Mýto po roce 2016? Žák přesunul odpovědnost na dalšího ministra dopravy.

Resort vypracoval koncepci mýta poté, co skončí smlouva s firmou Kapsch. Rozhodnutí, které komunikace budou zpoplatněny, v ní ale nenajdeme.

foto: © montaž ČESKÁ POZICE, Alessandro Canu, foto ČTK/Šulová KateřinaČeská pozice

V Česku je na všechno spousta času. Ministerstvo dopravy mělo již do loňského listopadu předložit vládě koncepci výběru mýta po roce 2016, kdy skončí smlouva se současným provozovatelem, firmou Kapsch. Připravit požadovaný materiál se však podařilo až nyní. Vláda o něm bude jednat ve středu 4. prosince.

Žádný převrat nebo zásadní rozhodnutí ale nečekejme. Materiál totiž představuje jen jakési „summary“ možných řešení a nastiňuje harmonogram jednotlivých kroků. Uvěřit, že vytyčené termíny budou skutečně splněny, ale vyžaduje notnou dávku optimismu. Nástupce Zdeňka Žáka bude muset koncepci mýtného řešit jako prioritu.

V Žákově koncepci odpověď na to, za co a jakým způsobem se bude mýto vybírat po roce 2016, nenajdemeNečasova vláda začátkem července loňského roku uložila ministru dopravy předložit Koncepci výběru mýta po roce 2016 do konce listopadu 2012. Jenže tehdejší šéf resortu Pavel Dobeš materiál nepředložil, 3. prosince odstoupil a nahradil ho Zbyněk Stanjura. Ten požádal o posunutí termínu nejprve na konec března letošního roku, poté do konce června. Ani Stanjura ale koncepci do vlády nepřipravil. Spolu s ostatními ministry Nečasova kabinetu podal demisi a 10. července ho ve funkci vystřídal Zdeněk Žák. Ten sice koncepci do vlády poslal, ale jak bylo již zmíněno, odpověď na to, za co a jakým způsobem se bude mýto vybírat po roce 2016, v ní nenajdeme.

Pět okruhů otázek

V koncepci se konstatuje, že má-li být od začátku roku 2017 spuštěn nový mýtný systém, nebo ten současný bude zajišťovat nový provozovatel, je nezbytné včas rozhodnout, jaké varianty jsou optimální.

  1. Rozsah zpoplatněné sítě – V současné době jsou zpoplatněny dálnice, rychlostní silnice a vybrané úseky silnic I. třídy. Možností je, že i po roce 2016 se toto portfolio komunikací, na němž se vybírá mýto, rozšíří pouze o nově dobudované silnice. V úvahu ale také připadá, že se zpoplatní dalších zhruba tisíc kilometrů silnic I. třídy. Variantou, s níž ministerstvo dopravy též pracuje, je zpoplatnění všech silnic I. třídy nebo i vybraných úseků silnic II. a III. třídy, či zpoplatnění všech silnic II. a III. třídy.
  2. Forma zpoplatnění – Je nutné rozhodnout, zda se bude vybírat mýto na základě skutečně ujeté vzdálenosti (takzvané výkonové zpoplatnění), či na základě doby, po kterou je předplaceno právo užívat zpoplatněné komunikace (časové zpoplatnění), nebo zda se využije kombinace obou metod.
  3. Příjemce peněz – Odpovědět bude nutné na otázku, kdo bude příjemcem peněz získaných z mýta a zda bude zpoplatnění komunikací podléhat dani z přidané hodnoty.
  4. Parametry budoucího systému výběru mýta – Do tohoto okruhu spadá například vyřešení otázky, zda poskytovatel mýta bude mít za úkol připravit systém, jehož vlastníkem bude stát, nebo zda si stát objedná zajištění služby, tedy výběr mýta.
  5. Dopad do legislativy – Je zřejmé, že po určení principů zpoplatnění komunikací bude nutné identifikovat, které zákony bude v této souvislosti nutné upravit.
Možné je všechno

V Žákově koncepci se uvádí, že o těchto pěti okruzích otázek bude rozhodovat vláda. Jenže ministerstvo dopravy se postavilo do role chytré horákyně. Pokud bude na vládě schváleno usnesení, které spolu s koncepcí mýta po roce 2016 předkládá ministerstvo dopravy, ministři v něm odhlasují:

„variantu přípravy technicko-organizačního řešení budoucího systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací po roce 2016 ve stávajícím rozsahu zpoplatnění dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I. třídy včetně nově vybudovaných úseků rozšířeném o celou síť silnic I. třídy a umožňující rozšíření na komunikace dalších tříd a kategorií, přičemž aplikace výkonového zpoplatnění nevylučuje možnost použití časového zpoplatnění na části dopravní infrastruktury.“ Možné tak jsou vlastně všechny varianty.

