Miliardová šance česko-amerického výzkumu aneb Jak vplout do nových dimenzí

V Praze se 5. až 6. března uskuteční strategická vědecká konference, která má spojit české a americké výzkumníky.

Americký Úřad pro námořní výzkum (Office of Naval Research, ONR) funguje v Praze od roku 2010. Nyní se zájem obou vědeckých stran má posunout i k jiným výzkumným tématům. foto: © Navy, ČESKÁ POZICEČeská pozice

Americký Úřad pro námořní výzkum (Office of Naval Research, ONR) funguje v Praze od roku 2010. Nyní se zájem obou vědeckých stran má posunout i k jiným výzkumným tématům.

Americký Úřad pro námořní výzkum (ONR) už v Praze zakotvil. Fyzikální ústav Akademie věd ČR, kybernetici z ČVUT i turnovská firma Crytur už dříve dosáhly na americké vládní granty, jak pravidelně informoval týdeník Euro. Nyní přišel čas na další fázi. Milníkem ve výzkumné spolupráci České republiky a USA se má stát velkolepě koncipovaná konference The US-Czech Innovation Conference. Ta se bude dle informací ČESKÉ POZICE konat 5. až 6. března v pražském Lichtenštejnském paláci. Zúčastní se jí desítky vědců a důležitých osobností, včetně velvyslance USA v Česku Normana Eisena.

„Od konference očekáváme výměnu zkušeností a podnětnou diskusi, jak provádět inovace. A také přinést nové impulzy pro spolupráci českých a amerických vědců. Jde o další, důležitý krok k prohlubování vztahů obou stran, čehož jasným signálem je i to, že nad akcí převzal záštitu premiér Petr Nečas,“ řekl ČESKÉ POZICI profesor Petr Fiala, vědecký poradce předsedy vlády a místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

„Obě vlády potřebují v zájmu zvýšení své konkurenceschopnosti pečovat o inovace. USA jsou sice považované za lídra v inovacích, ale je zřejmé, že k podpoře klíčového hospodářského nástroje můžeme učinit ještě víc, jak připomněl prezident Barack Obama. Česko a USA si užívají velmi plodné spolupráce v inovacích a ve společném výzkumu, přičemž následující konference má obě strany informovat o možnostech a potenciálních způsobech spolupráce v budoucím bádání a nastínit, jak mohou akademici, podnikatelé a vláda lépe spolupracovat,“ sdělil ČESKÉ POZICI mluvčí americké ambasády Paul Oglesby. Dle něho úspěšné projekty z minulosti přitahují zájem o spolupráci i v budoucnu.

Zástupci obou akademií věd

Dvoudenní setkání, které vzešlo z podnětů pražské pobočky US Navy, českého ministerstva zahraničí, ale i agentury CzechInvest a americké akademie věd, přinese zajímavá témata; vždyť mezi řečníky budou velké osobnosti diplomacie, byznysu i vědy. Promluvit má nejen profesor Fiala a jeho americký kolega E. William Colglazier, ale i Charles Wessner za US National Academy of Sciences, první místopředsedkyně RVVI Miroslava Kopicová, ředitel ONR Michael Kassner, předseda Akademie věd ČR (AV ČR), činovníci ČVUT, VUT, Vysoké školy báňské, Masarykovy univerzity, Západočeské univerzity a John Hopkins University.

Sexy obory pro americkou stranu jsou zřejmé: kybernetika, informatika, superpočítače, fyzika, řečové technologie, materiálové vědy, biomedicínské technologie nebo chemie. Už v minulosti navázali úzkou spolupráci s USA vědci z Fyzikálního ústavu ČR (tým Eduarda Hulicia pro výzkum nitridů galia či práce na výkonových laserech týmu Jarmily Kodymové), kybernetici z ČVUT (týmy profesorů Vladimíra Maříka, Václava Hlaváče a Michala Pěchoučka) a rovněž turnovská firma Crytur, která dostala vládní grant na růst krystalů a takzvanou 3D defektoskopii.

Američané se jistě rozhlíželi i po Brně, kde byly na Masarykově univerzitě vyvinuty hardwarové ochrany proti hackerům a na VUT v Brně zářil řečový tým docenta Jana Černockého Speech@FIT. Pozoruhodných úspěchů dosáhli i kybernetici v Plzni a materiáloví vědci z Fakulty aplikovaných věd plzeňské Západočeské univerzity. Dokladem aktuální atraktivity budovaných center, jako je multioborový CEITEC nebo superpočítače IT4Innovations, je též účast rektorů: Mikuláše Beka brněnské Masarykovy univerzity a Ivo Vondráka ostravské Vysoké školy báňské.

Bádání na dlouhou trať

„Nejde nám o to ohlížet se zpátky, ale především vytyčit cestu vpřed. Důležitým přínosem by měla být výměna poznatků a nejlepších zkušeností, jak co nejlépe podporovat rozvoj inovativní a znalostní ekonomiky. Na konferenci přislíbila účast více než stovka významných zástupců státní správy, akademické obce a podnikatelů činných v ,hi-tech‘. Není pochyb, že podpora výzkumu a inovací vyžaduje interakci všech těchto sektorů,“ řekl ČESKÉ POZICI Petr Kaiser, jeden z organizátorů akce a zvláštní vyslanec pro vědu a výzkum z Ministerstva zahraničí ČR.

