Méně losovat, více soutěžit, pane hejtmane Rathe!

Za uplynulý měsíc a půl vypsal Středočeský kraj veřejné zakázky s losovačkami, jejichž předpokládaná hodnota překračuje 653 milionů korun.

foto: © ČESKÁ POZICEČeská pozice

Aktualizováno. Losuje se o sto šest! Středočeský kraj je dnes nejaktivnějším hráčem, co se týče počtu vypsaných užších řízení, v nichž finalisty určuje losovací zařízení. Snaha dobrat se důvodů tohoto stavu je zdlouhavá, a jak se přesvědčila ČESKÁ POZICE, i naprosto bezvýsledná. Pokud se ale blíže podíváme na organizátora středočeských „losovaček“ (pro úplnost dodejme, že i otevřených řízení), vysledujeme úzké vazby na ČSSD, tedy na stranu, která kraji v čele s hejtmanem Davidem Rathem vládne.

ČESKÁ POZICE analyzovala statistiku veřejných zakázek Středočeského kraje v období od 1. prosince 2011 do 18. ledna letošního roku. Týkaly se stavebních prací a tvořily drtivou většinu zveřejněných tendrů. Z Informačního systému o veřejných zakázkách, který je dostupný na internetu, je patrné, že kraj ve sledovaném období vypsal jedenáct užších výběrových řízení. Předpokládaná hodnota zakázek dosahuje 653,7 milionu korun. Ve stejné době byla vyhlášena jen dvě otevřená řízení na zakázky, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než 32 milionů korun.

Tři konkrétní dotazy, jedna obecná odpověď

Ceny výherců užších řízení se pohybují v rozmezí od 94 do 99 procent předpokládané hodnoty zakázky, vítěz jediné otevřené soutěže vyčíslil nabídku na 48 procent předpokládané cenyOd 1. prosince do 18. ledna byla na internetu zveřejněna jména firem, které zvítězily v osmi tendrech, pouze v jednom případě vzešel vítěz z otevřeného zadávacího řízení. Podívejme se nyní na ceny, jež firmy za provedení prací požadují. Ceny výherců užších řízení se pohybují v rozmezí od 94 do 99 procent předpokládané hodnoty zakázky. Vítěz jediné otevřené soutěže vyčíslil svou nabídku na 48 procent předpokládané ceny. Potvrzuje se tak již dříve zveřejněná informace ČESKÉ POZICE, totiž že ceny dosažené v otevřených řízeních jsou bezkonkurenčně nižší než ty z užších řízení.

Administraci všech řízení, která ve sledovaném období Středočeský kraj vypsal, měla na starosti společnost Erinyes. Počet finalistů byl v užších řízeních vždy stanoven na pět, tedy na minimum, které stanovuje zákon. ČESKÁ POZICE zaslala tiskové mluvčí Středočeského kraje Berill Maschekové 12. ledna dotazy týkající se veřejných zakázek. Po telefonické i písemné urgenci dostala redakce 23. ledna odpovědi.

Nejprve znění otázek:

  1. Od 1. prosince loňského roku vypsal Středočeský kraj jedenáct užších výběrových řízení, v nichž určí finalisty náhodný los. Jaké důvody vedly Středočeský kraj k tomu, že dal přednost užšímu řízení před otevřeným?
  2. Ve všech řízeních má být vylosováno pět finalistů. Dle zákona je pět minimum. Dle evropské legislativy ale musí zadavatel vždy zkoumat, zda je jím stanovený počet, na který jsou nabídky zužovány, dostatečný pro hospodářskou soutěž. Zkoumal toto Středočeský kraj ve všech případech?
  3. Protikorupční policie loni zajistila čtyři losovací zařízení, která byla použita v užších výběrových řízeních. Má k dispozici znalecký posudek, který potvrzuje, že tato losovací zařízení byla upravena. Jak tyto skutečnosti ovlivnily pohled Středočeského kraje na užší výběrová řízení?

A reakce Středočeského kraje?

  • „Vedení kraje postupuje při zadávání veřejných zakázek zcela v mezích zákona, jedná se o zcela legální způsob výběrového řízení ve smyslu § 61 zákona o veřejných zakázkách. Zúžené řízení ve své podstatě nijak neomezuje možnost přihlášení kteréhokoliv uchazeče do soutěže,“ konstatuje mluvčí.

Mascheková má pravdu – česká legislativa umožňuje vypisovat užší výběrová řízení, v nichž určuje finalisty los. Jde o nejčastější zdůvodnění zadavatelů zakázek, proč organizují losovačky. Ve většině případů stanoví počet finalistů na pět, tedy na požadované minimum. A to bez ohledu na další skutečnosti; například se netrápí tím, zda takto zadaným kritériem nenarušují hospodářskou soutěž.

V EU by se divili

A pak je tu evropská legislativa. Omezení počtu zájemců na pět z několikanásobného množství nabídek totiž popírá jeden ze základních pilířů Smlouvy o fungování EU a zadávacích směrnic, a to soutěž mezi tržními subjekty. Evropská směrnice praví, že počet vyzvaných zájemců musí být dostatečný, aby zajistil skutečnou hospodářskou soutěž. To má povinnost vždy zkoumat zadavatel tendru.