Na to ostatně i v rámci připomínkového řízení upozornilo ministerstvo financí. „Předkladatel by se měl v materiálu přiklonit k jedné z navrhovaných variant a tu doporučit vládě ke schválení. Toto doporučení by se pak mělo opírat o argumentaci, která tuto volbu podporuje,“ píšou z financí.

Jak se ministerstvo dopravy „staví“ ke koncepci mýta, najdeme v závěru předkládací zprávy:

„Vláda svým rozhodnutím schválí především přípravu samotného technicko-organizačního řešení budoucího systému zpoplatnění pozemních komunikací po roce 2016, to znamená, že v současné době nedojde ke stanovení konečného rozsahu zpoplatněných pozemních komunikací po roce 2016, ale bude umožněno nalezení vhodných nástrojů k tomu, aby po roce 2016 v ČR existoval systém elektronického mýta schopný dle požadavků vlády flexibilně zpoplatnit příslušné kategorie pozemních komunikací.“

Časový harmonogram

Posuňme se k časovému harmonogramu, který koncepce nastiňuje:

  • Nejpozději do konce čtvrtého čtvrtletí 2013 rozhodnout o cílové variantě zpoplatnění pozemních komunikací v ČR pro období od roku 2017.
  • Nejpozději do konce drudého čtvrtletí 2014 by měly být navrženy úpravy právních předpisů. Ve stejné lhůtě by měl být vybrán projektový manažer, který by měl připravit zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na nového poskytovatele mýta.
  • Nejpozději do konce prvního čtvrtletí 2015 by měl být vypsán tendr na dodávku nového mýtného systému, respektive na nového provozovatele mýtného systému. Vítěz soutěže by měl být známý do konce roku 2015.

„Pokud nebudou výše uvedené milníky včas splněny, není možné garantovat, že budou ke dni 1. 1. 2017 v potřebném rozsahu zajištěny technické, organizační, procesní, právní a legislativní podmínky pro výběr mýtného. S realizací kroků vedoucích ke splnění výše uvedených milníků je proto nutné začít neprodleně,“ konstatuje se v Žákově koncepci.

Připomeňme, že zatím nebylo rozhodnuto ani v jednom z pěti základních okruhů otázek. V usnesení, o němž budou hlasovat ministři, je uloženo ministru dopravy vyhlásit do konce letošního roku výběrové řízení na projektového manažera a předložit vládě návrh na složení řídicího výboru pro přípravu zadávací dokumentace soutěže na dodavatele systému mýta po roce 2016.

Času zbývá málo

Vítěz by měl mít na přípravu spuštění nového systému či přebrání toho současného zhruba rok. Kratší doba se odrazí ve vyšší ceně.Je pouze zdáním, že do 1. ledna 2017 zbývá stále hodně času. Vzpomeňme na rok 2005, kdy byla vyhlášena soutěž na současného provozovatele mýta. Stát požadoval, aby byl celý systém připraven během dvanácti měsíců. Jenže kvůli průtahům na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla smlouva s vítěznou firmou Kapsch podepsána až v březnu 2006 a doba před plánovaným spuštěním mýta se zkrátila z dvanácti na devět měsíců. Stát proto musel v mnohém ustoupit firmě Kapsch za příslib, že stihne postavit systém ve zkráceném termínu.

Lze očekávat, že vzhledem ke komplikovanému smluvnímu vztahu mezi státem a Kapschem, ke smlouvě bylo uzavřeno několik dodatků, které jsou tajné, bude příprava soutěže náročná a hrozí i vysoké riziko, že se neúspěšní účastníci tendru budou odvolávat. V úvahu je ale nutné brát i to, že vítěz tendru by měl mít na přípravu spuštění nového systému či přebrání toho současného zhruba rok. Pokud bude tato doba kratší, odrazí se to ve vyšší požadované ceně.

Je bez diskusí, že kvůli střídání ministrů dopravy promrhal resort již rok přípravou samotné koncepce, vyjdeme-li z původního rozhodnutí Nečasovy vlády předložit materiál do konce loňského listopadu. Ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák ale věc kupředu příliš neposunul. Místo aby předložil konkrétní zprávu o tom, jak bude vypadat zpoplatnění komunikací po roce 2016, dodal ministrům soubor více či méně uvěřitelných a proveditelných variant.

Lze proto nabýt dojmu, že ministr dopravy spíše předkládá příspěvek do diskuse coby nezúčastněný pozorovatel, který je připraven k ledasčemu, jen ne k tomu, aby vybral nejsprávnější řešení, rozhodl o něm, představil je vládě a následně uskutečnil.

Ministr v demisi Zdeněk Žák miluje světla televizních kamer. Přijmout odpovědnost za věcnou a ekonomickou správnost svých rozhodnutí spojených s jeho pozicí ministra a člena vlády se mu ale viditelně nechce.

Počet příspěvků: 2, poslední 5.12.2013 09:33 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.