Mizerný zákon o úřednících = ohrožení evropských dotací

MMR varuje, že zákon o úřednících nepřinese odpolitizování státní správy, což může ohrozit čerpání evropských dotací od začátku roku 2014.

foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

V polovině příštího týdne se Česko dozví, jak pohlíží Evropská komise na návrh zákona o úřednících, jehož předkladatelem je ministerstvo vnitra. Pokud komise dojde k nepříznivému závěru, může být od začátku příštího roku ohroženo vyplácení evropských peněz. O tom, že takové riziko skutečně hrozí, informovalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Úřad vlády.

Ministerstvo, pod které spadá agenda spojená s evropskými dotacemi, přitom nevylučuje, že Evropská komise k zákonu výhrady mít bude. A varuje: „Pokud zákon, tak jak je navrhován, nebude Evropská komise vnímat jako splnění doporučení, bude nezbytné do konce roku 2013 její případné připomínky zapracovat, a to s předpokládanou účinností od 1. ledna 2014. V opačném případě nelze vyloučit riziko ohrožení možnosti čerpání z fondů ESIF (Evropské strukturální a investiční fondy – pozn.red.) v programovém období 2014 – 2020,“ tvrdí mluvčí MMR Jana Jabůrková.

Ministerstvo pro místní rozvoj: „Nelze vyloučit riziko ohrožení možnosti čerpání z fondů ESIF v programovém období 2014 – 2020.“

A dodává: „Byť MMR oceňuje zásadní kvalitativní posun v rámci přípravy návrhu zákona o státních úřednících, zároveň musí vyjádřit určitou pochybnost, zda návrh v předkládané podobě splňuje efektivní cíle, které jsou od něj očekávány, tedy zejména odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci státní správy. O námi vnímaných rizicích a možných dopadech jsme již informovali příslušné rezorty a Úřad vlády.“

Evropská komise stanovila přijetí kvalitního zákona o státní službě za tak zvanou ex-ante kondicionalitu, tedy podmínku pro výplatu evropských fondů pro programovací období 2014 – 2020. V materiálu nazvaném Stanovisko útvarů Komise k přípravě dohody o partnerství a programů v České republice na období 2014 – 2020 doporučila Evropská komise „k zlepšení stability a účinnosti veřejné správy a zabránění nesrovnalostem rychle přijmout a zavést zákon o veřejné službě“.

Komise v dokumentu přímo deklaruje nutnost schválení služebního zákona vyhovujícího evropským standardům, který zajišťuje transparentní výběr zaměstnanců a chrání jejich nezávislost. Komise ale jednotlivým členským státům EU podrobně neurčuje, jak by měl zákon upravující postavení úředníků vypadat.

Bude Evropská komise spokojena?

V rámci připomínkového řízení, jehož účastníky byla ministerstva a další státní instituce, se opakovaně objevily výhrady, že to, co Evropská unie od normy očekává, návrh zákona o úřednících v předložené podobě nesplňuje. Doplňme, že nejde o zbytečné byrokratické výmysly unie, ale o zásadní opatření, která by měla odpolitizovat státní správu, zvýšit její profesionalitu a efektivitu.

Nejčastěji se ve výhradách opakovalo, že předložený návrh zákona nezajistí odpolitizování státní správy, protože není jednoznačně určena hranice mezi politickými a úřednickými místy, nezajistí profesionalizaci státní správy, její transparentnost a stabilizaci.         

Chybí kariérní řád, tedy motivační podmínky pro setrvání ve státní správě. A je umožněno netransparentní odměňování vybraných úředníků.

Návrh zákona stanovuje řadu pravidel a povinností pro státní úředníky (úřednické zkoušky, vzdělávání, hodnocení), chybí ale jejich kompenzace. Jen stěží lze za dostatečný benefit považovat jeden týden dovolené navíc či ošatné ve výši šesti tisíc korun, které se však kvůli úsporným opatřením nebude vyplácet plošně. Chybí kariérní řád, tedy motivační podmínky pro setrvání ve státní správě. A je umožněno netransparentní odměňování vybraných úředníků.

Je pravděpodobné, že ve stejné době, kdy se dozvíme názor Evropské komise a kdy budou schválena doporučení Evropské rady jednotlivým členským státům, bude se návrhem zákona zabývat česká vláda. Ozývají se hlasy, že i přes množství sporných bodů v návrhu, se hlavně ODS snaží, aby byl kabinetem schválen a poslán do Sněmovny.

Jak pohlíží na návrh zákona ministerstvo financí, pod které spadá auditní orgán evropských dotací? Neobává problémů v čerpání evropských dotací? Z Kalouskova resortu přišla vyhýbavá odpověď. „Ministerstvo financí nemá ve zvyku vést připomínkové řízení přes média. Nejprve bychom je rádi vypořádali přímo s předkladatelem a na jednání vlády,“ konstatoval mluvčí Jakub Haas.

V Česku jsme již zvyklí na nekvalitně zpracované zákony, které se v lepším případě ihned po schválení novelizují, v horším se na normy pohlíží jako na paskvil, se kterým se holt nedá nic dělat. Tentokrát všam může do věci velmi razantně vstoupit Evropská komise, pokud natvrdo řekne, že materiál z vnitra prostředí ve státní správě nijak nevylepšuje. Ostatně to neoficiálně přiznávají i ministerští úředníci. Ministr vnitra Jan Kubice poněkud záhadně prohlásil v pořadu Otázky Václava Moravce, který Česká televize vysílala 21. dubna, že odpolitizování státní správy nezaručuje „kromě vesmírný lodi vůbec nic.“ Co na tento argument řekne Evropská komise?

Počet příspěvků: 1, poslední 21.5.2013 08:51 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.