Pokud zjistí, že zákonem stanovené minimum není dostatečné, musí stanovit počet uchazečů vyšší. Bohužel, závěry evropské směrnice o narušení hospodářské soutěže nebyly v českém zákoně o veřejných zakázkách vyjádřeny explicitně. Jenže právo EU má přednost před národní úpravou. Zadavatelé soutěží spoléhají na to, že jim jejich slabost pro losovačky doposud prostě procházela.

Za své služby při organizaci veřejných zakázek  inkasují firmy Erinyes a Gordion od kraje 60 milionů korun bez DPHČESKÁ POZICE zjišťovala, zda si Středočeský kraj dělá průzkum před vypsáním užších výběrových řízení a dle čeho určuje optimální počet finalistů. Marně. Jen připomeňme, že ve všech případech byl tento počet stanoven na pět.

Jak již bylo zmíněno, o administraci všech výběrových řízení, která Středočeský kraj vypsal od 1. prosince do 18. ledna, se starala společnost Erinyes. Ta v květnu 2010 ještě s firmou Gordion vyhrála veřejnou zakázku zahrnující „organizační zajištění zadávacích řízení včetně poradenství a zastupování zadavatele v souvislosti se zadáním veřejných zakázek“. Za své služby inkasují společnosti od kraje 60 milionů korun bez DPH. (Po publikování článku reagoval na tyto informace jednatel společnosti Gordion Pavel Robka. Jeho reakci přikládáme v plném znění ve formátu PDF.)

Sociálnědemokratický propletenec

Ještě se zastavme u vlastnické struktury společnosti Erinyes. Jak vyplývá z obchodního rejstříku, od 18. ledna letošního roku je její stoprocentní majitelkou devětadvacetiletá Věra Bohuslavová. Téhož dne, kdy firmu nabyla, ji přejmenovala na Aveza, s. r. o. Sídlo v centru Prahy v Revoluční ulici ale zůstalo zachováno. Bohuslavová společnost získala od firmy ML Compet, která též působí jako administrátor veřejných zakázek.

Firma Erinyes změnila před týdnem zároveň s majitelem jméno na Aveza, s. r. o.Jediným vlastníkem společnosti ML Compet, sídlící na stejné adrese jako Aveza, je od srpna 2009 Miroslav Lepil, předseda ČSSD v Praze-východ. Hospodářské noviny v červenci loňského roku napsaly, že Lepilova ML Compet organizuje veřejné zakázky, z velké části pro Středočeský kraj. „Jeho firma pro kraj organizovala například tendr na dostavbu nemocnice v Mladé Boleslavi za půl miliardy korun – jeho vítězem přitom byla firma, která nemá vlastní kanceláře ani telefon. A proti pochybnému tendru se vzbouřili i zaměstnanci nemocnice,“ uvedly Hospodářské noviny.

Firma ML Compet se před srpnem 2010 jmenovala Executive Project Group (EPG) a i pod tímto názvem připravovala výběrová řízení. Až do listopadu 2008 vlastnil akciovou společnost EPG Filip Bušina, kdysi jeden z nejbližších spolupracovníků nynějšího hejtmana Davida Ratha. Bušina opakovaně v médiích uvedl, že firmu prodal, než šel do státní správy, a dále na ni prý neměl žádný vliv.

Ze smlouvy o koupi cenných papírů datované k 21. listopadu 2008, kterou Bušina zveřejnil na svých internetových stránkách, ale není patrné, kdo byl kupcem EPG. Hospodářské noviny v červenci 2009 v článku nazvaném Bušinův stroj na peníze spekulovaly: „Komu je (firmu EPG a Stavby, a. s. – pozn. red.) ale prodal, říct nechce a není vyloučeno, že v pozadí obou firem je i nadále. V obou totiž stále sedí jeho přátelé a společníci z jiných firem.“

Bušina ale toto tvrzení popřel. „Ani jedna firma, která vyhrála veřejnou zakázku v době, kdy jsem byl investičním náměstkem oblastních nemocnic Středočeského kraje, se mnou v té době neměla nic společného, žádnou z nich jsem nevlastnil,“ prohlásil v rozhovoru pro Novinky.cz v září 2009. Filip Bušina poté, co ho v červnu 2009 policie obvinila ze stamilionových daňových podvodů, rezignoval na funkci investičního náměstka pro středočeské nemocnice. V té době si také pozastavil své členství v ČSSD.

Ale zpět k losovačkám. David Rath v rozhovoru pro deník Právo připustil, že Středočeský kraj je po Praze druhý nejzadluženější. A co takhle, pane hejtmane, méně losovat a více soutěžit? Nepomohlo by to trochu omezit dluhy?

Počet příspěvků: 4, poslední 27.1.2012 11:41 Zobrazuji posledních 4 příspěvků.