Nadační fond proti korupci udělí granty na investigativní projekty

Součástí úspěšného řešení by mělo být i poskytnutí důkazů, které povedou k podání trestního oznámení.

Karel Janeček vzal doslova všechny ty proklamace o svobodách a občanské společnosti a začal se podle toho chovat. foto: Česká PoziceČeská pozice

Karel Janeček vzal doslova všechny ty proklamace o svobodách a občanské společnosti a začal se podle toho chovat.

Nadační fond proti korupci začal přijímat žádosti o granty, jejichž cílem bude odhalení korupce ve veřejné správě. Součástí úspěšného řešení by mělo být i poskytnutí důkazů, které povedou k podání trestního oznámení.

„Za účelem redukce nezměrné korupce v naší zemi je nutné, aby korupční činnost přinášela velká rizika. Naším cílem je usvědčit co nejvíce pachatelů této nejhorší formy krádeže,“ uvedl Karel Janeček, iniciátor založení fondu a jeden z jeho donátorů. „Budeme usilovat, aby byly důkladně prošetřeny významné korupční kauzy, a dbát, aby nebyly jako vždy zameteny pod koberec,“ doplnil.

Žádosti o granty včetně rozpočtu projektu je možné zasílat na e-mailovou adresu info@nfpk.cz nebo doručit osobně či poštou do sídla fondu, Tržiště 13, 118 00 Praha 1. Zprávy i obálky je třeba označit heslem GRANT.

Potíže při registraci

Vznik Nadačního fondu proti korupci se potýkal s problémy. Vyšší soudní úřednice jej nejprve nechtěla registrovat, neboť měla pochyby o obecné prospěšnosti protikorupčních aktivit fondu a akademické kvalifikaci členů orgánů. Ve správní radě fondu zasedají kromě Janečka, který je předsedou, pivovarník Stanislav Bernard, herec a moderátor Jan Kraus, ekonom Tomáš Sedláček a bývalý šéf rozvědky Karel Randák.

Cílem fondu je podpora odhalování korupční činnosti s významným ekonomickým dopadem na veřejnou správu, podpora projektů odhalujících korupci, snaha o „dotahování“ zveřejněných případů korupce do konce a podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti. Laureáty prvních cen za veřejné odhalení korupce se stal Libor Michálek, bývalý ředitel Státního fondu životního prostředí, který odstartoval kauzu Drobil, a právník Ondřej Závodský, jenž upozornil na netransparentní zadávání zakázek v Zařízení služeb ministerstva vnitra.