musí umět absolvovat zálet ve služebním vozidle za svou milou, a být přitom současně dáván inspekcí za vzor služební pečlivosti a okolím za příklad manželské věrnosti. Musí však svých kamuflážních schopností používat výhradně ve prospěch služby, v tom je celá pointa zpravodajské činnosti. Když překročí určitou hranici, většinou něco poplete. Především však ztratí étos té práce, měl-li ovšem kdy jaký. Pak mu ale nelze věřit vůbec nic.

  • Kýmkoliv úkolovaný zpravodajec?

Obhajoba zadala přinejmenším jednu otázku Antonínu Víchovi, znalci v oboru „zařízení národní obrany a bezpečnosti“ (ať už to znamená cokoliv): „Je vyloučeno, aby pracovník Úřadu vlády, nebo premiéra, zadal úkol Vojenskému zpravodajství jménem premiéra?“ Znalcovu odpověď je nutno ocitovat tak, jak ji cituje Insider: „Ne, je to normální praxe v běžném vojenském životě, že se úkoly a rozkazy vydávají i prostřednictvím třetích osob.“

Znalec to dokládá příkladem z praxe, když údajně při návštěvě tehdy premiéra Miloše Zemana u praporu SFOR v Bosně a Hercegovině on sám dostával veškeré úkoly k pobytu premiéra od pracovníka Úřadu vlády.

To druhé ouvej se týká jedné okolnosti, kterou znalec musel do odpovědi uvést, jinak by si zasloužil být vyškrtnut ze seznamu znalcůAvšak dvakrát ouvej! Ten použitý příklad je – řečeno jeho vlastními slovy – z dob jeho působení u rozvědky! A jelikož už předtím použil výraz „v běžném vojenském životě“, je jasné, že působil u vojenské rozvědky. Použití jeho posudku u soudu může být zabráněno námitkou o podjatosti.

To druhé ouvej se týká jedné okolnosti, kterou znalec musel do odpovědi uvést, jinak by si zasloužil být vyškrtnut ze seznamu znalců. Tou okolností je nezbytný rozkaz od příslušného služebního funkcionáře, že po dobu premiérovy návštěvy bude poskytovat operativní součinnost jeho doprovodu. Každopádně k součinnosti musel být určen konkrétní pracovník Úřadu vlády. Znalec tehdy jistě neposlouchal každého úředníka z Úřadu vlády!

I takovéto uspořádání věcí by bylo myslitelné ve vztahu premiéra Petra Nečase vůči Vojenskému zpravodajství. Muselo by být však oficiálně dojednáno – a především, muselo by být administrováno v souladu s předpisy. A paní Nagyová by musela mít bezpečnostní prověrku, což se dá docela jednoduše ověřit. A jestli ji neměla a expremiér i ona budou trvat na tom, že to takto praktikovali, měli by být všichni zúčastnění stíháni za ohrožení utajovaných informací.

  • Kalení vody

To je zřejmá pracovní metoda obhajoby, ilustrativně pojednaná v bodě týkajícím se „nuancí vojenské operativy“.

Ve znaleckém posudku se prý nalézá pojednání o „trase obrany proti sledování“ (TOPS) a „obraně proti sledování“ (OPS). Deník Insider tuto pasáž uzavírá douškou, že jde o „sledování a kontrasledování“.

Chtějí-li obvinění mást „ochranou proti sledování“, musela by se podle jejich legendy týkat tehdejší Nečasovy manželkyTato douška je však chybnou (anebo úmyslně zavádějící) pointou obhajoby. Oba zmíněné pojmy se totiž týkají pouze „obrany proti sledování“, v jejímž rámci je též možno použít předem připravenou „trasu obrany proti sledování“. Po ní „očišťovaný“ operativec projde, a někdo jiný sleduje, zda za ním nejsou „stíny“.

Nic z toho se však netýká vlastního aktivního sledování. A co je nejdůležitější ze všeho, chtějí-li obvinění mást „ochranou proti sledování“, musela by se podle jejich legendy týkat tehdejší Nečasovy manželky. Ta by musela absolvovat onu trasu proti sledování úmyslně! To znamená, že by musela být instruovaná, že by musela o celém tomto cirkuse vědět. I to lze jednoduše zjistit.

Znalec Antonín Vícha se však z odpovědi vysmekl. Prý byly tyto pojmy do vojenského zpravodajství zavedeny „až v pozdější době“ (!) a jejich současnou definici nezná, a tak se k věci nevyslovil. Zřejmě se nechtěl kompromitovat více, než bylo nutné.

Obžaloba má k problematice sledování a kontrasledování policejní expertízu, s níž obhajoba nesouhlasí, protože policisté prý nemohou „objektivně posoudit nuance vojenské operativy“.

Nu, počkáme si, jaké porozumění bude mít pro tyto „nuance“ soud.