Ministr dopravy ke zprávě NKÚ: Když všichni kradou, není možné to uhlídat

Zdeněk Žák chce motivovat všechny subjekty, které se pohybují ve výstavbě dopravní infrastruktury, aby se chovaly prospěšně.

Od včerejška vede ministerstvo dopravy Zdeněk Žák. foto: © ČTKČeská pozice

Od včerejška vede ministerstvo dopravy Zdeněk Žák.

Neuspokojivou praxi ve výstavbě dálnic a rychlostních komunikací popsal Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) v pondělí zveřejněném nálezu. Nedodržují se termíny a několikanásobně se navyšují předpokládané náklady. Ministr dopravy Zdeněk Žák v rozhovoru pro ČESKOU POZICI tvrdí, že v mnohém vidí situaci ještě pesimističtěji, než ji popisují kontroloři.

Podle záměrů ministerstva dopravy z konce devadesátých let již měla být dokončena síť dálnic a rychlostních komunikací. Dosažení cíle bude ale trvat ještě minimálně 32 let a vynaloží se na to podle NKÚ přes 520 miliard korun. To je o 64 procent více, než se předpokládalo v roce 1999. Stavební náklady na jeden kilometr dálnic v cenové úrovni roku 2012 vyjdou v Česku na 355 milionů korun, v Německu na 260 milionů korun, tedy o 27 procent méně.    

ČESKÁ POZICE: Nelichotivý závěr NKÚ je, že se nedodržují časové harmonogramy ani odhadnuté náklady. Tyto výhrady však zazněly v minulosti již mnohokrát. Proč se kritika opakuje a stav se nemění?

ŽÁK: Zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu je unikátní, protože poprvé – kromě jednotlivých nedostatků – popisuje i past, do které se chytil český stát.

ČESKÁ POZICE: V čem ta past spočívá?

„Máme mnoho cancourků jednotlivých superdrahých infrastrukturních staveb, které nejsou navzájem propojeny“ŽÁK: O výstavbě dopravní infrastruktury se rozhodovalo iracionálně. Stát v této oblasti naplánoval priority a definoval cíle. Potom ale naprosto nezvládl proces realizace, a to po časové, finanční ani věcné stránce. Výsledkem bylo, že se komunikace stavěly tím nejdražším možným způsobem. Samozřejmě, že chyběly peníze, čímž se dále prodražovala výstavba, a chybělo ještě více peněz. Vlivem inflace se již tak předražené stavby totiž ještě více zdražovaly.

Za hodně peněz tak nemá stát splněnou ani jednu ze svých priorit. Máme mnoho cancourků jednotlivých superdrahých infrastrukturních staveb, které nejsou navzájem propojeny. Zpráva NKÚ říká to, s čím jsem se svým týmem přicházel do úřadu. Některé věci vidím ještě vyhraněněji než kontroloři.

ČESKÁ POZICE: V čem je váš pohled ještě pesimističtější?

ŽÁK: To se týká předražování. NKÚ srovnával cenu českých staveb s cenou evropských nebo světových a došel ke znepokojivým výsledkům. Bohužel k tomu musím dodat, že to srovnání není úplně férové, protože německé, britské či francouzské stavby jsou podstatně kvalitnější než ty dražší české. To srovnání tedy ve skutečnosti vyznívá ještě hůře, než píše NKÚ.           

ČESKÁ POZICE: Co s tímto stavem chcete dělat?

ŽÁK: Je bezpodmínečně nutné změnit pravidla, která dodnes motivovala všechny, aby se chovali patologicky a aby zdražovali. Stát se velmi naivně snažil různými restrikcemi a kontrolami tuto praxi změnit. Na tom si vylámali zuby všichni moji předchůdci, byť u některých z nich je vidět velmi upřímná snaha s tím něco dělat. Důvod, proč si vylámali zuby, je jednoduchý. Jak jsem již řekl, systém motivoval všechny, aby se chovali patologicky. A všechny není možné nikdy uhlídat. Je to stejné, jako kdyby všichni v jednom okamžiku začali v supermarketu krást. Ani ta nejdokonalejší ochranka s tím nic neudělá.

ČESKÁ POZICE: Ze zprávy NKÚ rovněž vyplývá, že cenu dopravních staveb často předražují požadavky obcí a občanských sdružení. 

ŽÁK: Jsem hluboce přesvědčen, že řešením není omezování práv oprávněných skupin, respektive občanů, vznášet námitky. To by bylo cestou do pekel, protože by vyřešením jednoho problému vznikl druhý – omezení demokratických práv. Předražování vzniká v momentě, kdy jsou tato práva zneužívána k záměrnému zdražování či dokonce vydírání. Takže si vystačíme s tím, že přesněji vymezíme podmínky, doplníme je jasnými lhůtami a zabráníme zneužívání (jasné časové lhůty, dokdy je k čemu možno dávat připomínky, po termínu nemožnost doplňovat, stupňovat či modifikovat podání, po ukončení připomínkového řízení a vypořádání připomínek nemožnost donekonečna vznášet nové).

ČESKÁ POZICE: Jak budete motivovat subjekty ke změně chování?

ŽÁK: Řešením je namotivovat převážnou většinu subjektů, které se pohybují ve výstavbě dopravní infrastruktury, k tomu, aby se chovali prospěšně a potom celý kontrolní a restriktivní mechanismus můžeme obrátit jenom na těch pár subjektů, kteří nebudou pravidla dodržovat. Moji předchůdci nemohli uspět, protože patologicky se chovali všichni a všechny nikdy neuhlídáte.