Musel Hašek získat titul JUDr. zrovna ve Sládkovičovu?

Jaké – a jak prestižní – vzdělání se sluší očekávat u potenciálního budoucí českého premiéra či ministra?

Michal Hašek (ČSSD) není bez šance v reálném čase zastupovat Českou republiku ve funkci premiéra, a proto by měl mít vzdělání, jež nevyvolává pochybnosti o kvalitě, regulérnosti a reprezentaci našeho školství. foto: © ISIFAČeská pozice

Michal Hašek (ČSSD) není bez šance v reálném čase zastupovat Českou republiku ve funkci premiéra, a proto by měl mít vzdělání, jež nevyvolává pochybnosti o kvalitě, regulérnosti a reprezentaci našeho školství.

Michal Hašek je jihomoravským hejtmanem a žhavým kandidátem na předsedu ČSSD. A tento profesionální mladý politik od kolébky získal dle sdělení médií v řádném rigorózním řízení titul JUDr. – doktora obojího práva. Obdržel jej k dřívějšímu magisterskému titulu z řádného studia na prestižní Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Ta se oprávněně honosí značným renomé, jež je srovnatelné s pražskou Právnickou fakultou Univerzity Karlovy (PF UK). A honosila se značnou a navíc svébytnou pověstí bašty pozitivního práva i za první republiky. Absolventu hrdému na svou almu mater by určitě bylo ctí získat vyšší právní titul na téže fakultě nebo na srovnatelném či ještě prestižnějším institutu.

Žádná prestižní fakulta

V Brně však Michal Hašek titul doktora obojího práva nezískal. Prý kvůli mnoha obročím v tomto městě včetně univerzity. Lze pochopit, že v rámci brněnské folklorní tradice nemohl tento titul získat v Praze u „Cajzlů“ – určitě tomu tak není, ale připusťme tuto možnost. Pomineme-li z delikátních důvodů plzeňskou líheň právních titulů, je k dispozici Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, což je stále na Moravě. Ta byla dle svých webových stránek založena již v 16. století a její právnická fakulta právě oslavila 20. výročí úspěšné činnosti.

U mladého politika s ambicí na předsedu opoziční ČSSD, jež chce zvítězit v parlamentních volbách, a pokud se jí to podaří, pak i s ambicí na českého premiéra, jde o přijatelný postup v akademických hodnostech a jejich kvalitě. Měl by však respektovat důstojnost voličů. Zaslouží si totiž řádně diplomovaného potenciálního státníka.

U funkcionářů ČSSD a ODS se stalo jistou tradicí zamířit kvůli rigorózním zkouškám na druhořadé školy

I předseda vlády za minulého režimu Lubomír Štrougal musel projít rigorózním řízením a titul JUDr. získat na prestižní domácí PF UK. A tehdejší informovaná veřejnost věděla, že to bylo až napodruhé, z čehož měla škodolibou radost. Bylo to však řádně, důstojně a reprezentativně. U mladé naděje ČSSD tomu tak nebylo.

Příklad s hodinkami

Michal Hašek zvolil cestu nejmenšího úsilí a rigorózní zkoušku splnil na neznámé fakultě v městečku Sládkovičovo na Slovensku, jež je pro tamní národnostní maďarskou většinu Diószegem. Tuto vysokou školu navíc řídí sociálnědemokratičtí Haškovi kamarádi ze slovenské strany Smer.

Vysoká škola v Sládkovičove má sice relativně lepší renomé než plzeňská právnická fakulta, ale jak sama uvádí na svých webových stránkách, je regionálního významu. Vznikla v roce 2005, má tři fakulty – sociálních studií, veřejné politiky a správy a práva Janka Jesenského –, dvě katedry a tři ústavy. Nepřísluší nám hodnotit úroveň školy, ale o její prestižnosti vypovídají už internetové stránky, například aktuální „príhovor rektora“ z roku 2009. Ale pro Haška mohla být nejdůležitější poznámka pod čarou, kterou lze objevit až po pozorném pročtení webových stránek: Poskytujeme rigorózní zkoušky pro JUDr.

V minulosti se mě můj šéf v centrální bance na služební cestě ve Švýcarsku zeptal, jaké nové hodinky by si měl pořídit. Moje odpověď sice nebyla hodinkově znalá, ale, domnívám se, státně a národně reprezentativní: „Buď československé Primky, nebo kvalitní švýcarské hodinky bez diamantů a nikoli zlaté.“ Předseda Státní banky československé, který zastupuje národní centrální banku a tím i Československo, si nemůže žádné jiné dovolit. Nikoli japonské, i když kvalitní, ani žádný falzifikát. Za touto odpovědí si stále stojím. Ostatně, současný český prezident má české zlaté Primky.

Patřičné vzdělání

Přál bych si jako volič a občan tohoto státu, aby politik, který není bez šance v reálném čase zastupovat Českou republiku ve funkci premiéra, měl vzdělání, jež nevyvolává ani stín pochybnosti o kvalitě, regulérnosti a reprezentaci našeho školství. V případě druhé varianty „švýcarských hodinek“ to jsou prestižní právnické západní fakulty, například Harvardovy, Heidelberské či Londýnské univerzity. A žádné jiné!

U funkcionářů ČSSD a ODS se stalo jistou tradicí zamířit kvůli rigorózním zkouškám na druhořadé a problematické školy. Dnes by tomu tak být nemělo. Jihomoravský hejtman Hašek by měl namísto rozesílání své doktorské práce k dodatečným posudkům na uvedené české právnické fakulty otestovat vlastní znalost právnictví a státnictví na jedné z nich v řádné rigorózní zkoušce. A nic jiného!

Počet příspěvků: 2, poslední 6.4.2011 06:52 Zobrazuji posledních 2 příspěvků.