Místopředseda pirátů nedostal informace. Žalovaný: Prezident republiky.

Dle advokátky Hany Marvanové, jež zastupuje Jakuba Michálka, jsou tvrzení Hradu k amnestii nepravdivá a utajování jejích autorů nevhodné.

foto: © ČESKÁ POZICE, Alessandro CanuČeská pozice

Advokátka místopředsedy České pirátské strany Jakuba Michálka Hana Marvanová podala dnes, ve středu 13. února, k Městskému soudu v Praze žalobu na prezidenta republiky Václava Klause, kterou má ČESKÁ POZICE k dispozici. „Nebyly poskytnuty informace týkající se přípravy amnestie, což je v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím a v rozporu s článkem 17 Listiny základních práv a svobod, dle kterého jsou státní orgány a orgány území samosprávy povinny poskytovat informace o své činnosti,“ sdělila Marvanová ČESKÉ POZICI.

Jakub Michálek požádal Kancelář prezidenta republiky o následující informace

  • Které všechny osoby a orgány se podílely na přípravě textu rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. 1. 2013? Michálkovi šlo jak o osoby, které se podílely na určení rozsahu amnestie v jednotlivých článcích, tak o osoby, které tento pokyn provedly a text rozhodnutí sepsaly.
  • Které všechny osoby a orgány měly přístup k textu amnestie nebo k informaci o rozsahu amnestie před tím, než byla zaslána předsedovi vlády ke kontrasignaci, a to postupně podle času?   

Hrad však požadované informace neposkytl a dle Michálka neuvedl žádný právní důvod, proč by neměly být poskytnuty, ani že by takové informace neexistovaly, ani že by byl dán zákonný důvod pro jejich odepření. Marvanová je přesvědčena, že následkem tohoto, dle ní nezákonného rozhodnutí, byl žalobce neoprávněně zkrácen na svém ústavně zaručeném právu na informace.

Proto se společně s místopředsedou pirátů Michálkem domáhá toho, aby bylo rozhodnutí Kanceláře prezidenta zrušeno v celém rozsahu. „Je to jednoznačné. Jsme přesvědčena, že prezident jako jakýkoliv jiný povinný subjekt musí plnit informační povinnost. Informace poskytnuty nebyly,“ konstatuje Marvanová s tím, že utajování autorů amnestie je naprosto nevhodné a vyvolává zbytečné spekulace.

O tématu jsme podrobně informovali v článku:

Spor o autorství

Kancelář prezidenta republiky ve svém rozhodnutí o odmítnutí Michálkovy žádosti uvádí, že jediným autorem amnestie je Václav Klaus. „Tvrzení, že autorem rozhodnutí o amnestii je pouze prezident, je zjevně nepravdivé, neboť z formy dokumentu vyplývá, že jde o dokument psaný právníkem. Žadatel se tudíž s touto nepravdivou odpovědí nemůže spokojit,“ míní advokátka Marvanová. A dodává, že v uplynulých týdnech i spolupracovníci prezidenta v médiích připustili, že se na amnestii podílelo více osob.

Kancelář prezidenta republiky ve svém rozhodnutí o odmítnutí Michálkovy žádosti uvádí, že jediným autorem amnestie je Václav Klaus

Vzhledem ke končícímu mandátu Václava Klause Michálek a Marvanová požádali pražský městský soud o takzvané přednostní projednání. Obávají se totiž, že pokud by soud rozhodoval o věci v pořadí, ve kterém žalobu dostal, byla by reálná možnost Michálka domoci se požadovaných informací prakticky zmařena. Informace jsou totiž úzce spojené s osobou povinného subjektu, jímž je Václav Klaus, jeho mandát však končí v podstatě 7. března 2013.

Žalobce se domnívá, že nově zvolený prezident republiky Miloš Zeman by neměl fakticky možnost informace poskytnout. Běžně se správní žaloby dle advokátky Marvanové totiž táhnou několik měsíců. Student práv Michálek ve své žalobě proto navrhuje, aby soud předchozí rozhodnutí Kanceláře prezidenta republiky zrušil a nařídil prezidentu poskytnout místopředsedovi pirátů požadované informace do tří dnů.

O přednostním projednání kauzy se více dočtete v článku:

Další žaloby

Jakub Michálek pravděpodobně se svou žalobou nezůstane dlouho osamocen. Prezidenta republiky je totiž připraven žalovati místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. Ten ČESKÉ POZICI v pondělí sdělil, že na Hrad poslal odvolání a s odepřením informací se rozhodně nesmíří. Stejně se nejspíš zachová i19 nevládních organizací, které se k žádosti připojily.

Hana Marvanová rovněž zastupuje u Ústavního soudu 30 senátorů, kteří přišli s návrhem na zrušení článku II amnestie prezidenta repuliky Václava Klause, kterým nařídil zastavit trestní stíhání osob (abolici), u nichž trvá déle než osm let.