Na konferenci přislíbila účast více než stovka významných zástupců státní správy, akademické obce a podnikatelů činných v ,hi-tech‘

„Američtí partneři jsou si vědomi, že česká věda ve vybraných oborech dosahuje excelentní úrovně a má co nabídnout i zemi, která je v inovacích světovým lídrem. O tom, že USA věnují naší zemi pozornost, svědčí i to, že v Praze je jedna z pěti kanceláří ONR s působností pro celý středoevropský region. ČR též patří k nemnoha státům, které mají s USA uzavřenu Dohodu o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách (RDTE),“ připomíná Kaiser české výhody. Kromě zmíněných institucí se na přípravě podílí nejen ministerstvo průmyslu, ale i ČVUT v Praze a AV ČR.

Co mohou Češi nabídnout?

„Od nadcházející akce očekávám posun amerického zájmu od převážně aplikovaných věd, o něž se zajímal Úřad pro námořní výzkum (ONR), i k základnímu výzkumu, neboť partnerem akce je přímo US National Academy of Sciences, čímž se rozšíří možnosti naší spolupráce. Ústavů Akademie věd, které by mohly k užší spolupráci přistoupit, je celá řada. Některé již samozřejmě spolupracují,“ řekl ČESKÉ POZICI Jiří Drahoš, předseda AV ČR. Dle něho se akce zúčastní asi desítka akademiků – především z chemických oborů. O kvalitě výzkumu v Ústavu organické chemie a biochemie už vědí dávno i za velkou louží.

„Očekáváme rozšíření spolupráce. Jde v jistém smyslu o startující okamžik, který má přinést dlouhodobé efekty. Konferenci nevnímám jako samostatnou akci, ale jako první událost v řadě, na kterou do léta naváží další ,follow-up‘ akce v Brně i Ostravě. ČVUT může kromě kybernetiky, informatiky či autonomních systémů nabídnout i znalosti v jaderné fyzice, na strojírenské, ale také biomedicínské fakultě,“ říká prorektor ČVUT Vojtěch Petráček. Jeho slova potvrzuje i diplomat Kaiser: „Pozor! Nemá jít o jednorázovou akci, jakkoli důležitou. Již diskutujeme o dalších plánech, jež by byly více zacíleny na mimopražské regiony.“

Kontakt se 130 miliardami

To CzechInvest se těší na sblížení plejády českých inovativních, průmyslových a výzkumných pracovišť s reprezentanty amerických institucí. „Ty znamenají v součtu asi 130 miliard dolarů rozpočtových prostředků. Spolu s dalšími organizátory akce se bude CzechInvest snažit představit ČR jako zemi se značným inovativním potenciálem, do nějž se vyplatí investovat,“ říká k chystané „slávě“ mluvčí CzechInvestu Štěpánka Filipová.

Akce by měla Čechům přinést i konkrétnější představu, jak se dostat k americkým zdrojům z veřejných prostředků, a naopak Američanům ukázat, že se jim investice do Čechů vyplatí. Oběma stranám můžou přijít vhod zkušenosti z pořádání Českých technologických dnů a unikátní znalost českých inovativních firem. „Konference není bilanční, ale strategická. CzechInvest proto věří, že se bude nadále podílet na expanzi těchto bilaterálních aktivit,“ říkají odborníci na výzkum z CzechInvestu, kteří v tom spolupracují se „zamini“.

Americká základna v Praze

Se svým pražským „výzkumným přístavem“ se zdají být spokojení, alespoň oficiálně, i Američané. „Přestože byl úřad ONR Global otevřen teprve v roce 2010, zaznamenal již významné úspěchy v podpoře vzájemných technologických a vědeckých výzkumů mezi americkou a českou stranou. Například ONR Global již v minulých dvou letech financoval devět mezinárodních konferencí na téma materiálových věd, kyberbezpečnosti nebo vojenské medicíny. V Česku má nyní kancelář pět výzkumných grantů v autonomních agentních systémech v letovém provozu, v distribuovaném computingu nebo v IT bezpečnosti,“ vysvětluje mluvčí americké ambasády Oglesby.

Z konference má radost i profesor Vladimír Mařík, šéf Katedry kybernetiky ČVUT, jenž se o prvotní kontakty s Američany významně zasloužil. „Již samotné konání konference je důkazem, že se česko-americká výzkumná spolupráce osvědčila a že nabývá čím dál tím většího rozsahu i významu. A že je zájem americké strany ji dále rozšiřovat,“ řekl ČESKÉ POZICI Mařík, nynější předseda výzkumné rady Technologické agentury ČR.

Je to prý především úspěch Česka a české vědy, která se dokázala v náročné spolupráci s americkými partnery prosadit a jejíž výsledky se ukázaly přínosné pro obě strany. „Je to úspěch těch schopných – a k mé radosti mladých – výzkumníků, kterým dala spolupráce se špičkovými organizacemi motivaci a pomohla k jejich osobnímu odbornému růstu i k růstu jejich tuzemských pracovišť,“ míní profesor Mařík.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, ona tři vyjmenovaná pracoviště řešila granty od jedné vládní složky – Agentury protiraketové obrany (MDA). Spoluprací s dalšími obrannými agenturami je však nyní – i díky pražskému ONR – podstatně víc. Vladimír Mařík říká: „Necítím se být povolán k tomu, abych je všechny vyjmenovával. Těch, co již v rámci dohod spolupracují nebo dohody připravují k podpisu, je dle mého odhadu na české straně nejméně dvacet. Kromě naší katedry kybernetiky se to například na ČVUT týká nejméně dalších tří pracovišť.“ Přibude jich po březnové konferenci v celém Česku ještě víc?

Počet příspěvků: 1, poslední 16.2.2012 03:54 Zobrazuji posledních 1 příspěvků.