Ministryní vědy se stává... opět Miroslava Kopicová!

V předsednictvu rady, jež spolurozhoduje o toku 26 miliard korun na výzkum, budou Kopicová, Petr Fiala a Karel Aim. Zahoří protesty?

V nové vědní šestnáctce oproti dřívějšku chybí vrcholní představitelé jako předseda Akademie věd, šéf Svazu průmyslu nebo předseda České konference rektorů. foto: © ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, iPhoneČeská pozice

V nové vědní šestnáctce oproti dřívějšku chybí vrcholní představitelé jako předseda Akademie věd, šéf Svazu průmyslu nebo předseda České konference rektorů.

Aktualizováno. Mladí vědci a angažovaní studenti opět možná vyjdou do ulic a třeba i vytáhnou transparenty o „průmyslové lobby“. Na dnešním jednání vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se totiž premiérův poradní orgán shodl, že staronovou první místopředsedkyní rady – a tedy i její šéfkou – bude exministryně školství Miroslava Kopicová. Místopředsedy se stanou profesor Petr Fiala z Masarykovy univerzity a Karel Aim z Akademie věd ČR. „Všichni byli zvoleni naprostou většinou,“ uvedl zdroj ČESKÉ POZICE. Stejný závěr potvrdil redakci i další člen rady. Předsedou RVVI je premiér Petr Nečas.

Na jméno Kopicové lze očekávat poměrně ostré reakce...Byť zdroje hovoří o konsenzu napříč vědními obory a institucemi, přeci jen se dají na zvolení Kopicové očekávat ostré reakce. „Pokud je složení předsednictva takové, jaké uvádíte, uvedu jen tolik, že jsem rád, že je tam kolega Aim, poněvadž je to pracovitý člověk na správném místě. Více říkat nechci,“ řekl ČESKÉ POZICI předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Ten už však dříve uvedl, že ve složení nové rady nevidí oproti té minulé zásadní posun; navíc má Svaz průmyslu a dopravy v jejím jádru vrcholného zástupce – docenta Jiřího Cieńciału z Třineckých železáren, jenž je viceprezidentem svazu.

Naopak pochopení najde výsledek volby nejspíše u těch, kteří věří v propojování výzkumu s aplikacemi a výběrovým tokem peněz špičce týmů. „Pokud by volba dopadla jinak, měli bychom příležitost sypat 26 miliard do mělké tůňky, v níž se každý najde a nikdo nic neudělá,“ zní už jedna z pozitivních reakcí. Nedávný mezinárodní audit české vědy označil radu za kvaziministerstvo vědy, neboť distribuuje hodně peněz. Z tohoto hlediska lze pak první místopředsedkyni vnímat trochu jako ministryni českého výzkumu.

Členové vládní rady:

 • Miroslava Kopicová – Národní vzdělávací fond
 • Karel Aim – Ústav chemických procesů AV
 • Petr Fiala – Masarykova univerzita

 

 • Jiří Cieńciała – Třinecké železárny
 • Jaroslav Doležal – Honeywell
 • Zbyněk Frolík – Linet
 • Rudolf Haňka – University of Cambridge
 • Zdeněk Havlas – Ústav organické chemie a biochemie AV
 • Cyril Höschl – Psychiatrické centrum Praha
 • Stanislava Hronová – Vysoká škola ekonomická
 • Tomáš Jungwirth – Fyzikální ústav AV
 • Vladimír Mařík – ČVUT
 • Jiří Málek – Univerzita Pardubice
 • Karel Oliva – Ústav pro jazyk český AV
 • Miroslav Ryska – 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • Ivo Vondrák – Vysoká škola báňská

Z akademických kruhů zazněly i výtky především k výkladu zákona 130/2002 Sb. Ten v paragrafu 35 uvádí: „Funkční období členů rady je čtyřleté. Člen rady může být jmenován do rady nejvýše na dvě po sobě následující funkční období.“ Noví členové rady Fiala, Kopicová a podnikatel Zbyněk Frolík však již byli ve dvou předchozích výzkumných sborech. A poté, co dva z nich stanuli v předsednictvu, se otázka asi vrátí na přetřes...

Jak právně vyložit délku členství či jeho přerušení? „Podstatný je úmysl zákonodárce. V zákoně bylo pamatováno na to, aby jeden člen nemohl v RVVI působit osm let,“ řekl ČESKÉ POZICI ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS). Zmínění tři členové rady nepřesáhli ani 3,5 roku působnosti.

Tvrdě na tento výklad zaútočil v Lidových novinách profesor Jiří Zlatuška. Podle něho se takový styl jmenování rady a rozdělování výzkumných miliard nápadně podobá tunelování Mostecké uhelné, při kterém „doly zmizely ve švýcarských bankách“.